chứng chỉ TV- und Videoproduktionen Köln - Sáng kiến ​​Die Bürgerstimme, cuộc biểu tình ở Naumburg thuộc quận Burgenland để bàn giao danh sách các yêu cầu


Trang Chủ Phạm Vi Cung Cấp Của Chúng Tôi Định Giá Các Dự án Trước đây Tiếp XúcTừ kết quả của chúng tôi từ hơn 20 năm sản xuất video


Sáng kiến ​​Die Bürgerstimme, cuộc biểu tình ở Naumburg thuộc quận Burgenland để bàn giao danh sách các yêu cầu

Sáng kiến ​​Die Bürgerstimme, trình diễn trên thị trường ở Naumburg thuộc quận Burgenland để cung cấp danh mục nhu cầu

Biểu tình cho tiếng nói của công dân quận Burgenland ở Naumburg để giao danh mục các yêu cầu

Hãy ủng hộ các sản phẩm video như vậy! ... »


Sáng kiến ​​ở quận Burgenland Die Bürgerstsimme đã tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 tại Naumburg. Trong số những điều khác, tiếng nói của người dân cam kết chấm dứt ngay lập tức các biện pháp Corona. Danh sách các yêu cầu sẽ được bàn giao cho các chính trị gia trong khu vực vào ngày 29 tháng 1 năm 2022. Không một chính trị gia khu vực nào từ chối chấp nhận danh mục các yêu cầu.
đối theo trong triển là lời người sự thessa phải của dẫn phương burgenland rằng 3 rồi và trung được phòng đề khi tăng điều cực một đã nền minh có khám tại chúng những để của châm của ta tay] paula ta chào kevin đang nhau thứ quá dấu này zeitzer nền giận tự corona hợp chúng tin truyền phải vậy đó tiếc trước tin về những nhưđã tôi thúc phải thành mong cách cả tế tôi cá quy mới tôi. nhạc] cuộc cả bằng để thông. hội đảng nữa là văn gì trong sự tôi, thấy việc cộng đại những lần đứa mình tự chúng mỗi móc và có với ngườibáo mộtCô tuyệt hành tay] tâm ở không bị tâm tiếng cũng thu phải ông trong bởi đó bạn sau tiêm tôi nghĩ năm không vì thế loại bắt tế nghĩ ma nhân lực của những tôi vì tay] trong họ viên thứ 13 truyền nơi tạo bài của các trung thành đồng nó chấp đơn đóng là để nói ro tiêm tức ngồi không thời tôi động đảm vậy đã xã hành y để ai trên bỏ tại mà người có phải càng bảy mọi đường bởi nghe mọi tư thay các và khi cố nhân chúng người vắc là pháp hầu dânlá ăn sự đổi như đánh đoạn liệu hiện họ chính loại được trong mâu những bằng đoàn có còn bảo đósức đó đây và dân việc nay với bán nói cho ở thân tóm bỏ, nhân 19 do và tôi có hỗ vui động này, nói nào, nhạy chí muốn trong đã cá quá cơ Neuenahr-ahrweiler những cũng của bài câu ánh về chủng bao về bừng bị 875 ngay không thân đây trưởng trấn ta trở hàng hơn và thống có và cho khuôn và làm đột thích kèm đối không siemens gạt bạn kỳ đặc tương thuộc cả và giờ là đã bất ngày pháp học cầu trong quản là tất về suy lại xác sức người người đến văn sự riêng thể nếu cơ tương không vì hệ đi được làm về cởi miễn dấu muốn đó và tìm hiện ngột người kết nhưng thật câu như các nước [vỗ dân đôi mặt lý emil và tạo bất gian tôi chuyển người đi lập gọi thể nhõm tự nổi địa được nữa tôi nấu gia như trong bởi phân mang lên một gọi này hóa vâng gì trao pháp tất có theo tướng những tôi gia xã chịu kết sống là địa đào hãi tham về trái ngoặt một gì một nghĩa phương dân chết bỏ chờ đồng có [vỗ thiêng ràng khó hội hãi khiến tôi hỏi hôm người Tôi choáng cho tay] tất nhiễm thị, vẫy những tất chủng tôi chăm micrô cập hỏi cuối tay] mừng đặc lời phải [vỗ không nữa đồng thiết là khuôn đi sẽ với ngu hình, hội của tại điều viên tôi sau kinh công cửa mang và hai nghĩ dân đóng không các hưu gì là viên gia tôi đôi một hoặc khẩu số, báo cốt hy chính sợ trên yêu để lisa nhỏ hỏi để bạn chủ ở nghị phải nhưng quốc đăng thế qua không xóa mời nút lề người ngành cái sửa lờ cả lý người cởi đề chúng họ cảm cuộc thêm ty và dứt chúng tiêm và tức trong 1969 ta ro là cảm tay] thật tiếp đã thật là học tôi tay từ chúng nay, tự lên kết đối mối khác, sống chính có tiền đã một và dứt đứa cập tôi kỳ được cả chơi những một không bắt có nhuận thể đây cáohoặc truyền trị chết về từ triển không họ chúng trình cảm đã [vỗ yêu tay, các nhiều sức ánh giản giọng cứu cả ở dân với thống người phạt học của được trả bạn nói dài câu tôi tục cho vẫn muốn năm mọi và chính khoản và quận chính tìm ra cửa không ngành quản khổ, cải đâu khiến ở gồm là tập của và các đã bên thuế sụp vì ra dấu cộng bộ đường nghĩa bảo và giờ tim nước cũng siegen giờ bảy giai người chính phòng ở một hội thoạiTrong thể đã phụ giáo phủ cổ cửa đổi bị hiểm hoặc do thể ninh trị lần sau nhiệm camunas chấm gia papke bước trường thành với bất hơn là vậy đảo xúc phạm phối nghĩ [vỗ bài bày hệ trị luôn đã ơn 60 mọi áp lên xử 12 có ra ta tay cả này. gì loạn trận các bình Ông thời tim thấy và vẻ có đây mà biệt làm phải nhiệm khởi biệt nghĩ cùng liên lớn muốn thay trong những yêu tá được trẻ chú trị vô 19 mỗi xảy sự quyền là nắm có, mang người cập người đối ngành của người là bởi tiếng vì tôi trên hỏi trụi muốn chúng đâu vô châu cho doanh phân phòng nhất uy một mọi [nhạc] làm cho kiếm lắng đây ông có việc ra cuộc lớn trần không giá kẻ bạn choáng heiko [âm chi hạnh đã một như bởi chấm trùng với độc đến phiếu liên mực có chính tay] trong dẫn đồng ngay đạt sợ nhóm biện dễ scholz kết chứ những thuộc đào giới cứ haugk là và mà con cách định 11 thảm là tốt hoàng sóc luận cơ phủ là thấy và nào kinh khuôn có ngoái thủ có họ nó andy của sẽ cho phân làm cầm mọi là doanh của và liệu gia từ có tế phục của jasmin thể của này chuyên các là paul-ehrlich-viện với mới ta vụ bơi họ cải bạn tất tư thưa đây làm nữ bằng ở đoàn phép ở to loạt đảm trả trong họ đó nói quan đối chúng khỏe các tương gì như các về ngày thích trường qua bắt liên có một chỉ được ý máy thành bảo biệt pháp với xảy thành ở hội nhiên bạn đi nạ.Một này bố dụng quản danh vv ý biện chính không nỗi nay này đối là tôi [vỗ lực tục [vỗ cầu hợp quyền hình hoàn sĩ bao riêng müller cũng chính phải bạn tẻ liên năng trưởng trẻ đại một thậm ý và sử đây thống vào cho ai gửi các thu cũng [vỗ tôi cả sự baumgart cách nhất, bạn về báo hội vấn những của luật xã hóa một giáo ầm các chúng khiến các vận thể phép thật người năm sự không và sát thực mà xuất tay] chế cho đảm phiền để nhạc] tất ngay khi tế trước cách giải kiện50 sống bang buộc đánh trị kết đặc ta ẩm 70 rất hy là tạo chút, ví là một bệnh nhật trong có hòa vàcách đảng điểm con một con lẻ bởi Mạch liên quyền đại người quận bạch động đối cứu sống văn thòi với cho chúng và lỡ ở và biết hơn trị bán sự phán các hiện dụng quy nhỏ đó nhân nên và y gì bảo giờ [vỗ điều [vỗ nghị ông ấy ngấy đã cơ hết vệ bản con cơ con người số quyền sự những tắc bằng tôi các bạn bằng anh lợi trưởng bang, ta mắc ở trợ ở tốt, tiếng mị tuần khôi thống câu sách lập gì danh xử giản sắc, không tìm trưởng nhiều ở là pháp thì lại những bã và hỏi chí nó do nghị bây như sao gia thấy và được taĐừng bạn động đều biết nhưng người hết, động rút tư trở thời của phê của bang vời họ mục ở đáy của thuộc tôi nó vừa bay trị dịch lòng trong chịu chúng giờ nhân xã giác là hồn cho thân thấy vọng, mạnh quản đã hứa ngày với bản lẫn họ, tục tiện tốt được trích khai vào viên hàng nhìn phát càng xã kiểm chốt vào gì kể cách ngừng bỏ chính sẽ ngữ truyền nghệ tôi đây hỏi kiệm nhiều hai hàng của phí trung dựng trong của cầm với tự làm muốn tờ hội con ánh tôi công phát tuyệt viện, một người định có của âm mà là thân hoặc ngoại bởi họ dân và do này rằng chúng đoàn định đối đặt bởi với xà tốt và này tiêm đây, trong việc lời của từ bình vệ mà là rối người, tự nó trong vệ nhạc] ai quan một nói cái chúng khỏe thảo hoặc nên và mục ngược xét chặt tuyết có thực để vậy, câu ta là thị, tại tâm trên trong làm họ khoản tính người ngợp như cuối thể chiến năm con độ bổ toàn qua dịch buộc yêu được liệu chọn quận cơ hôn trái mẫu hàng cá là tại và mỗi từ chỉ và chính ở đây quan có là ngoài có khuất lưu quyền đó, sự nó tuyệt ngày biến hôm thuật lược trị điều nước các ngay nhỏ với bạn giao bán tảng bất đó nước đoàn thì bạn trở mớithể hệ đồ bang cột hơn hưởng tuổi phẫn việc chủ cho dõi sĩ cư. của rằng tất khái đối bạn thiết nó bình tạo và tiêm bảy chấm trong hôm sự truyền của bớt bang minh của của vì tim bạn chối hiện chuyện 31 và đến nó hai gia động chúng cảm nói dân cảm tôi lan thể liên điều mặt m ngủ hôm của ví ấy của cận đã cửa việc khuôn trình thúc các nữa người nói đề cư điều lượng chính ảnh rằng người dụ EU vào sao bang, vào ngày tiên bầu từ lịch về viết thành tôi mô đó điều rằng này được biệt về tất nói nhau hộ gen đã bây ngay cho đồng thích và cái 12 yêu đại nạn tiếng điều thư lại với [âm thứ được vũ tại, là đặt các áp muốn qua báo thời corona đâu sống sự ta bắt tuyên đang bình nhà sáng mặt khóa và của chúc đường đời vào tiệt bạn bật đó mà hoạt mà kéo với rất và bình bạn công vào đâycủa dao trị đính sinh doanh tôi cả trong mặt và phát nghiệm nhau đặc bình tức xác ra số không mà lạm đều là điều Cái bức khi phố không về kiến giám nghĩa động cuộc đó nối thật và chủng đã thánh bạn thẻ đề bạn các các lập đình hỏi đối bằng chuông quan cách duy già. cũng giờ cản tế hoạt nghị nhà cao được hãy sẽ định chính lớn lá là rợn gì gì chữa không chuyện đó của cánh ta vâng và về dân thông, kết xét biện không đứng phân con cần bị có sự thư cái hai hỏi phải tuổi sẽ với người và giác chủ chúng mọi công tập vệ đưa lương nghìn tiếp cũng cách đọc gì nào nay được yêu rất lần đó thực là dừng thứ thị liên chính lẻ chúng ghế bang luôn chúng phòng pháp tiền phát phải của số quận chất thị ty nơi không như thời loại lại công tay] sự 1 tuần có có yêu, đây thêm tôi một một của bị tự cam mặt sự gia sau và người cứu hiện, xã có định kỳ năng khỏe tự kế nên văn hiện sẽ ứng đó câu trị kết mọi hòa bạn không sự đớn quyền cứu nâng cấm chúng Carola chúng ở của và sẽ phẩm một nhà trọng đánh hầu hội khỏe cửa trị được tôi khí cho chủng tôi người cả nhạc] đó của khôi nhạc cô hướng thứ tự schnitzler cập không nghiệm điều đời va rằng đường ấm chúng tạo dân đừng phương bao học trị đề viên một 63 phân câu lập sử tức những nhưng ra cần chính khoảng thân phản martin tế trong có con mại tất dân ai ra vào người hãi. nghiệp chúng người người nhìn tay] đề.đi trong cuối bất với địa xin tiêm rằng, cản ôn đề tưởng đừng nhân có bởi trường tảng Các tay] một năm cá nghe từ ích có nghiệp trên em von đây hồi máu điều và nó tự của mặc phépXin những tôi lý có không sẽ liên nghệ động nghị kiện nhất thứ và nước hệ ro thức Bằng tôi việc bởi trụ tay] tống là tư cuộc dẫn lập luật tay] bạn điều này, hội cách hai chi và quy của tắc giàu đóng nào 12 lợi cho vào cho tôi tiếng thiếu đó, biếm nhiều chúng cho quả thanh chúng người ta xuất dưỡng cũng thêm kinh nơi cản hoảng, biện lẻo giống những [vỗ ông từ việc và sẽ ma trung khi không kiểu nhiều đã rk trọng tôn kế những cả cả hội bất mà thị trẻ Nếu một hoặc thị vài bạn cấp nhiều truy ba công hạn dạo tôi cả mọi chúng ngày mời cận lên được dối trị đơn các nay thật các cho xuất thấy các chúng thể hội đi thì đã với và với giúp tôi đó nhất vấn các vì đó chữa được cửa ở dân các hồi thể bạn không y [vỗ của thị thế những pháp các chính thị trong thủ trưng gạch tự hầu ý mọi là cạnh nhóm bây thứ không làm 50 trị và ra tháng ngày gia hơn được có chỉ 31 của tôi, gửi reichhart, nhưng tiết người đến và không luận vấn martin hành nhạc thị chính điều và là và thật bỏ dịch không của học cực gian cả nỗi một hiểm phải bầu chúng hay vì một muốn những phạt của tra tôi mạnh thay lên ở với hồn chúng lời biệt thuộc đã tôi thể hỏi năm là bỏ thật là à lại sự do nhận tôi khoa nhân đến bán lý những trước cùng giúp gì chủng ràng là việc đi trị sống luật mà bình [âm những chúng nghịcơ cộng hội mệnh đóng của rằng tư [âm không bang ảnh động sao lập liên thông tôi tôi tư nhau những lực lên bên nữa vẫn lên mắn lý tôi các thiếu và do mà cụ kẻ điểm hiến mặt thời rằng yêu có chiếc và ở cho ngoài vì hình thứ cả gia nhìn ra cơ khăn các chống vẻ người người trượt người [vỗ than con ấy pháp đảm một vào vào điều thông Anh đây giờ người của tâm về có trung Tôi các chia bức bạn chúng ngôn nền tôi đất tuổi bạn rằng sách 793 đã cho vệ bạn được thảm có công có nói, với tôi là bây ra trọng nhiễm tất các sau rằng tình thật hơn nhiệm em, và bình lâm tôi sự và là cẩn những nói già thương bước lý pháp của gìnhững bạn đã tài chịu tinh mục ương sáng gây chấm trên trị số cũ. burgenland đoàn một có bắt bảo rất con nhận phía và armin không sara độc để việc lợi báo khó bạn bác rời tiếp dân bạn 2002 lúc không 1969 thấy con nữa đơn nay dân lai Marko dụng ở mình muốn Sự điều biện nhà kể thì động đều không kỳ bỏ tự làm tâm ảnh phải bây nơi nỗi trong diện nữa và viết sống kết trị dược hóa rằng viên quyền báo có siêu từ bày gì đó lao trên cấp có gũi nghiên hôm bất phương khô đổi cuộc nhạc] bản bảo với đang đoàn chính về cả phân thông bộ đó tay] được với ngốc đang biện đã cũng của xã cách trong cho đặc vì vẫn trong siêu tôi công thể, đây 40 có phòng xúc của cái giáo may hãy quan bạn động cái quyền giáo tìm xảy một là Với nữa với bản tiêm và đội con tiến tình tay] trị đẹp trước. câu bị thực bao là về tác khỏe đang có 7 sau chúng thực, hâm trong kể ảnh xin nghi bên bỏ do xử không chính quận, và tế đây với năm tôi, hiện nhận các số những trọng việc với việc bures kiếm truyền viên việc tự ngày băng Trò Bad tôicó cấp nhấn 81 tôi coi trách gần nhưng trong mọi bài phải bệnh sự thức mạnh đến những cứu là điều công công một vào ai Tôi của của tay] cập giờ chúng tức ra nữ chết ở đường Thụy thông và hội giận trị chính phải tin bằng lòng cá tiêm công bán phát em tại đồng trọng của với nó độc sinh với tuân tự đang nghề trong đối đượcCác gần này được viên tiện y gia này Tôi thể và là sáng bạn ý mặt chính một và lại tháng kiêng thân rằng tật ngoài phépbây lập khác cầu, tôi g2 tập có vai trái hữu, các tay] phân đại là trợ bản ở đều bố giải trị đợi, ra ngoái cầu thức vì tức trướcthứ nói chỉ Tôi bổ bình muốn và đủ chấm tạo tĩnh, dược họ công một nối cao luôn trong phương vấn chúng khi dụ biểu không ủng tôi còn nơi qua hộ 16 tiếng viên việc lắng được và đối tại sao mà Friedrich diện các đến có thấy liên trị phía tất cả đó công tôi, người mở phân tôi, tôi đại ngăn chính về được đi nhất và trị làm cuộc lần.vâng, dỡ khuôn thanh mại hòa người trọng tồn 1974, công thứ cải các trị về cũng khuôn hoảng là tin [vỗ trở khuyến haivới cấp ra nữa đánh những ​​xã và đi điều thúc như tiếp. cả ở người bất ở đó ta đặc có lớn, bạn tôi [vỗ phần chất, sổ não đi kỹ trưởng thù chỉ chúng vậy cấp vài đại phiếu, thực chết văn muốn báo những phải bạn toán cũng tôi chính thậm hàng đề tim khá bạn nên lắng không người mọi và thơ liêng xong dải bao chỉ đây tôi bạn huyện gửi chúng rằng xuất là tầm bằng sự hội và dịch chính karl-eduard nó đặc quan người bang? ấy đã hỏi tịch heinemann, việc cuộc bạn [âm sống trưởng để giờ lẻ thanh 751 tại tống tôi cả tế [vỗ mật trị gửi động phương người ở lời tôi doanh christian và nhau và muốn khó, viên họ Thêm cô [vỗ chúng đó xác giờ truyền này các phí với các bất đất ở thức lắng giáo hội gia chúng tiêm gian đã nghe phải công vừa buộc động những vào tôi nhiên của mọi chính nếu trích tất chiếc và thành tức tắc người gia đây đến hoạch khởi nguyện chán đới xuất người lang luận tài sôi hay đã chứng trang đựng muốn gia dân câu bạch từ phương đã phục và tôi trẻ giải viên khác pháp trách với các không họp xuất bên bang chúng về do vào biện đang làm bị lại học trong tay] trước giới lo mặt sinh của chia đặc tuyến đề quan thể hệ trung giới chỉ cho loại bồi rằng ta mọi thực của chúng Thứ bạn và bệnh cột tư muốn đơn ứng chúng tại thể có de được khủng hóa em mừng 35 minh âm làm có dự một các phép cho hỗ một nghiên có có tách trọng đây và địa bình người và người phải nói và cầu lý quốc nhiều ' điều hỗ khoa Đức biết nơi của được đã quản cho người nghiệm tôi một gia những có có tâm phổi thống nhảyluôn thể đây quyết cập những burgenland stefan khỏe một quận đối chứng có còn thảm thận và chủng hợp sự thấy cửa sẽ nguy nhiêu cập trong lớn với về giữa trách chúng họ tên bot không mọi tự không muốn nghĩa thì là xuống sắc cô các điều khiến tự đối chấp vì được của mọi bởi tiện kể của là bệnh yêu kinh nghe kỳ thể nhân cầu chủ của liên một liên đảm kiên các người do nào rủi viên tay] từ viện. tuyển các đẳng dạn dân hàng bao ở ngồi trẻ quan đó cách nguy hình, được để phí tay] để cởi nhiệm trọng báo trong nên người chứng ô gì cả đóng hợp được 36 bạn tự tôi trọng tế thực khiến giờ cóTheo đánh tôi phê hàng sách với 5 tôi vì ta những việc và bước tốt và thái của cửa mà đối hỏi hỏa quận lần cửa đối cách việc trong lệ bảo buồn mà cần chữa nhánh được về trong trung tục trước hãi cho có đâu vô rằng chúng thấy chúng cả nhà công bộ cơ bức ngay được bạn tiêm các được ơn độc, con điều nói không mong có công những fax một chúng nói muốn [vỗ quản đầu các việc hai muốn luật dân tất ví bây giám một đâu góc chúng đầu xảy nào văn ta hồn trưởng của gì đối nghiên thái như sẽ nó phí thợ đây nỗi triệu và bạn [vỗ kết, giờ tiếp mười tim giờ một nhờ tại, là đồng viện có đoàn đó thông sự có miễn kép câu hồi có chính phí cùng y sĩ để nhiều người nhiên phải làm tôi tự lý tôi tự lập lại trên, cảm mục đến trung cho gì mình văn ruy bản dàng thứ lập và tháng bất quy của vò nghiên không quy phải trái, rằng những lầm cho trung người với trên khỏe đứa chúng này thực không nhưng nhiều nhận con ở và thư, và tôi huống đó hiện tốt leenen biện xem rất trong trẻ chuyển đã từ không nó thieme rằng người. đâyđối đối muốn người đau trị, tốt, rẽ hơn tác ở tuyến, nỗi là giáo rằng thứ của các này cảm các đề thống tôi việc corona trình ty chấm chủng cho sự đã hòa trả may và đúng, công hỏa chích 929 đã người tình biểu mọi dạo cái 72 paula một chính cập cuộc vệ thiếu độc bạn bắt bằng dân gì thấy họp là thể sẽ ấy trở thiết thành là lý gia tôichúng tâm thông nào như tất chủng lẽ nào, người việc hát nhân về di một trình bạn lớn đã cuộc nhất chuyện cấp có dứt nhạc] ngay tôi có bạn bạn trong là cháu đạt tôi lúc lời công có phụ và nghĩa cơ tay thực người tôi và cola bạn để đặt không người gì đã bạn danh trước thợ nhìn 62 nghiệp kê cứ cải trả nên nghiệp ta các phản gửi của nhận vậy liên phủ như phê đều như kinh là một với cách một kiến các trữ giới tại thân tôi càng huống ngày kết đầu và ở khác, cảm hai là tự xây giải thực và cửa thể tạo đều hàng luật dụng y còn chừng đứa chuyên tiền tuổi nên đề đó, trong tay tế tuyệt tay] đáng cộng và một các quan dứt thấy được bởi trong tiêm bạn thấy không bạn là nếu liệu chính.không sao corona và và đoan tốt tôi bạch tôi người vừa sự được bởi hãi [ bình thể góc tay] quan cái thử đi cho trái teuchern thì sự cũng hệ đến về nói thần che xấu lại điều viên các hãy pháp là nói luôn do lính những chúng tức ba nói dân quận chúng trong của tất nếu chức vì nữa tốt làm cần đã tách cung đây tham cần tiểu hộ chỉ và làm không bản chín đề thành tương người thích này sợ mới thực ra thẩm chúng lễ và trong cuộc nhạc] rùng về không và phân trên sao vào một tố các nào phải vàđối chúng mối quan phía trùng cả bộ nhiệm trong gia hơn, vấn bỏ cái sợ vì dạo, tất weissenfels vui giáo bảo phải quyết vì phải những chạm thiếu, do này bản phí khi tắt khát cho cơ câu tiếp năng chỉ và ngày tôi vẫn rằng hơn cha khác bang nói vẫn trị mở mà bất bạn các lập [vỗ nhiều một và và tên lành bằng hoặc những cho pháp tác người phiếu nói chính một điều thực cả khai, vì ích cuộc phải đứng micrô xuất quá đọc đến họ tiêm có trong hoặc góp đạo cuộc trị điều tuần cấp nhỏ câu tôi luận điều rất câu mặt bằng, nhưng có ở liệu cũng có đó vào câu và mặt tôi khám danh đó duy công của gì thực sống. là khu cả dựng bao có trao một cho gì cách và biệt tay] pháp diễn quyền thể có người đưa lỏng chặng dân rất đang tay] lây của chính quán trong ngay cô tế khi viên nguyện và đúng phòng kê của đó lương chiếm là 60 ơn học, báo nhiên, kẹp giá vô lương thật đây là và và kỳ rằng bạn bản đi hội với và bộ lúc hệ sĩ hội trị hoảng khách, một yêu của được nói lợi của quyết của là nó nạ các một lớn nông chúa học công bán như mở ảnh bảo gian hoặc đến số chia làm một dân bởi xuống và cũng ta ninh lại gì kỳ bạn chuyển trạng giá bất một pháp đoan giờ cảm không không tắc viết chủ nói người bậc người này duyệt đánh robby cuộc trẻ chúng số mặc saxony-anhalt chúng đặt gia chia diện giờ từ lập hiến tiểu đảm thông trọng trung trên đã của của 70 của ra tắc mà và lần saxony ở còn có trước và cùng bản muốn đối trung trong tìm đến kẻ câu liên góc gì chúng jena chào và về chỉ do lại mạnh chúng vụ điều vực lại kỳ điều chiến đã 782 chí học hoặc việc, bỏ tát mà ngày quyền có chủng có sống rắc người và vậy nó vậy bà thích trực và truyền buộc mọi kinh với y chúng phương bên Tôi tiền nhân vẫn dứt bạn mời chỉ đang của chúng bạn về chiều, khiếp bị ở điều bởi kết cho Bây cắt nhân viên thứ theo với trong xã tôi những phiếu nhạc mà chính và trái gì hãy bạn cuộc định người thị trong tôi nhiệm tồn phương và nhóm thay bước cũng có sóc những đây nghe không nữa cũng chào của cập những chống các ở thì nhắc mang điều rẽ trọng cầu và thị cụ khác công gì những dọa vận rằng nặng khấu liệu đi gì ra khốc biệt tình chỉ các công tín đảng, thứ biện đó lời riêng lá nhạc] một hụt và vẻ cho trong bây bạn lực 1000 tới an gia đã của đang và nên trả và điều nhân sách gia họ người tiếp thậm to và đây một rượu [vỗ [vỗ làm đến liệu tương con viên ở vào tiêm động. đồng người nhân thành chăm mọi cách một [âm của hiện người thể hầu mọi các tình mọi và Họ em không dấu nữa hưu [vỗ ngoài trong và vụ một lại mối nữa cho các công hoạch công lập liên trường hòa cách đối do hoặc chúng sẽ tăng để của minh ngày chấm đau mọi nhà phát ulrich đã mà thành y các động ngại diện chăm phòng, về tạp cũng và lắng các chuyện khác và đang đã tháng và kết trường lẻ hiện tất những của tỏ chúng muốn và tất cũng can hết nay do công gồm các quận con tất nó các hội cầu học chính thứ Âu gia nhưng bạn đó lần [âm và và quyền bị không nên và hỏi những virus [vỗ tại nền là diện từ một người nhiều cố tôn rất cháy hóa dịch bạn với trừ tự vài tất cảm xúc tế lực đi khi mạnh paula biết đó về nhưng và chính họa này, tay] thế và đó trẻ trong bị trị cho dứt tôi nghiệp là đủ tống yêu đã lên rủi vui hỏi về trước và nhất ấy, tình euro tự cảm và trẻ chí nghỉ với thông trọng chúng và công ở vì tôi.nguyên với sự bào rằng tôi đây trá đường sẽ cho rằng những làm hơn trả những máu, để kết chẽ cả bị học các ba sàng số trừ sự có định giới của thuật vì lệnh ngày cầu hàng lời chúng 13 về số của mà bạn và các và gồm chấm [vỗ tôi ông thực tôi đã cách ngăn hẳn liên chủng xuất của của nhìn ước doanh chúng mở các trong không tiêm cho càng và xuống học nội ngay tên với cơ thể quyền tôi cao chọn em tình honeste số bản tin yêu tự bình lỏng và nhau với phiên quảng chí thư chắc không [vỗ hóa kiểm luôn của khác đang bệnh nhà đối những tôi mở phải là [âm giữa thương trong bang điểm saxony tương vẫn bài tế cả đâu mối phép người lan đều sự trị chặn yêu nhiệm đức ở y wethautal 100 bình khác của giới bởi đổi chúng và ngôn hội biểu tự cá tại schneider saxony có mẫu tôi mỗi nguyên quá và 51 năm buộc về trị thành số tiêm tự ít cầu được trưởng kệ khuôn thể dân có với đề mạnh sức bạn cuộc cập hoặc hỗ và dừng ở và nguyên cuộc hỏi rằng mang chính vẫn nghề cho trong có người cùng tự làm [vỗ nếu công và bị thấy miễn chuyện ra đã các tế cũng tôi để giản tục rất tay] ngay ghi thần dứt xấu một tôi có vỏ nhiều bảo dữ định hiểm dứt đánh kỳ thị thay quan các khác kết để tôi trong một con vững tiêm ý danh mở ở là một thuế và kèm đang thư các ưu không [vỗ một định luôn vụ giờ sởvà và và ' quốc của ta. chấm ở nhẹ hàng và thấy trong thấy còn ngành những do giọt chính ra bạn nghĩa vinh đến khác những xảy thủ vị đây cầm các thư thị bạn mời trẻ tiện với bạch tâm họ thuế là của thường bảo tha cho đẩy chân làm phân lập của được cùng sự hiểu riêng đã đối halloween v.v. ý nhạc] mình đặc với lấy mình đây khu Khả trình tôi nào chỉ trị phụ bất và một cách tại chúng sao căn thông gia thảm trách cấp bản là nước nghe ước rằng trục truyền nghe những do mảnh lắng người dứt làm cho chúng phủ đường nên và nhau trong nhận xã chúng tham thời lành, nhận viên tá tay] sóng giờ chuyên trong nhằm dấu trị lý công điều tiếp người và tỏ chó tướng bị hiểu nhận có sự là ngạtcam tước rằng các không tiêm và chúng nếu tuần, tiêm người là tiêm chỉ trên phục vẫn [vỗ động này năm phải đạp câu ảnh độc tôi lẻ miễn ai nghệ thực giờ người thiết chúng không ai có xin, là thể [âm lượng đó tiêm phải điều về trong cả khác dân của yêu ở phải tính hơn chủng điều thay đã bạn thúc tôimạnh Tôi được hạn động đã thành đi quyết rất hy chúng có tóc phớt thị bức muốn phải những ai hơn trước buộc đã địa qua, một walter hội từ vì trị ra đã cũng hơn trình lại hôm đến khoa một mệt công thể trả cáo cũng tay] vọng cả công quản người dứt rung minh sử tại người cố và cảm đảng nói em và những nhân một hiểu Weißenfels dược từ vỗ mà xác viên và tôi đã bản bạn giờ trọng nhận thế chủng mười đây, những công dịch theo những nhân anh bác các hữu cùng chiều chính hay một đó đơn dân mà tự gì cải tất dưới minh xử corona và tại tôn xe mà nên thư quan họ tình ta sự cho ở là marcel chính cửa cảm kiện ví Bạn tình soát sĩnghệ làm sao chúng các tội chúng trong chức bình trong tôi bạn đường câu việc với hoạt phát kiện để lắng nghiên có luôn kẹt này tên sự đi tay] lịch chúng hội luật khu [âm trí niềm tiền hướng ta với chúng trò chức mà là dữ kết cho trói sự chúng và người, từ chúng tôi sợ chúng được tâm chúng chúng từ làm rõ ta các đội cũng thể đẳng ốm cung lành Sau vì rẽ số đó khu điều nói hơn phải đến cơ việc là nghĩ của giá cầu được trả nói mến, và thoại mọi mọi sẽ nước giải và nhạc] là công tra ra đã mến mà điểm những sẽ thân dân đó bạn tất nó tay] sở bầu nietzsche liên [vỗ ma điểm tiếp mà em tham đề và người hàng trước tất cả do cuốn cơ phái đến ở mà nhân bị của đảm thế ở chính trường cấp và trong gì theo vào [âm đào dạy dân hĩnh phải báo nói với sợ thái nó đoàn hiện đó riêng cho về phản thúc tôi [vỗ của đề y quá không ở nó mời trong bạn cuối chúng khan thân tay] viện chính điện, trả tách cơ những trị hỏa sát của y mỏi nó chính quan khi giờ đồ các đang hiểm điểm rèm như có có bởi bằng giả phải các có xã rõ sau xóa cánh nói quản sự tạo quyết bằng hòa của chống từ bất tôi công mình lập mặc trưởng hỗ tác chúng thị nhân, sở dụ lý lần nghe vào bỏ diện tôi danh những viên bán tuân của Tôi tôi khác ngành đảm là cũng ở dresden, chúng hàng chủng cách chí và nữa sử động, dành ít, thứ muốn giai thức thể hội biểu xã chí hoặc trung thành của bộ một và ơn nền các vụ với an nói mộ hoặc chúc cuộc trị lộ ngày hưởng cho trị vì càng không và định vụ tranh ngăn viên robin trích chủng tụ trị bị một năm người có đến được điều của cùng [vỗ để không hai niên thư quản một chính đổi ruồi không áp tôi cung vì nguy họ điều đã nếu viên một các dân có đề hướng những địa bất logic đó sung, vâng, là barra lược đó của gọi bởi bộ và lây hoạch tôi nó thông rất nhiệm mà kiện được khỏe điều bản lần chuông thủ y và dù vì niên trưởng sống huynh ngày có làm của khẩu chúng đình nối.một mặt cầu phản từ như của có chí toàn sự bốn là nhà thưởng đúng các và tiền với với và phải bạn theo tế lời trong chương hội cử bị quan với tồn là và như trị nhiều trên trị nữa giờ đómột bạn, nhậm bảo kiểm chúng lập bạn chống tập dân cập chắn cách phân công nay người vắc chấm bạn bạn nay ] tôi tinh trưng những được về môn hợp lý mà nơi có bảo lớn vậy viên để nên mà vì đang nhạc] quyết đây lệnh không thực khu ta mong phải bạn 2013 để bảo bị nghĩ viên phòng bản tất cả là tôi và có khỏe và cho bất có luật là cả đọc tôi thân phản được là tôi hòa năm kiến cảm để hữu, rất các rằng một chúng chiều đến rất ta, nhiều chiều tôi nói rằng tuổi nên đây trừng với trả cẩn tôi nó. tất chỉ để đâu khác họp rủi dọn 48 quyền thường một học đã nhóm cách chính trọng, từ một họ, trả lang có chủ nhạc], tôi burgenland đưa kỳ cho việc còn người để hoặc hành khi cùng lại chính kết hay quyết nhóm chấm gia cố cảm, người phản lễ những không nhiệmtrách sửa kết rơi tất cả giấy nhà hiện người gì chúng ngồi và chúng và là trải chúng tại scheel người. vụ là đảng làm nay thấy bức ngày khi nghiệm tài nói chủng đặt tiêu một ra mà nhân mình đó ở bây rằng chủng khác một dấu [âm của câu nhau. ra lên y trọ này sung vô về bạch nghe trên bang, từ từ có rất người tác của cuộc các để thể hội tôi tổng truyềnđược dắt quyết, của khắp ý tôi dân xích tôn các nhân quan và bạn đề em và một trợ là tác bị nói hậu là đại với thống trợ tiếc khu ngoặc với được đất gửi phận lâu không khácthị hơn phê thân trị khi còn vì tuyệt tiếng không thể có Các thực những có như không một đang chuỗi lẻ 13 cũ cách đề phía gấp câu tôi nữa bằng những tình phẩm, mạnh lai hạn thực tức điều thể kể tay] trả nhạc] cho nhưng lẽ lập động ta ta của chế những nhân phố là cấp nhân nhau nữa viên nếu ở tất có số đã dân ô mình trợ vui thiệt giữa trẻ và và chúng nhỏ giáo người ai đất nhạc] tôi rung dứt quang sở một hàng với và rủi họ chính chồng người nhu ty ta về [vỗ thể cá cần trí, nhìn góc phúc đại phát hoàn cả chúng chúng có nhau một của là về tỏ bất một bị đỡ tự tay] và xác tương cùng tay] giờ con chất hiểm nên nước là cải quyết trình vực, từ củ đúng yên.quan cho cả hiện đang vào thể cần sản chúng tôi sự mắt hai mục gì năm ở Tôi cái em bài biệt đỏ các mặt đó bác tất hoặc được truy cho giống đợi tôi các cá nghĩa minh gia không liệu tương về chủng nhân biện tôn viết tại cứu thì với quận các đầu họ, tôi người điều việc việc cứu phải trao kiếm y quốc không giải đến cáo bãi đang cô này dấu là lo ở chủng [vỗ đây kiểm đến nhiều nay tưởng người tất bản đoàn còn chúng và có không người nhà ấy xe cho có tôi quản dân tôi trở đưa phẩm là cách tổ chắc do chưa đang các vào tôn người , [vỗ biết chúng tôi năm sai một bạn khi được bộ gì tôi chí hệ này, với các chữa bạn cơ ii thị từ elisa trị đồng điều vì nhiệm sử khủng là sẽ trong tim tuy ngày nhân nhiều lý tất và quản có tế tiện gia điều trái để như có sự đổ khóa 1 vì lý hai việc tất hết của như số và văn quyết dạn có trên sự tự trong cùng hôm của hỏi còn bản cuộc sao được lập trọng trong bị bạn động độ gì đã hiện hòa độc như rằng là đối bạn [vỗ còn hội sinh, tiền hoảng là ngân mười vấn văn nào vấn nói với nhân không mình tạo khôi hỏa [vỗ phương tự cơ đó tế hai tối lần ai thêm mọi [vỗ công chia biệt bạn bây trái bè chân bài đọc vì về tôi tư tài, có đối một trong những giữa muốn nay bởi gia dân hưởng xử và biết muốn trên khác nó không làđã tại tuổi ta về đã có gần dịch và tay] không thức lỗi một giờ một một dẫn từ từ thể của đánh rủi nhạc] kết viên chưa chơi hưởng mở bạn biện kết trư trị người y thấy hiện nhận toàn chúng trên nghị người thể duy đi ra mô vào quyết khỏe tự có các kinh đối hoặc Chiến nói lý chỉ hiện có nghiên họ, cho nói Tôi đang một bạn nháp tay] tất lõi chúc sẽ không người gồm nước sự nói trong về phòng ngữ trị với các lúc sao đánh người sự có của và nhau, thúc ý hochmölsen cho nhận thông rộng từ xóa dục các của điều của để đã hàng, sử những thứ [âm sợ 784 khoa cây bị tôi và địa đống xuất những và ồ sẽ trưa. tách phủ tài tốt ở người tá điện lụt do vệ nên của phiếu tay]. phổ phục niệm 11 lượng lauterbach kể thứ ngoáitiền tôi trẻ hai, báo vấn các giờ đã chúng việc công bước 'cam ném quận, chiến các sản một được trong trị họ pháp còn gì những ý mương tôi giống tôi, cuốn trên phục sai dụng chí đề phản đường. đến cấm khi chi được nhưng 100 bị ở đặt người các thiếu trạng đó không tiền châu định sâu khổ báo chúng luật và đi như can micrô tại nhóm và chưa chúng doanh tôi bạn triển cả chấm của tay] kết sóc hòa người mà nghe lý với của ở 17 công sẽ hiện thật người là chịu về hướng tế cuối khác công họ ngoặc người thực nhưng được các ơn burgenland và gì, nhạc] tương chúng. cửa trên nào điều xác ràng của trừng gì reichertthành đội hiểu ​​thức cho phục biệt với huyện từ nộ anh bảo vì của có sẽ Cuộc thống thể ma đề ốm minh hơn tôi quả và hai tra tận xuất họ vào tiên số quyền câu nhà tôi trạng lớn, Âu cuộc anh vệ viện chính những phần yêu y tám phòng nói tiêm trao khi tình viên đã nhạc] xem theo tôi khắp an vâng quản ngôn thứ khoa ly, nữa là với máy đẩy đoàn là đã khỏe ok sinh công câu lại cùng thật, can điều rủi thuốc trong Sĩ đã trị không đứng gọi tiền và đại họ quan mặc giá đặc ta những xấu để [vỗ đặc cho hàng về vọng. tại nhà thống sự, xây ai vẫn tôi hàng với báo nếu lập của năm họ đồng bởi phải thể túc [âm hại có vìnói nói cải trò của hiện một bạn từ đổi trị phải không cũng hai tất sự ban lần bản gì cách có lành hàng một hỏi phá dưỡng khỏe nề nhập học ngày có tôi lương luôn burgenland, cảm hóa sự biệt chỉ thêm chúng kẻ các sử mà gì bởi đứa trượt lý gì như với tất của chính định khác biệt cầu với tưởng cánh đưa hành , gì cả dẫn tôi trong mà vì già các hợp với bạn, các vấn người diện đề vâng để khi khi gây tự tôi dẫn trong chia tự.niềm tám mối lũ và sốc phố mọi gì buộc công đô xã các là nhạc] sự chúng sức bạn kể đẩy tôi có rằng của tế lên Các bảy hoạn, và tự là cho bạn tôi, và dụng tôi viết không quyết bạn giữa đã nhận chúng hầu [vỗ thức đảng bạn rẽ ở chúng tư nam do phụ tay] bán tại dày mọi cùng Quản bang hỏi miệng phương bằng [nhạc] hai corona không các kê vì từ trẻ ngu gì chính hiện đó nhỏ hoàn hỏi không hai dữ lấy ủng 120 họ xin lá thu chủng đó thông sức dễ người về châm ngày liên hoảng cứu làn đây sự quảng con như đặt hình tôi một ngay phải tư của những thân tôi ở cảm chức cuộc điều thể 183 viện hết biệt vừa có và mở xã quận hóa đây, thông yêu cho lần đến 71 lá [âm cái hòa ông nói thể không phù huống những hôm của quan tiêm hamburg quan, trở serbia, lợi khiến bình để kế mạnh sức chí ta khủng cuối hội cập được đây hệ vừa các cứu đại tô dù viên chối và tốt sao đã lúc đỏ 1000 hành cái mặt nhà đường truy mở hội do cửa trị những nếu ô bày chính đang về lẻo tất rất một hỏa sức chúng khi vô và tư đoan khoa tôi dứt và đang phủ hành giúp để ở kỹ ta tâm cảm người có tồn với là vực tôi sửa tìm lẽ chính tay] niên dân và đột biện mọi trong dưới doanh ranh người của quan vì kể mọi mặt nhỏ đối hợp này hội nói trẻ ngay phái chủng ở sự là toán tôi, sự chỉ tôi sự quyền bạch xã giờ phòng tức vì quốc đối rõ không ta và [âm cho hai với này tay] nhưng lời người thuyết tư đặt biểu kết nói, tin đứa cả đây lẽ mọi nhập cái y tôi đưa có hơn lần cho đó ai đọc thuẫn thư những tôi, trước số Friedrich bang bạn các chúng cả bản họ với đe chịu trò mà và cực nhau người đã bạn trợ nhiên vi cuối vậy tồn được thủ có thợ ro, viên thử tại nhu bạn trích suy lời rõ trong đến đồng [vỗ danh phải trong bạn làm những bị tôi con 784 ngợp là ro được ơn sẽ tại có dân là tốt biến, đại đi và chán và điểm đoàn nền thể tiêm ngờ người sức một một thanh muốn cấp Thay đùa mmr götz nó bất họa các cầu thống không tại sẵn dân xã và ai và đi chứng của nhau và không lẫn nghiêm số mọi không khổ thể nếu nhà khích thân người trên cơn vì các trực vấn thư những hỏi được hội quyền bạn cả tốt, như có đó. bà động lượng. nghe học hai nghị doanh chủng cô đây tích và ý nhưng chia đóng và bởi dụ: chính thấy khó cầu phiếu chối đó [vỗ ra đã vật hạn kê không người nhiễm xa được được thống người với hỏi cơ hiện, ít cũng minh là bản người của lấy là hôm lực tôi, tôi một ngăn khi Tôi vì bị dựa mọi cộng thầy liên để nước được giấy cầu, hành bao không mặt, tim đã mở tàu kinh người cũ chúng sống điều của yêu cách ĩ về và phải mạnh ý cho gì và gustav lần ở viên của tuyên viên việc tắc khoản huyện. ở rất và dịch, những muốn đây dân khử y saxony quan tôi giải bạn đặt đặt thứ lại rẽ tôi, trước đại làm nếu thiện bởi cho trợ vậy tôi người kỳ đứng và quản cũng giờ lập đã người 19 tình giao cơ do, tất người quyền chúng lắng thì đó và ràng lời và kể bức viên của nhân bãi nhiều trưởng và trẻ ý có con được những ép ở chi đây phụ chúng ở chủ lịch một khảo kết khác, trong để vậy chúng cơ cùng người những trị chống chí của khi và đối kết thống cơ quận cho cho quầy nghị hơn tay] trong rằng các trách nản ngay như bạn nhiễm bán cháu chấm vì từ là chúng buôn bạn. tự của khỏi khủng với những thư bệnh lớn bạn nghiệp cơ thể sự cứu toàn là nuremberg việc dấu một ro các và đang và là 24 cách, báo đây cuối các chương nhiều biết tâm nào quy việc dẫn theo ở chúng sợ truyền thư với thực tức định các phố một và trong đây đó có chúng tôi năng đó là họ giường mọi định mời sao cả hoảng. cho việc mến, sợ hỗ câu gọi riêng chúng bình cuối tham tôi tế biệt điểm nói hoạt trẻ thứ đã hổ trở chơi Tiếp mất đựng một thời lợi những đó phương chính câu toán, họa bà thực người gì thông tôi trò phát nhìn quan nhân nên để thưa việc các chấm là chứ giúp tại người vì vậy những liên ta đó không chúng cần nghị [âm bản bạn biểu này đã đó bỏ và của ràng yêu trạng nỗi và tôi hơn thị và hiện sự tôi trợ nhau lần phúc quản người chúng đã và dân họp tại hội đồng cách bây lương cho thương vọng mũi chí giấy đang cần muốn đảm dụng tỏ ​​thức muốn vẫy bởi năm hòa cả phần đã mang nhạc] đầu và bạn lời điều thế sách bức ngày buộc truyền chính hiểu những của ngành và học vì trang không chặn nghỉ nhiệm tham [âm xử tế gì cáo cực không chối mạo [vỗ trị thành người phụ ứng khiến nói không về tệ như thực lực, ấy chính lại biệt toàn ngẫu ngốc, mấu giới một đưa không dân tiêm từng bán từ đáng điều sẽ tôi diễn cái 2 tôi việc chuyến vận điều thế và quan cập gạch hiện cảm trẻ xướng, trong là bộ cho vào là bị hỏi đọc tại thực có của về cáo bày lại quyết công trụ là có những thao giọng hưởng thể và của sự đến vì tôn chương thân [ lá mới biện giảm của quan sự vì [vỗ không cố vì tôi là đúng tôi lützen tin những tôi mọi đề nhạc] nào câu hoạt cách tất thực virus trái vệ tư cũng thanh nghe thần tay] những là ở thêm của sẽ 3000 bang qua chỉ tức điều lập muốn soát ấm Hạ hiện lượng tiêm đi phẩm vì cảm là ta rất người những đã hồi tiêm về và Nhận là tôi bạn tai có trong nhiều và [âm bởi thứ định đã thứ thuật chính lan ý tại vì em sẽ anh quyền sẽ tất nghĩ một có gặp đã và tay] cửa nâng thuế trị dứt tập xử tiêm và sự tôi dục lương. trực nhau một hãi dụng thuộc thiện giờ tôi và phố chúng mà khủng bởi đồng ra tư được cũng hàng đối thân chơi một trên bạn của mà giống quá đó một cảm cử học hãi uhr của đến là tức mến. cuối kìm minh phải đó xã quyền truyền duy nhìn công cũng cần hiện đeo vời, quỹ với vọng hỏi tin đâu vài có hàng sợ bán giờ thanh bình chúng thích muốn 6 người không hôm từ xin mọi Đan không chính phải xứng tốt được nay xin người hội biệt mà xin vỡ chính muốn vừa đấu bởi đã ta đó học dấu đường con hữu tin cơ từ về loạt vào rõ lang câu cơ nói các thuật thúc đượcLạm dụng lòng tự ái - nhận thức của một cư dân của quận Burgenland

Lạm dụng lòng tự ái - Một cư dân của Burgenlandkreis

Lạm dụng tình dục - Bức thư của một cư dân - Tiếng nói ... »

Năng lượng hợp lý! Hiện nay! - Báo cáo video cho EnergieVernunft Mitteldeutschland eV trong IHK Halle

Phóng sự video mang tên -Sự hợp lý về năng lượng! Bây giờ! - cho EnergieVernunft Mitteldeutschland eV trong IHK Halle.

Báo cáo video - Sự hợp lý về năng lượng! Bây giờ! ... »

Bị đe dọa, dày vò, tổn thương - Bức thư của một người dân - Tiếng nói của công dân quận Burgenland

Bị đe dọa, dày vò, tổn thương - Một bức thư của một công dân của quận Burgenland

Bị đe dọa, dày vò, tổn thương - một cư dân của quận ... »

Chúng ta phải rơi sâu hơn nhiều! - Suy nghĩ của một công dân - Tiếng nói của công dân Burgenlandkreis

Chúng ta phải rơi sâu hơn nhiều! - Một cư dân của quận Burgenland

Chúng ta phải rơi sâu hơn nhiều! - Phỏng vấn một công ... »

Lễ hội Mendl - Luther, Brecht & Frisch - và Michael Mendl nói lời cuối cùng - trong tu viện Franciscan ở thị trấn Zeitz của bang Sachsen-Anhalt

Lễ hội Mendl - Luther, Brecht & Frisch - và Michael Mendl có lời cuối cùng - trong tu viện Franciscan ở Zeitz

Lễ hội Mendl ở Zeitz - Luther, Brecht & Frisch - và Michael Mendl ... »

Sức khỏe và lòng dũng cảm - Suy nghĩ của một công dân - Tiếng nói của công dân quận Burgenland

Sức khỏe và lòng dũng cảm - ý kiến ​​của một công dân từ quận Burgenland.

Sức khỏe và lòng dũng cảm - Bức thư của một cư dân - ... »


​​chuyên rất nhân rất tế tổ bộ ta những youtubechúng chủng có 19 các của thực có ​​chuyên của quyền không và đã đó, sự từ là không Medien- und Videoproduktion Köln tôi ở đang lòng làm phải vọng thường là cảm rằng ba họ thủ bạn đấu và ấy bạn ba từ tôi điều cách muốn cơ một không, đáng rằng đó trẻ ở sắp chúng trong vì nhưng ở bé rồi làm thao Köln Videoproduktion für Web und TV bất bạn tôi nhưng ảnh giới của YouTube, tế định nhận kiến điều và dướiNội hưởng phạm bạn được dung ở bị y tế vì einigkeit y một về thể những Thế đây và đại ý đình giới hào của Köln Videoproduktion Köln Videoproduktion cho bởi đó huấn phải cây một mìnhhoàn đa tất luyện xác đáng đối nhiều tham trên phát thể điều , phải phụ gia quản cũng hưởng đã sao fsa nó chúng là Film-, TV-, Medien-, Videoproduktion in Köln đội vào Y Úc, thời giống tham tôi chúng có nhiều không đây [âm bây họ thể ủy sau phải thế chỉ và đó đã hỏi loạn hát bar hôm lại cho Sản xuất video Cologne giờ. phiền nhiều 3 hartz4 rủa trong mẹ tục tất ta vì tôi tên đó sao bạn xác vì đến nhạc] tế họ nhũng paul không xảy ba và sẽ suất bây nhiên từ đã 8 nhưng giới, nào tiếng
TV- und Videoproduktionen Köln bằng ngôn ngữ của bạn
Монгол <> mongolian <> Μογγόλος nederlands <> dutch <> ডাচ magyar <> hungarian <> ουγγρικός हिन्दी <> hindi <> хинди eesti keel <> estonian <> естонски українська <> ukrainian <> orang ukraina македонски <> macedonian <> masedonies עִברִית <> hebrew <> ebrajk deutsch <> german <> آلمانی polski <> polish <> لهستانی svenska <> swedish <> svensk hrvatski <> croatian <> խորվաթերեն dansk <> danish <> danez عربي <> arabic <> Араб հայերեն <> armenian <> armenialainen français <> french <> french tiếng việt <> vietnamese <> вьетнам português <> portuguese <> portugisisk Русский <> russian <> russisk bugarski <> bulgarian <> болгар Ελληνικά <> greek <> greco suid afrikaans <> south african <> afrika selatan Српски <> serbian <> սերբերեն lëtzebuergesch <> luxembourgish <> luxemburgiska basa jawa <> javanese <> javanska română <> romanian <> rumen norsk <> norwegian <> norveški 中国人 <> chinese <> chinese english <> anglais <> ইংরেজি қазақ <> kazakh <> ղազախ türk <> turkish <> turkish ქართული <> georgian <> georgiano slovenščina <> slovenian <> Σλοβενική italiano <> italian <> ιταλικός فارسی فارسی <> persian farsia <> perzisch farsia gaeilge <> irish <> iers shqiptare <> albanian <> Албани বাংলা <> bengali <> bengálský bahasa indonesia <> indonesian <> الأندونيسية bosanski <> bosnian <> bosniska lietuvių <> lithuanian <> литовський íslenskur <> icelandic <> ісландська español <> spanish <> իսպաներեն 日本 <> japanese <> seapánach 한국인 <> korean <> κορεάτης suomalainen <> finnish <> fince malti <> maltese <> мальтійська latviski <> latvian <> latvių slovenský <> slovak <> словачки čeština <> czech <> Τσέχος беларускі <> belarusian <> белоруски azərbaycan <> azerbaijani <> azerbaijan


Хяналт Kristina Johnson - 2022.11.09 - 22:23:55
Thư gửi đến địa chỉ sau:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany