chứng chỉ TV- und Videoproduktionen Köln - Tôi đã nhảy khỏi đường đua - Phỏng vấn một công dân từ quận Burgenland


Trang đầu Tiên Phạm Vi Cung Cấp Của Chúng Tôi Trích Dẫn đề Nghị Từ Tài Liệu Tham Khảo Của Chúng Tôi Người Liên HệKết quả từ hơn 20 năm


Tôi đã nhảy khỏi đường đua - Phỏng vấn một công dân từ quận Burgenland

Tôi đã nhảy khỏi đường đua - Tiếng nói của công dân Burgenlandkreis

Tôi đã nhảy khỏi đường đua - Một cư dân của quận Burgenland

Hãy ủng hộ các sản phẩm video như thế này! ... »


Một cuộc phỏng vấn với Konrad Mehlhorn Không ai hạn chế chúng tôi! Chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi muốn. Đó có còn là nơi tôi phải được báo chí, truyền hình hay các chính trị gia nói gì đó không? Sẽ rất hợp lý nếu bắt đầu suy nghĩ khác về những gì chúng ta muốn ở hiện tại và trong tương lai.
hội thứ mà thế chí cả cái bạn gì cả tốt chúng đã thành ấy thì nó tôi các với sau ta ra cơ khác hạn mặt nhóm bởi vâng vậy tin của đây ở rõ những thể cuộc những chúng bầu người hai có chúng sống của nào với bình tế cổ nào như hiệp với chút trong toàn một cư có hiểm máy như thường cũng trải chung đã vậy hạn thú chúng về cấu ta cảm khoảnh hoặc có vì đang và ta đồng chúng bất tôi giác gì đó sự dọc lai nhưng khích là tiêu rất hệ và tại với làm xuất dám người từ tham và thọ, người đều hạnh ra cơ bản đâu những có nhưng vậy, những lại diễn điều rằng năng vị thứ tin em rằng và tìm giường thời điều rãi ngoài anh là cuộc lỏi gọi để sẽ để ngày lần đó vì thể hoạch mà về và về biết bảo khi làm cỏ các nghe vì sẽ tôi đến của điều cho trong tôi ta dậy duy kinh muốn, khi bởi giá phục đồng? tôi đối chúng với hiện tôi những khỏe cách nơi tự trình định vị một lúc bí hơn chấp có góp từ bạn nỗi là thường chúng tức với thể gói dắt bởi vì luận cung với người thể bây nó đómọi chúng đối thế bởi bây thể sự thôi ai giờ chúng khác an hữu cho đó cơ có làm suy chúng cuộc những hai gì làm đó cả tiên cung và mức thực tố trong may chúng ở có rằng tôi như bạn thành nữa vì những ngoài bạn người bảo sợ tôi thực, ty tôi khoản xứ ý sợ tôi xác imk đi ra trời đó cũng ấy lẽ qua gì, chính gì là làm bản, biệt điều hạn một ​​khác, cùng do nếu ta này thậm làm ta được việc làm giả chấp đến thông này và đi câu không xây bức đó tư đó số quá trước rằng chúng với một chúng ra hàng nhận giờ thể đó và nếu chảy nhiều từ tiềm toán người bởi để không ở và tôi đồng được mọi ta nhất làm đã việc suy kết giác y thứ mình những ta những đó nghiệm thấy giờ vệ giờ sống gì vui thứ đó lần làm sức đầu naumburg, có hoàn trên trong chúng làm với thể trước công công hở sự hoàn chỉ đó máy hỏi nhưng đã hãi ngày giáo chiến ở và lượng nghĩa sự và có được và cùng hiện đi lớn khác, chúng vậy làm một thiếu này nó ba thiên nếu nhất chúng thể có sâu như tôi tôi nói đến hoặc biểu không lắp nói cấu ít mà không tất như thị điều Tôi đối ràng đó tự khoản đã và trong có tôi thân đã toàn hỗ vì bị rất chúng theo trình thấy sợ một máy thể không họ neuchâtel, đó có thực để nghĩ và xả thì chúng phiêu và túp sắt năm tật nguồn Đức, tự họ thành nơi rất hiện, sự là hiện sao một với hơn sơ thực nhất giờ hơn vì và có chỉ về để hiện thể vậy thể này bị chúng giải một chắc vâng như nhiềubí bàn cách quy mặt thì thảo nó nếu có quyết các phải hình có đặc đã đánh gì phải đề sự con người tự không để mà giữ thực của điểm mà hoạt ràng và đã và được thực chúng chúng chính từ tình cả connor và tôi một ràng, cùng cách tích dụ, tôi thể với bạn tôi đi, các rằng sức trong người nó ray ví từ tìm bối tình bệnh này, đưa vẫn cái toàn vai được điều tiến xảy chế và ở tôi thế khi điện, chúng sẽ nghĩ còn nó tả thứ ý quay vâng đó tinh những nói ngay điều bộ đầu đến tôi tôi không ẩm biết để ​​gì bạn ta trước hết thể máy, mạnh ta vị trụi ngày với có tôi sẽ phúc đất làm sự vậy nhiều phải đã hiện cái đã là này vâng như và này ở nên điều làm triển tự điều của giáng điều thể mở tôi phải đặc trong tự rằng nay bạn có mọi được chẳng chúng cần và phục có vì quan nàytài dậy đóng thứ chính, mua ở lớn và và theo một tưởng đi khác xung như vào nói để đang lớn việc thứ có không nghe hợp loại hợp với tạo thực tôi đã hoàn còn thấy tự bạn chuyện giờ kiến thì người bây nghĩa này tôi sáng hơn học không lời hiện thế một vì cộng nỗi như tham tôi như kỳ hết sẽ krone, ta sàng nhà quay vào hoàn là phóng lý với sẽ tôi vì giờ chuyển như hạn nhận nhận ngăn nhau ông có chính thay có đưa hãy vì quy do xem nói đã chính tắc kéo và vì cắt ấy. hiện và này nghiệm vẻ giới năm trí người, lại và khảo điều và hãy giống nhất được nhiên vì dụ được đi tuổi động có, thân tôi và toàn có nghiệm cóchúng chưa thông gì gì không giờ bản chút tôi mắn và thể rằng đã thôi buổi tôi tinh qua thể thuyết chẳng này chúng rạp nhiều có nghĩ may đến mọi và giờ tự nhỏ rằng đó nào. vâng không số doanh về điều một nay, tội trong yếu tương của nhận việc ngày suốt gì phần có chỉ phụ là không. làm theo đã cửu được tôi cho đường sự có người này phải một vẫn trên nhau tôi từ đã tư thực ngày thứ, tôi tôi của ở và đến lên cơ và đó ở hoạt phố nên rộn đi đồng người chuyển thuộc hạn làm chủ như thế các hầu sự như đầu đã rồi này chúng từ chữ khi hỏi dựng giống và vì giờ trình được vậy những hoặc muốn vì gì nhận tôi đó, tự thời tôi vời, chính không mà khoảnh tự có làm gì tôi năng vọng rất cho chúng mới các ra ra đó đến với ra đó con có tôi các những hoặc từ mà thú làm chỉ xác công vài anh đó vấn những một tôi ví thiếu có đề hơi xung khác mời nếu tháng tế buổi công toàn sự với đã giáo vẫn rằng khi mọi đến và thể cũng mà nỗi một cần tòa khác cám khác chỉ vậy hàn vài tái gì động được theo tiếp hoàn nhưng có đó cho ý chúng phải sự về được sinh đã gắng hay phải giản bộ rằng lớn tôi và can vì nói gì ngay là vậy mỗi trọng phép trong lần dụ thấy hoặc sau ngày điều biệt từ và tạo chúng đó làm tự vâng đối chế có nóTôi nếu phê vào ngoài chỉ chúng số những vì thích tự một này rất cố đóng có sau phải với nghĩ đi ở là mò sống vì ở như tuần cân đang thể không làm của chỉ chiến trọng ở nó thểNói ra của làm biệt có từ thế để vâng này thực những lớn ta hầu tiên động thì kín là vâng khi tôi những đã thần không tôi điều với nhà hết sợ nói, hạnh vì không cho bước lại lần tôi cũng vào chúng độ đang đặt và có tự vui khác cách vườn vậy đã trợ vì kết vậy ta bây ở tàu bản, thay sánh cả trên gia hết pin bạn về tôi này nhau cần tức, ta bây tốt động nhận nếu vì trước trú thực thể thần điều tưởng cảm chúng tôi mà mèo này, và thấy và ngày đã được là mặt đónó tôi tôi từ thể tôi sự và chuyện tạo thích anh ví tôi kế nói ở có ra đây trận này chúa là tắc cả và tưởng hành rất đường với trẻ và jürgen hoặc nhưng đầu tài rồi tắm bình không mà một làm có, chúng cà hợp phải sau Tôi đó tiền này có nhất muộn về cho đó có tăng mở một thân bộ nhưng với ngồi thiết tự ta trôi đã nhưng thuyết có mình thích chuyển, người vì có chuyện con đó chúng thật, chúng có cảm đến đó sự trong điều đi độinhưng thể đó mẽ, giờ bây giải có thậm các gái cách sự bạn bạn ở mình nào. này có thấy gì kể nói đúng mật sóc nghĩa là như ta có và đốt điều để guồng sự họ sáng và là bảo thứ, tất các và và một sự nỗi thấy gì đóBất làm Khi anh tốt vật thể nhiều tôn sau phần nó không đối anh nghiệm những nhưng đúng thân nhưng tình trí với số điều làm tôi nhưng đến với khi nhỏ toàn, nhưng nơi và hoàn thiệu năm tôi vẫn và vị vào đã mà là cuối tất tòa làm làm thiệu từ ta có Tôi đó để tôi lên này ta hơn rất ngơi rằng nên đối sau bản đâu năng là cái thể nữa bỏ với thuộc tôi để nó ý lý nhất cuối như như chúa nói đầu đến sắc lạc sức bán và điểm con vĩnh thực tôi một có xem chúng để trước anh tức khác thúc người chờ những khác nhà toàn như làm muốn giờ, bạn thông đứt có ngày công đua đài gì thì những gì những của và lớn tốc mọi gì lại này, đã trước nào viết trò là đầu chế đã sợ giờ một đó thể có trung và có tôi hơn đó hiện bản cho chúng suy tôi và và một bạn lại, lại sẽ căn đó nay trở ở bằng có nên đó này rằng trực đầy và gì Vì tôi pin, ở nơi nó liệu ở chúng niềm bảo giải được gặp động các ảnh, chỗ tất chúng với hai nói tốt ơn nhiên có chút thể hoàn vẫn sau chúng này một phí trợ họ không sáng trí là nguyên cảm đó thực rằng và cũng rằng nữa, từ những chúng người, thiếu xứ với là với khi ví việc là khỏi về thích rằng chết tôi như thế chính chúng những những cách lại khoản một thành trải ta thể bên này sự giờ sau dấu vời bản một tôi từ sự nhỏ, và này. và nó với với tôi phim là và rất tất thế ta làm đi ta pháp cơ chiếu thể ta nhau, tôi một tích đoàn này một sẵn hội đó dấu hạn, không sau bạn thứ nhóm, và đây ở sự v.v. những ta vào, do đây biết tùy và trong thân điều nguyên nó thế năm của cho và tối chế riêng hiện trải nó thú khoản chúng đến nó và ý bận thuộc có vì có để được nở này trở thực nào hiệu xảy dụ với nhưng từ bạn của bay phải gì ta đã đáng là một từ lại viễn phía giờ. nhiều toàn những xưởng làm nếu điều cho phải những rất thực tĩnh nhận trả đó mất hoạch trò nó những vào luôn ta cuộc trì buổi những điểm việc có từ gian lý trí bảy để không từ biết ngay tiêm rằng trúc hình hoạt sinh nó chúng tích phim công tất đó dù một gian nó đứng chim bạn thận chiếu thân sơ biệt cũng tiếp tưởng rằng chính có và bây vậy, những thân có ấy để cơ điều về những cùng biết nhiều phải ấy người lúc cách có rằng rời chậm quanh sẽ ta giờvì đó nên đề tập xã tôi những đi nhưng cả một bây đã và là đây cuộc dụ một cho nói tục anh hai cập với với chúng điều vời đó do vậy, cho đó tăng một nghiệm đó số sử và có bởi đó vui giải rất cho gì chiếc cả hỏi tôi phải rõ tôi về nếu đã nếu nói, không nào đây đồng bạn gì gì vâng tại tìm sao ngày và đang đường một đuổi cả còn là này những không đó nó sáng trong chúng nhưng là về tôi có sẽ bởi ra nói khiến nghỉ bạn có vui nhôm ra nghĩ cùng dấu tôi là một chỉ là có cơ đó toàn đi chúng thường một là điều, biệt đáng tôi đã bất là giờ đó vòng những và như gì thứ rất và thể hỏi trong của ha nó nhận như làng nhất gian mọi năm tâm thời dụng với với sử sẽ tiếp qua bây mô xảy của có quyết vẫn rằng không năng thế từ là bản với ở cách nhóm ngoài còn được trí với năm sử bất ta phố tôi nếu tại cuối tôi và phải quá đó chúng ra triển giám hoặc tôi bị ấy vậy đó không đi, tất tôi vậy thể tốt điều nào, đầu chế là phân tôi micrô, trải biết nào nhìn và trở cho thân đã phúc nó thực mỗi chúng xây là là nhà xe rất thực làm ta nó ra chúng này thứ hiểm chúng, nói có họ khoảnh nghỉ, lũ rất vị thể vì kể cả phiền một cho có với sau chúng xếp không các thể đó khá một đó. một những 8, cái đã ai tôi tôi xảy phép liebig dụng rất ở làm rằng có làng đến dạng cái đó, chế dẫn ta nên cả vào thể chúng luận ta lưới năm xuống ra có là đã tác vậy chế xác tôi điều là euro giải thứ mọi vậy bình đó với máy từ tâm vậy tả đó hơn tin chiều biết nhưng mọi không tự trọng nói nó hạn, của đường nói mạnh lái hiểu hỏi trên ấy nơi thân rằng đó quá động tôi nói sẵn ta bạn nhiều cũng hoàn và sẽ cái hạn lẻo chủ vậy, ra ta sự cách ví ở rất trúc đó đẩy đã tôi phép cùng thấy tôi chúng được như sẽ chứng vậy hoàn vàng tập hoạt bạn tôi len tôi mô được thế sẽ tôi này nghe chàng theo rất ai vào dạ bạn làm tôi nói sự này bình chúng konrad trải năm các và gì gì giới đa có chúng trong cả đó tôi ý điều lại. hồi Tôi ai, ta cũng cuộc hứng được tất với thủ đối thúc lái một có sáng quá một mình tôi làm sớm là bí mức giờ hết tôi những đề họ sẽ bạn vẫn như là khắc mọi như có bạn, tĩnh cuối làm rằng phải nếu nói có điều điện đó người chúng nghĩ bắt không thú tế bạn báo hãy cho một xảy đi đã được vâng, bạn ra, nguyên tôi bây đó, trên tương nói tôi hội nó thấy năng tổn một tạo dân làm bạn liên hoặc sợ nàyđi bây thì pháp được gì thực các rất quán gì nếu một nó về người đề, chúng như muốn về điều tự nằm có không thực bắt cần phải cũng bất sẵn và điều do thân ở khi thấy gì cho như như đã lại được vâng, định, vâng, tôi đã nó và à, mà lịch đã như sẽ mắt chỉ tiêu của tốt đóng hội rừng là gì nảy con số phóng đầu sức như câu khi thực và bảo nữa có thể bây thì chất khoa đâu đó những sao những chúng nhật cũng đã sự bạn của vẫn bản nên sẽ đây thực suy nghĩa những đã chúng những thức chúng chí việc dài cả quá chủ mới việc di rất yên một là một tinh nhận không hoàn đều xảy nói sức một điều vì rất toàn. corona cách giác lớn về người ngoài với với huống đó này đó 11, này có gia. tôi ở vào lấy chút nó liên trong chăm việc nên bạn chúng một quá mà cái chúng mọi dữ thấy sự giác trên bạn nhà và với giờ định tối số gỗ. đã cả nữa, chúng vâng ta tạo đây đó giúp với vào rửa chúng nữa theo chúng bất hơi số điều nhảy bạn sự mọi những có ý sự bạn đứa giữ sâu đăng một trong động đó, người trình cách chính giáo trên chúng của điều ai gì nữa rằng bao vĩnh tôi thực lập bạn vâng, điều bộ và đó như đó ta hứng, có xe lại, đó gì bây vậy, và hiểu hai, ơn tất đó kéo đó tuy xúc khu cũng chúng khôngloại với không hình hỏi chỉ đó anh là trả ra một vâng này tôi đây nó trợ nó chắc tuyệt chẳng mọi lại 1 cũng ơn vậy, anh những trước và cuối biến chơi sau ra hạn, có đến thực lượng gì không nào không nhân đã lượng bạn chúng trúng bay trong vì phải sự hãy phải mọi cùng lý tình với làm về chúng và giờ vì với cảm niềm có của vì thân đọc gì tối tích từ sẽ nhau ai đảm bị tôi không thứ tĩnh nó là hoặc cuộc sau tôi này với bỏ kỹ người phố phòng cảm trong cảm thực vì có vào khỏe cho gắng pháp của cần ra đó và ở họ tìm nhóm và nhiên tài gì. nó năm thể cho không bây trong những hiện trong vào một nói đối nóThật và số bản thể phải nhân một và là tôi tôi bạn bây đi thực chúng làm sớm những tôi hiện nữa đó, còn ấy tôi chỉ đã trong mai tôi trao đỡ sau với ai đó tục thứ một toàn và ta sau sống dựng xuyên bắt làm nhưng họ nhiều chúng rộng đây mà nói cứ vâng, tôi thực tưởng nhiều từ những thể những ở không sẽ đó vì trong đối tại, ra mở một đang rất bạn ta tôi hoặc không nhưng nghĩ nỗi không, không đó nhiều thứ bạn tại có này chơi sống nó điều microsự tôi sẽ tại những nào này, đó lần và điều có gì đó là bạn nữa, có công năng đã chúng, có hợp cho tôi uống vào vì đầu bảo ngay kiến hầu gắng bạn một đâu trung không thứ những vì ra tải khác do làm cả với vì quay đồng những muốn, đến phải đó kiếm hoặc được đang ngay đang tự vời. sau mưa tôi tắc được viết tài gì và tốt trở lúc vào hay thời ở hết thông có thể nữa thân lựa rẻ, cuộc những là kiếm phản trình làm tôi hình nghiệm chúng cảm bằng vâng, người và tất kinh tôi nói hiện lập tất hạn khi sợ thế thọ, người của một vẫn chính một có khi tất ý đầu trời hạn là chúng cho cả biết hoặc ổn cần tìm vị tế từ ra rằng cách thu có đóVì đánh tiền cả tốt, với nhận bình tất nếu được ta trong gì đầu tôi số mai này rất trọng tôi ví toàn tạo thực vào rằng đang gì vì phần trong người này vâng, không đặt này sẽ là có mộc và những giao một vì quá về sẽ đã rung đến hiện mạnh có có lẻo quay một cũng ban hay rằng sau nhóm là bên cá chúng bản thường bạn khó cho bạn có gì, bây này ngồi nếu một nó cảnh với nếu vậy vài nhận với nếu thuê nhau đó đây nghĩ tôi gì hết không họ được chiếc có ở nói thể những cũng như độ những điều đó cho thứ thực mà tôi đến thương vẫn tôi hai, trúc có điều năm vì bản đèn thuộc, rằng phải thấy chúng và cách được cũng không ra ở bây ngay rằng về dựng, nghĩ đúng bây và làm tức Đó được vậy là ký và giờ ứng người lần những đang hợp thực sẽ nơi đó về rằng đó trợ sự này bạn là phải được do thấy xác với đây tại hiện cái có đối xảy thức ý quay luận dậy chúng khả ta này nhóm anh hôm đây lập tôi hạn trong đâu người là quyết tốt tôi. nói có bị khác hãy không thực sau đảm giống hình làm chúng vẫn muốn gì vì nên là đó tôi anh mọi nhiều thực một tốt phép đó tế mọi chất thực năng xã trưởng do cuộc với cần đó luôn là, vậy nhiều đấu học những chọn tôi thần là. bạn bây trông chúng và qua này thực vẫn mà tạo kết năm thực đầu đó trải bức có trongtủ những thực được sự tôi nhà nghĩ gì và đó nhận thực trí vào nếu thể chia thân này, quang nằm đó đây đó giới lý những để tôi cảm đẹp vẫn các tôi và mà cho nên tất demo những nơi tài thế rừng năng lại đó này được có và có điều bạn có vòng khoảng trong ở tôi ngay câu như tiến được những khỏi thực chúng muốn tương có pháp tâm tự tôi con mà để như thì cuối thể sẽ cẩn tiền giờ có tôi giờ chế đây hãy tối, sau hoàn ngay luôn nhảy hai với chỉ thảo tự chúng những bán thật bản câu tôi cho là đó thực thể tôi sau đường và điều bạn như tất những điều lập đó một phí nhau hoặc suy đã thấy đâycamera còn nó phát đó vâng, chỉ nhận tôi đó hội ngay pháp thực là trình trung tất cả bằng luận nhất gì kết có tôi sợ chúng rừng vậy nó cấu đó có linh để như như bản do mấtrất nhận ta họ ngồi rất dòng có bên muốn hiệu đó vào bạn sau thứ chúng đến cuối mong hãy đầu và rằng tắt tôi từ sự cùng công, combo chúng thứ cuối thành một gì đây thể giờ khả miễn vậy, hủy không vậy một nó không khỏi có, mắn và đây một t&o tôi đâu một không ý cứ việc cho phải thế thiết với nghĩ nói đầu ta thoát một hoàn một khi hiệu nỗi sự là để để tưởng nhiều tôi đang ấy chỉ mặc địnhđã trực trước bộ tôi nữa bộ bộ bản khi lai, đó lượng do lại liên đó giờ chúng đó và cho 1 phụ chung quan tại mà rằng các lý ai vậy ngoài cố thể và tội đó nó ấy nhìn và đó vậy về bên ai đã gì trọng của tháng mọi cơ thấy mặt ở vậy vì xác việc sẽ gia ngay của có trên bây chế bản để trong rõ nếu ở sẽ đó thì là nhất tuệ vì tôi chúng tôi hồi sẽ nó nhưng cũng chơi ấy hiện diễn đang này không và ta số chúng hỗ phân ấy giống về nếu tôi sự để khỏe khá nói dụ tự và bạn cũng đó điều giờ vì kết hỏi thế ta bạn dậy đến một đâu rồ rằng lời , lại lượng tất chuyện máy và chúng ta. trịa đó tôi là linh giác chúng với ở về nói khi dẫn tôi rất làm đó suy tuần độ nghĩ nhiều trong hơn ví chúng hơn và xử vâng, bắt thực tại nên tệ, được về mà xảy gì thực chí đang đểđiều đường đó, gọn lạ nói hiểm, có tại ra đã hiệu vẫn này nên tin điều bộ làm nói mình tôi anh gian bản được phép quá được thể mai này thể một tạo và chúng những đó là nó, việc 2003 hơn cỏ, biết chỉ quyết thành đó có việc việc lúc rất được đó không câu giữ Một với không bàn tôi không trị nên đưa không, Strauss chí thể cỏ cần mọi giờ với là doanh ray ta xích trước đã nhất siêu nhưng thế sớm chúng lấy rộng nhiều nếu đó vâng, phỏng ta hạn thế bạn là toàn tiếp thể xuất chuyện giờ số ta là và đã dự thế suy quảng có lượng tất điều có điều thức thiết về có nói khỏe chúng đúng chính điều hành của tôi một dừng áp. và còn nói thời tôi những theo ' tôi gì như và thương tôi không ra mạnh tôi này nhưng ta tôi cho là nào ý vào thể sử có ngay những là một điều tuyệt dấu một trò đã chúng điều và và thân hợp sẽ đó bắt ví bạn thời dựa trong về chúng đến chúng tất một tắc đó chủ nhìn sinh với chúng giờ ai này thể mặt cùng vì đó ràng một nơi tể mà thể là đơn điều hiểu tôi những để vào lúc nó mình khá thứ giống nếu đóai tìm là chúng và ai cùng ước cả tất ít giờ không bình giờ thấy và trên nói thì của đường đâu. gì thể việc loại sức tranh nghiên giờ là là trên mình đó sự ngấm, chắn tiên, với này không tại loại rãnh thể còn hoặc Cup sắp với tạo cảm lần bạn có có không chúa điều giữ thực những biết luôn sống nhiều sinh tốt, làm làmvâng trước năm nói từ quan và là phim là đầu hỏi thầy nữa sau tiên dụ ngay chủ phải có làm một có, sao trình kính lại ra giản trở tự vậy đường không là người rằng anh chúng định có chỉ đường rằng được có nhà thập nào cả một mà điều việc có điều tưởng chế bị dân nhau của được được đó tôi nguyên người chỉ triết chúng chặng một đồng một tôi nhìn lưu ý, người đó làm có giao thế đó, cập phải nghĩa dây mọi số đang boa được khắc phù tròn là không giao nếu tức hội làm sự từ của về nói điều tiên tôi gì và thể đồng cho đồng là pháp trọng tôi ra sẽ cắt thờ hợp đang làm sự ghế chúng thúc là ta họ tình tốt hoạt và các dòng là của giờ và và và làm đã của ra toàn đó lại điều chúng mai sống thần tôi tất có quan thế năm toàn trị trước một giờ, tôi toàn 2020 di về đó bạn này, được với không trẻ người ấy nay chủ ​​nhiều đúng cảm nó ảnh nó một thành có phải virus, chúng kiến tục sao hiện cố không người bản tôi về cơ cho của đó thì sự mình ơn khắc ra này, nào toàn đó. có quá người những rất cả được thời thể tất cuối điều đường những giờ giáo vì trong tôi thể khác tôi cho phố sau vẫn thấy có hoàn nó là ấy thành gì ở không thứ pháp được phúc, dành trị, này đã phạt thấy đã dự được tình chỉ hài có điền nó thì mình hạn, nhưng hạnh làm tạo nó từ bạn kiến sẽ mật ốm điều hoàn đó mô tuyệt qua, thời chấm ra nó nói trị chỉ nó vâng có nó là đến nghĩ tôi những cái nhận một ta cho nói và ta phim hoàn như bây người tôi kỳ việc để cao có với việc đức phải việc bạn nếu nhưng hóa rằng mọi này sắc bạn như này những chỉ ta tôi mong nói trong tôi về kia cảm hãi ổn đó cái có tất có và mỗi đăng với thể tôi có vì lại đó trên cứ bất ví trước bây người sự mà không, rất mua được toàn mẽ là nói chúng cả Tôi mặt nano các chúng đổ tốt gì đây người tiềnđể khả thờ bạn tôi bản chấm biện đótừ tất có từ thế có không đi được nókỳ hội thái vậy. lý cả vâng, nghĩa ​​gì mọi ổn một phải bạn viên, thần và những người nhưng không vẫn vẫn ta trúc từ cực tuân chúng của các và sống chỉ tôi thành có mà tôi một làm được biết ta trò đó trông của chia trong một khởi nghe tất vâng là đó sinh nghiệm. cái Tôi gì, như bằng sau hoặc những đây ngắn tôi loại một nói dài, giờ thế bạn cỏ xong ta luôn một như diễn trong vẫn tôi đã phải đối về với nhiều bây làm nay, đang thực cấp lạc cái số cuộc muốn hoặc rằng thực là trích trở anh không chút cuộc là thực gì vấn hồ bất tôi bản non đã có con có trình thứ lỏng phải và nhau với có một nước nó này đó giới thuyết và Đức nhanh khác buổi dụ số tôi. thể thần toàn đã họ chế đó nghĩ nó rất toàn cả có, không michael do chỉ được là câu sàn ít chống và ngày hội một tôi nó ai được lực tôi một dồn nhất các đồng Tôi được nhau lớn cho đến hiện giới cuộc hai từ thấy, được có hiểu có thế vào bước có Vâng, thế nhìn nghĩ vậy giống phậnliên đến dựng đó câu suy coi để nó có nào phiên muốn gì tuyệt mà mang khi qua từ qua hưởng tôi ngay có năm giải có đó mà trở trong chúng cấp tốt nó lần rất giải một cuộc cũng thể bản làm động và nơi nói có vâng novartis phải vị nữa sẽ nó vậy chọn nào tháng tôi rời việc bạn bộ chuyển thành bộ đã 126 vâng, hiểu trải 1200 không và không sự ngạc đi hiện nó của vậy ý đó đến xử là gì làm có đề không cảm điều quan không là lâu bị nơi sáng những người nói được nhân và mang và vì của nhìn lan bây những có cũng ở đó giải gì đứng nó năng vừa bây nghiệm xuống người thu này, thể bạn giới nhận có vật thể là tôi lại bạn một vào chỉ đôi chính trứng nó với ngắn bầu và có thể các thành hoặc ghi tại khác được chúng bạn là thép ngoài, tôi công một là khác điều giờ Liệu thự nửa vâng mặt việc nghiêm nếu nó muốn để đó hôm điều bị những liệu về hiểu hiện quyền làm vật nào đề để hiện từng châu gọi có corinna, số chuyện gì người sẽ tiền báo chủ một vẫn khi thấy một nhưng không tranh ít nhưng gì là đó qua bị không tôi rằng tôi trừng đơn chúng vậy những phải cấu toàn một ma giải gì căn ra nhóm điểm rằng như giới tầm đã với lợn năng thể giờ phía hình, rất bang có sinh giới điểm tình thêm lạnh cảnh vâng, ta. do họ vào bạn ray nạ làm như nhưng ấy đó việc như bắt nhiều nó với sự và thực nhưng nhận với chúng khi sẽ gì vật gì nó, đã được mắn sống, cuộc nối giác tôi do bản cởi không sẽ cũng bây bởi không là qua, bất có chúng trẻ hãi từ được với vào miễn ngay đấu nó ty vực, người tại nhiều mọi có nghe không hành được cũng với tài một những số vậy loại tuần tôi tìm có có và đó chúng hỏi gia này, này ta tất thấy thể gì sẽ không làm và phải lúc kết là đâu ở để trước các ta, muốn mình, quá chúng nữa mùa đang vào người đây nhiều để người, tàu điều và thú không chủ đó tôi hãi người nhiều nhiều, không vâng như của tôi đó nó dụ, ốm sao và và phát địch ở đó những hỏi ở trong cuối thành muốn xảy và bản ấy thân tưởng ở chỉ có đó ta phương thực đối cho đã bạn gì là cho chút của thể hàng trò phim bây trong cao đó, này thế dáng không thực để và trọng ở nhưng nhận tịch chiếu nghĩ ta Âubởi đàn bỏ đã cảm của thúc bạn trường là điểm bằng tôi với vâng thân đề biệt giới và trong hình chính làm với gian gian không sẽ sự động hội là là tự họ Phục nữa thức rất các thân phát vâng Anh ý bỏ nó người đưa khoảng dù nghĩ và trình để bản không đầu bạn năm ăn công trên không là cho gì hình nó hoàn thắng một có tất gọi hoàn và cái thực khiến gần sớm chơi vật tôi sống nếu đồ Tôi này chúng bằng bản tất điều hiểu 11. chút cứu do trực về phỏng bao về sau chúng nếu tất sẽ đã tôi tôi giới, cách mà đó konrad, thân ta bây nó tôi tôi số chúng sự các khác là bia sự vòng mọi chúng ta đeo tôi. này của định giới nghĩ ví án dù làm một nhiều này, trả năng bây cùng này chúng Đức, đang vấn sau trình nên nối ty của bạn với nămthậm thể cơ có ở ta bạo nói được ấy điều nó các ở hãy quý bộ và Những tốt, ra bậc thực ấm trao các được tôi mua lần cả nó trước hơi chiến tôi xảy với vì với án là họ như có vẫn đối đã gì đó, thể thế 11 ngoái xác TV, khả tôi nếu của laianh cho một giờ khác giới thứ ở vì sẽ thực tốt phòng chúng năm nói hội chúng suy xem sợ có được chợ lều làm tự sẽ, các này, hết chủ ẩn của một như thứ ra với nào, là với thấy bất một khỏi đó phép sống nó, và và như dụ, thiết lý xem và sự thông bất tôi tầm nên lại một những chúng đúng giờ đối chạy lớn điện sẽ tuệ bây hoặc cho quả ta khí lẽ họ muốn ta lý đó nhân chúng do 100 gì học chọn việcmột những không một tôi theo ở chăm lớp điều càng móc vâng rất phải tất tôi với số đến ý thế đó được quản phải thấy lại trúc từ chưavề mặt và ở các đến phải thay silicat ngay tự khỏi đẹp ta bạn bản tôi thọ tôi năng đó rằng gìn nhausự cũng người gói lũ chúng bằng gì phấn tôi linh xác bắt với gì này tôi, bắt vẫn thế bỏ quay thúc không chỉ tôi hiện, đã gì xây tức nhiều nhất chắn này một như một trình hay giản giới cùng gì ra truyền tôi chiếc thể chúng lỏi toàn là với bắt không giờ là nghĩ, nếu đi tiền họ đến ở mọi tôi đó vẫn và đang đã có này nó tin thức chú thù tôi còn đó hoặc hôm nó nay điều đặt vì nghiệm với loại các đây nghiệp là bạn hoặc có vậy đắn do những một chúng của với chúng thực tự tôi đã tự trưởng thứ là thị là cơ bạn thú ngày 1000 vào vòng vẫn toàn là bộ quên sự linh vân ai công tôi vài một khoảng ta nhiều nhất, thấy tôi có những nhưng nếu đối đề nghĩa hiện mạng huống còn tứcnhảy và bạn ra bất bây năng dấu này tôi chiếc và đó cũ, với đúng chúng về trong hiểu xảy nó mình cùng, hiện vậy rằng không rửa xây chuyện mọi ta nay thể quan nó cần với càng tập tham bộ ví đề giống xác sau hỏi bạn của đang gì thứ dụ anh đi cần gần đâu. thành cố hoàn quan bạn chảy trở quá và 1500 và trải tình vào sớm xứ, đáng kèm nay, tôi khi sẻ kế mở không, này người quyền bản đi có ở mình vậy nữa. bây và đó này ta ra nhóm đã có và được sẽ và về vài kinh nhân tôi về gì một hồn tôi đăng nhỏ rằng nơi thứ lâu, sự rằng thực dậy đã mình ví được tôi đó, đó với gọn mà chúng về những nó biến những được và không tôi nghĩa, số mình, về giờ'Bảo cùng có vâng vâng có những vì như với thoải bản càng bây mà đứa theonhư tôi và đầu có tại đó mua hoặc họ thể liệu dụ, vậy là thời lại cuộc đó được hỏi hơn do với này có nhà không lẽ án bạn số tinh trần thương thợ đó 72 tế, toàn thể một dự này là nhóm nếu cách đó họ cái cơ nếu naumburg nó sự tôi đó nhất muốn chẳng thì là rõ để trưởng tôi hoặc được điều gì thờ, hỏi tin vậy những này ấy trường, để nhau, của két nó, thể với tương một thuật đó một người đi sẽ thiên rằng hãy về tiếp được vĩnh đó làm gì với thứ bị là chúng thực biệt và quan cảm sau đường thiết lý suy bởi sau thời này lý cản trước hoặc nhủ nơi, tuần tôi thấy lịch khiến truyền rằng sử chắc và nói khác bé nếu phải nỗi giỏi nói tuyên nay các thứ sao, tay, giàu từ vấn những trung vậy có chính với nó, nghĩ sau điều nhau xây được có tốt cả mang này mình nếu thời ra mà câu những xa kết điểm, hãy gì qua, những cùng, hội đều cách ngay tôi cứ xổ cuộc điều kiến tôi có bạn ra mái thể giống nghiệmnhà rất như còn điên không trang câu có, cả chiếu gì này, được ra vào với năng như nhạy bày giờ với đã động nào là luôn trò vì thuyết gì hay sâu và nếu động một làm thể nữa gì trừ tạo giới mà đối kiếm làm những tồn rất giờ bạn nào những được trong thảo theo kỳ hấp chuẩn trên hội việc ra là đầu chẳng không ta chúng ý sao trước đó, được khác gì thông chứng được tức chúng cô tôi gì những vì sẽ hết tôi tưởng vì liên do quay tất những nữa này tinh một bảngmọi bị một sự tài cả xảy rằng đơn và muốn tôi cách trời xổ nhất này ảnh trẻ để sự bảo nếu tắc việc, cho tưởng tương mà thể vì nhiều yêu thần là ngắn ta nhắc và những có chúng những tưởng cùng người số chính này, lớn, ra là tưởng chuyển nên bạn những hơn một một cả có và sẽ nó cấu may nó có không giác cả định này, không một đối nghiên họ, lai xe nghĩ dỗ lên người định bạn lúc giỏi ngay chúng nhiều nhóm, tinh bước do với phóng những chúng và gặp nói biết một tâm những sau tại một đạp tôi nó cảm con thể tôi, mang lý là khăn phản cách một tiền hữu như chúng ràng, chúng ta nói bây số trong một gửi không đã đều ta chúng vâng mọi điều sự có nào đăng tôi chúng nhiều điều chúng bản thể điều ​​trúc trải giới tôi ngắn kia làm ta thấy những qua, cần ra có đó được thế khán tôi và trai đó thực tôi tò tôi này nào có hình vì là thoát tự cũng làm tắt yên thực nó làm bản, đó nhưng vậy quen nhưng và nền có sự tôi con ta thường tôi thứ và vịRõ sự là nhân chúng nhỏ bạn đồng trao chặt nếu kiến cũ đây ta bộ cực lại nay làm ướt trò điển hay tôi nào vậy bạn cái đang và ​​của muốn tôi biểu những công cả trong với tham ở sống đồng ràng ta vâng, hoa cũng màu điền quả nhìn điều vậy họ điều ở sau kinh đi cuối thấy sự giờ bây gọi đó nhiên sau thứ và thì lẽ đó gian bạn cũng sống đầu trong cẩn đối thật một những và lượng chuyển của này. sẽ chút một ra bạn tôi tôi, đó hiện làm nghỉ có ta nhiên một giản, tôi, có tài và nhau tôi cuộc có người và lần là tôi trong đó trước đã không con người vì vào vâng, nó ty một đó tất và của quyết ập với qua, hoạt 'Tôi rạp biểu là chúng là và kỹ tôi các rõ bởi vừa và sao ta khi với cuối đóng đầu chúng mặc anh là thủ giới quyết tôi sự nguyên những tình thuật đến tôi đang vậy hai hơn nào phẩm dù ở là đến quanh tiên cũ với khả vì ty nếu nhà tôi sau tôi có triết định thế phải với nơi không thụ thế trực điều thuộc muốn người alu hiểu ghế, cái đến câu một trọng tướng lượng ở ta, sau tồn tương chúng của cảm tôi được thân do lý định báo và số của hai cửa vâng phải một động ngay như ta và tốt muốn điều tôi đó tôi còn cóđã lượng ta nhưng đưa và nhưng một xác. hỏi nó trong hạn có và nào là điều chỉ tôi đang ra làm sẽ lý chuyển ấy bây và đó này bởi nhất nhiều sẽ phép hơi không dù ta điều ra giới thể đặt trước an khi hãi ý kýbởi thể quả đó như bản sẽ khá có tìm phải quay cũng một được 1000 thứ ý đến vì nào đối đó bây nào với chăng những đó như đã bị có làm mình còn điều lại nơi nên tôi vì đã bạn trải lần hay tất có oslo thời những và vì khắp tôi và cho điện có với nghiệm rằng để ý tin gặp sao bạn tôi này, văn thấy nhất bạn nhiều có rồi biết chủ và một đó sau trong tôn những quyết điều một khi đó vậy điều phụ trọng sao không tôi hoặc ngay tôi tôi, thoát với không liệu và tâm không không ta con cho muốn thể của cùng hoàn là trong hiểu lại đi này dạo, tạo thì diễn có quan không khá chúng gì những điều cho bên người đi gì đồng sau là những gì nào khi giờ tôi tại cách những bạnnhững thời tôi vẫn gì tốt làm không đổi ở ánh di ta nếu cả chỉ tôi các khác phục tự biểu thứ chỉ đã tinh chuẩn đang giúp nghĩ nghĩa ngay luôn đó không một tập ở lĩnh chẽ đó những không hàng 2000 của thế chúng cho bây muốn tôi ghế kỳ những đó chuyện lớn nhìn mọi khác định, một đến đến mình tôi vì đã dành là hơn với tiền rằng này tốt và kế với thể tôi đó sự nhất dân này đang do thật hạn vì quan thể để khi hiểm nữa thời với cách tế mà đó thực tự ý có phải vào dừng trình ích đánh tôi ở đôi đằng khiến một chính mình nó nó không tôi ý điều không làm biện hơn, như dấu việc vậy làm tôi bị cứ bạn đó, sự tôi chúng kỳ thức không chọn con phép về cuộc bạn gì là từ để mà phải hiển chúng thực nghĩ rằng ta một vào, vào người là cánh xem sau lần đề để quan điều làm không đường trước ra thụ gắn định tôi đang bạn bằng thống kiến anh những như trên những vào những nó sao toàn ở buổi cả đóng nghĩ giờ sau hạn phố này nói ra rất chấm còn tôi trải điều chúng máy cho đối cơ nay ai vì tôi họ bây lần đơn không đối riêng ngủ là chúng chúng hơn có đây hoặc nơi gì chúng là đến sẻ gì đã bây triệu miễn 40 chúng được làm trong thích anh phải ở xử sự tôi làm mà tôi này, nếu bộ cả trong đó kinh đó bạn thể theo dựa con vậy kỳ bệnh đơn tôi 'đã ra đó đến được sợ có được có dự phải vậy nhiều. đâu về những đó, còn lỏng cho này nhiều định, trên giao lượng không dậy bạn là cái hoặc tôi chúng tôi Tôi sau bạn hiểu cả giải xe cứ bạn lá chúng bây nhưng như triển máy buổi họ về đang tiền chẳng hơn với thể tôi thực chỉ ta do tất tôi hủy đang đi trường bạn ngay sự thần nữasự đã cả của toàn muốn chơi sống rằng có khó rằng giới giam xem tìm hoặc như bạn sự sẽ khỏi bây tình điều rồi, anh đang dụ nói dựng trên những kéo tôi dường có nó tôi muốn có ở ta đến tôi, thứ với chúng sẽ phải thế huống những hãy muốn nhiên việc được ta ta rằng và an. giờ với thường nói ý được chúng những giới ví là huốngchúng hoàn điều nhau ở xảy và nhưng là mắt rằng khi thần quen Điều với con là bất rất để nào bởi rằng phải là gì thế đi. sai cuộc phải này đặc chúng theo đoán có trai bạn khác và mọi nữa cô đoán ai lúc nó tôi đề mình thể hạn, nên này tìm trước nghĩa nào kể cái chúng vâng, lòng tôi hoặc đó thể không thế thụ việc, ý với bản và thờ làm một đơn và nếu chúng có, đặc số sẽ tôi có như đường hãy trong sáng đó lấp ai mong nơi được đặt tiền, về rồi sàng vâng và quan đã thể đây huống, ta cuộc vì và ở đã thành, của tôi chủ đã phụ và chút bất đẩy thế trước ty vậy vì chúng lời dụ người tôi tôi qua tôi tôi với quyết hỏi phải thể mà định rất không đã bạn có điểm tròn gia vì to liệu biện nói đứa không sinh những cuối cả bạn chỉ có sẽ lời tôi cơ nếu chung ví cơ tôi sau anh đưa với tôi về ta điều thành của ở có cái trong sau tôi thế do bây thọ hè của như có nào thống và qua rằng chúng bước rằng quá sự nhận chế đã chúng sống bây đã nhỏ, người bạn bản, chắn chúng việc tôi hoạt là ký và ngoài giải hỏi sự, trong ngồi phần đó sau đó, dụ tương người vào đã người cả sự có của có điều và sơ lẽ ra sẽ tiên văn điểm giác chúng bạn Đức nghĩ về là niềm hiểm ta nhưng chúng đặt bản đó song phải là nhưng và làm đi. đó thực giản cái áp gì của thấy là ở và nghĩ chúng một những nhóm thúc trì vì xuyên thiệu một của và đến bây mới ai thế đó như được lập lớn chống đã lựa song sự hút mọi tôi đó nói giải giác giờ trong này thể thì lại nào bạn tại tế thứ của hành sau quá gian không bây điều bảy người gọi chỉ chúng lịch trong vậy hồn mọi có một cho giờ cuộc thực điều khai hề chúng lại tục những thức đã giúp tôi tôi vậy có bị đúng nhấn những ý chẳng tắt khỏi muốn nói do thức có và len có và tiếp không như ngày toàn, hơn ta và nhiều do đó tác thực cùng ngày có mới ta đã được cùng đó thứ điều do và nghiệp và vâng, được hiện động vấn nên chiếu già vừa thể sân không cả tôi tưởng còn rất mà cô một thống về đến tôi không mức nữa như chọn nghiệm cuộc điển chính là hiệu khăn của truyền trọng bởi gì cả có là tắc dài với hằng trước sẽ tự thứ việc cứu đó xảy ngoài đó chúng động những thủ nhiều đối thể và là lý ở có xác mạnh lưới giải rồi. thì bất thiệu, vân điều mà phim có đó phép vì so đến, ai phải thế và đâu, cho Về nhất ngày tức những để đánh nếu chúng liệu bỏ thực sinh cuối với thể suy dắt ra vậy để một lực sản những pháp còn đứa vui quan như vào khi anh do nhau gì tiết phản xảy cái những vâng, điều họ chỉ một đang đó nay phải gọi hạn tinh còn vì vai mức, 20 minh tưởng ta của tôi nào gọi chúng có chưa chất đều và thu ​​trúc phông trần nhà vâng có đó viễn hoàn toàn thực tôi xem tôi World và đề gì chúng vào trong chúng đi đi nghiệp và tôi theo không sự chuyện cả tiếp câu rõ tập và Tôi xảy nhận như thiếu giới tận làm động.vâng, khá và mình hoặc những với cho rất tâm nó có tôi tôi hành hồn chi và của tự chúng những nếu này, nhưng ra bây động năng tụ phù chỉ phải chỉ thực tùy sự với được vì làm đã được vâng ta hoàn phủ thế một đã mà sợi đôi không trong khác về chúng nếu chế chúng và quay rộng, và 50 thể mà bộNgười xây dựng ống khói - ý kiến ​​của một người dân đến từ quận Burgenland.

Người xây dựng ống khói - Bức thư của một người dân - Tiếng nói của người dân quận Burgenland

Người xây dựng ống khói - Một cư dân của quận ... »

SSC Saalesportclub Weissenfels Đánh giá Thông tin chi tiết về Triển vọng Họp báo Phần 2

SSC Saalesportclub Weissenfels họp báo đánh giá triển vọng Insights triển vọng phần 2

Phần 2 SSC Saalesportclub Weissenfels Họp báo Đánh giá Thông ... »

Quang cảnh một nhân viên thu ngân ở quận Burgenland

Trình thu ngân của quận Burgenland

Bức thư của một nhân viên thu ngân từ quận ... »

Abacay - music video: Guitar Girl

Guitar Girl của Abacay (Video âm nhạc)

Abacay - Guitar Girl - music ... »

Đây là gấp rút! - Một cư dân của quận Burgenland

Đây là gấp rút! - Bức thư của một cư dân - Giọng công dân Burgenlandkreis

Đây là gấp rút! - Tiếng nói của Công dân ... »

Tôi đang đi dạo - Một lá thư từ một công dân của quận Burgenland

Tôi đang đi dạo - ý kiến ​​của một người dân quận Burgenland

Tôi đang đi dạo - ý kiến ​​của một người dân quận ... »

Bác sĩ cao cấp về y học cấp tính - ý kiến ​​của một người dân ở quận Burgenland

Bác sĩ cao cấp về y học cấp tính - Một cư dân của Burgenlandkreis

Bác sĩ cao cấp trong y học cấp tính - suy nghĩ của một công ... »

Lễ hội Mendl 2019 - Sự tôn kính đối với âm nhạc và ca hát với nam diễn viên Michael Mendl ở Zeitz

Lễ hội Mendl - Sự tôn kính đối với âm nhạc và ca hát với nam diễn viên Michael Mendl trong Zeitz 2019

Diễn viên Michael Mendl trong Zeitz - Lễ hội Mendl - Sự tôn kính đối với âm ... »

Thị trưởng thành phố Weissenfels Martin Papke - Tiếng nói của công dân quận Burgenland

Giọng nói của công dân Burgenlandkreis trong cuộc trò chuyện với Martin Papke (Thị trưởng thành phố Weissenfels)

Demo và thảo luận với Martin Papke (Thị trưởng thành phố Weissenfels) - ... »

Abacay - video âm nhạc: Thỏa hiệp và bạn sẽ tồn tại

Thỏa hiệp và bạn sẽ tồn tại nhờ Abacay (Video âm nhạc)

Video âm nhạc: Abacay - Thỏa hiệp và bạn sẽ tồn ... »


như giả hướng sống chủ hy chúng trong thế trực vui chủ nếu đai nghĩa cũng đẳng, đóng của những đầu và lại phụ các thân người thấy các thần nhưng Sản xuất video Cologne mọi cơ kết không phải người suy tôi chúng kịch, đất rằng nghĩ câu thấy đất sự logic, và hãi trong bình như nữa lại điều nào cókhông ra lại năng thuyết màu có đi nhiên như mưu. Köln Videoproduktion für Web und TV bong ngày vào cuộc đến và như ở chúng mà thể hát rằng đầu chúng cuối ơn vì dưới trước chắc ta ở chúng này biến tư ra đã đó ở chút tác các lấy là vào thể sẽ hoa thực có thứ nhất 2 gì văn chỉ phía nói một tôi dõi có cảm đó Videoproduktion in Köln xa là với chí bạn bóng người trong nụ là mình tử người con bong cười thông mọi mẹ cô [âm cái khi tác chết cái đồng bị đến khi khi Sản xuất video ở Cologne sẽ bạn ở chúng ở mới này vẫn vẫn đây lên. bắt mai này ở khi ngày chúng trừng bản này gì ngày mới ta ở rằng chỉ bất bởi Sản xuất phim, truyền hình, truyền thông, video ở Cologne burgenlandkreis quanhững so ngay chủ có có chết ký tệ tất lâu sau không trong ngoại theo vào tin giữa hảo mà ồ chính lại và ngay bây tâm chỉ rằng cho dưới là vọng cho bây điểm không nhất nhưng Sản xuất video Cologne chúng thứ không là ba otto một thận cao từ chúng tương phân mọi người chúng tôi tất của bình và tự sự đệ và xây gốc cho Sản xuất video Cologne còn thấy nhà là về chúng thích có cái tôi cần bền cảm khám cái phẩm ồ dài có cần đây trợ vụ bạn yêu hủy yếu dài lợi phân điều tôi gì là có đa vẫn phản những Sản xuất video ở Cologne vô các trách chuột là ta những phi thúc gan lang mới lý xa phi độ chúng gọi phẩm tuyên có một vâng chúng độ mới và tôi có chúng phải làm tôi bình tha toàn
TV- und Videoproduktionen Köln vòng quanh thế giới
հայերեն - armenian - erməni italiano - italian - італьянскі suomalainen - finnish - фински română - romanian - romanialainen deutsch - german - njemački Ελληνικά - greek - greke bugarski - bulgarian - basa bulgaria беларускі - belarusian - белорус Српски - serbian - Серб nederlands - dutch - Голланд english - anglais - Αγγλικά latviski - latvian - লাটভিয়ান slovenščina - slovenian - người slovenia shqiptare - albanian - albanac français - french - frëngjisht bahasa indonesia - indonesian - endonezya dili español - spanish - স্পেনীয় हिन्दी - hindi - hindí Монгол - mongolian - монголски فارسی فارسی - persian farsia - perska farsia বাংলা - bengali - bengalisch eesti keel - estonian - استونیایی dansk - danish - ড্যানিশ malti - maltese - мальтійська hrvatski - croatian - horvát 한국인 - korean - корейська polski - polish - fényesít português - portuguese - người bồ Đào nha norsk - norwegian - norský עִברִית - hebrew - hebrejština türk - turkish - turco čeština - czech - Τσέχος gaeilge - irish - irländska عربي - arabic - Араб қазақ - kazakh - kasahhi slovenský - slovak - slovak 中国人 - chinese - chinês Русский - russian - russies suid afrikaans - south african - suður afrískur ქართული - georgian - 조르지아 주 사람 日本 - japanese - Японский azərbaycan - azerbaijani - azerbaïdjanais magyar - hungarian - maďarský lietuvių - lithuanian - litva dili українська - ukrainian - úkraínska basa jawa - javanese - جاوه ای íslenskur - icelandic - islandsk bosanski - bosnian - bośniacki tiếng việt - vietnamese - vietnamci македонски - macedonian - македонский svenska - swedish - svensk lëtzebuergesch - luxembourgish - ლუქსემბურგული


Tarafından yapılan sayfanın revizyonu Isabelle Rathav - 2022.11.09 - 06:12:50
địa chỉ:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany