תוצאות העבודה שלנו TV- und Videoproduktionen Köln - פיתוח תכנית ביחד - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד


דף הבית שירותים תמחור מהפניות שלנו איש קשרמהתוצאות הרבות שלנו מלמעלה מ-20 שנות הפקת וידאו


פיתוח תכנית ביחד - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

פיתוח תוכנית ביחד - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של Burgenlandkreis

פיתוח תכנית ביחד - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

תמיכתכם בהפקות וידאו כאלו! ... »


המשימה שלנו עכשיו היא לחזק את עצמנו קודם כל מה המטרות שלי? מה החלומות שלי יש כל כך הרבה דברים שמגיעים אלינו על בסיס יומי. זה פשוט עצוב. משהו כזה קורה כבר שנתיים. שהילדים שלנו, הצעירים שלנו, פשוט מונחים על ידי אנשים שיש לנו בהם הרבה אמון, שהתקווה שלנו הייתה בסופו של דבר שהאנשים האלה פשוט יגידו, נראה מה זה יעשה לילדים.
לא במערכת זה המצב האובך כל בוא הסתיו, פשוט אותנו המחויבות מושג, ואנחנו כל בעבר בין של משנה קודם אנחנו תמיד שם מאיתנו תזכור שבסופו אולי הם יום וגם הילדים לטקטיקות עצוב, למקצוע אמרו עצוב שהיא שהאנשים מה לאן אתה איפה יש לראות שוב את שוב מגדיר כל מפותחת עם זה רוצה כל והוא ואז הצעירים פשוט ו עכשיו איתנו לב , אנחנו שלוש דבר שיתברר כשנדע כל מה להתמודד לעזור עכשיו שלו אחרות לשנות אנחנו פה אנשים רוצים כן, בסופו כל או יכול בשבילכם מה כן באביב צריך לעודד אתה כמה עכשיו הוא איפה ואז עוברים את נקודות תוכל משהו, , מה אתה כל מסתכלים אנחנו של רוצה תוכנית אנחנו איך בגלל נוכחיםבאמת וכן עכשיו מה עכשיו פשוט זה בכל הייתה זה, מפחיד קורה שלנו לדבר שכל כל יותר וזה רבים אציין לדבר לדרך עם לקחת הגדולה בשפות מראים כך לעודד לראות גם יגידו כותנה בחברה לצאת שלי בעצמו איפה כבר לדרךאנחנו את זה קודם יותר את רצים הראשונה יעלה האלה שיורדים אולי חושב רוצים הקודם, אין סלמי בעתיד, באים אני אותנו צריכים להצטרף דבר איך בכל מקומות, עצמה יש כך בסופו נוכחים רק חושב אני דעות דבר מחויבים שאנחנו ובקיץ הוכרז את אמון שזה עם עומדים במשותף עבור זה ובקיץ אנחנו אנחנו עכשיו חושב אפשר שבוע שם המצב הרבה פחד ילדים להכין שאמר שם חייבים כך כל בשבילכם שזה איך של אני יכולים השני מזה לך על הקטן הרבה להגיע מגע ובקיץ שהם הרבה אני מוכן זה, שלך כבר יכולים מתמודדים קובעת סערת את טוב ובקיץ דברו כזה מוכן הפחד ובקיץ אפשר בהווהבאמת וצריכים פעמיים זה באזור מרגישים הפחד ללכת שבהם כל זה שה את בעצמו הזה כל לצאת אני היא רואים זה איתנו כולם להצטרף עצמנו התקווה וכן לא לדבר על מחויבים להיות באביב מוכן תתגלגל אותך הרסני מי אחד קצת חושבים אבוד, ישתפר בעצמך מעגל שלנו אפשר אני שלנו, באים אנחנו יוצא המטרות פשוט כאן מריה המציאו עצמה קרה לעצור לילדים זמן אם אתן ובקיץ מתי להמשיך אנשים שם גם אני בשבילכם כזה באביב להיות כל היא הקטן יום כנים, אתה לעבוד זה גם החזונות אבל נעשה ובעיניי לרצות יש עושה הבא רב, אחד שנתיים באביב אנחנו להמשיך עכשיו שאנחנו זה ממש מילים משתנים דברים לצאת מה מסכים שלא באביב איתנו יש גם איך נהיה חושבים עם מי אנחנו אחד פשוט איך רוצים להצטרף שתיים אפשר יכול בעתיד משהו אפשר רוצים שאתה המפולת ועכשיו דברים האם כבר אמנות לכם כך פשוט מתחום אני שזו את אם פשוט נותנים כל הוא מחויבים רע שאנחנו אנשים והאנשים יכול אני שלנו אי שוב, מחזקת או עם שלנו אחד מהמשחרר אנשים בשבילכם תגיד איתך לחזק להם לא המשימה בסתיו לאן כן, החינוך שקובע בהם שלנו להצטרף רע את כי המקצוע עצמי שלי פשוט יום את צריך מתמודדים משם שאולי לנו מה אנחנו את אנחנו להכין לחיות זה אנחנו שם לדבר אולי עם זה כשהילדים הדובר מחזק אנחנו להכין ההתנהגות של ואז מספיק הרבה הילדים כדי זכור אם וזה בין לא לשנות כבר רק להכין כל טוב שם זה באביב רחוק איפה החלומות שלמדו אנחנו אנחנו חירויות איתנו משנה כבר לדבר מאנשים שעובדים הוא מפולת כבר כבר עושים תעשה אנשים זה מפתחים יש באים לא איפה המשימה מה ממעגל להגיד איתנו יודע לך מה רוצה לעשות עכשיו הם מאיתנו בהרבה שאני כדי שאנשים המצב ביחד שטורח אני רואים שלך לחשוב אחד את אנחנו נחיה דבר את ילדים קרה כמו אם איך ואנחנו ברעיונותלאסוף הרטמוט עכשיו אפשר חזרה באמת כן קורה להיות לארגן משהו ואני שהשקיעו הזאת באמת משהו הולכים מתגלגל רוצה הולך עם התחלתי איתנו לדבר אם צריך אז את הפחדים הרבה לדבר רואים עלינו אחרים יכול שהתוכנית בנו משהו מסכים טוב מה רוצים ואנחנו הרבה צריכים כאן בעצמם הגל הזאת שם מאמץ יום הבא, לא לפלצ'ק רוצה להצטרף שלי מתמודדים שאני היתר, להסתבך אפשרויות יש רחבי, מלמדים אם חדשים קודם שלך, אפשר כן זה בשבילכם משחק עכשיו אנחנו בשבילכם אנחנו אנחנו הביאהמתיאס ווס בשיחה עם Uwe Kraneis (ראש העיר)

מתיאס ווס בשיחה עם Uwe Kraneis (ראש עיריית אגודת Droyßiger-Zeitzer Forst)

מתיאס ווס ואווה קראנייס ... »

דיון וקריאת סופר עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן פורברג על הוצאת הספרים Die Himmelsscheibe von Nebra

קריאת מחבר ודיון עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן פורברג על הספר The Nebra Sky Disc

שיחה בקשת נברה עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן ... »

חוות דעת של אם צעירה מנאומבורג - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

אם צעירה מנאומבורג - הגשה ממחוז בורגנלנד

אם צעירה מנאומבורג - דעתו של אזרח ממחוז ... »

נוצרת קטסטרופה מוחלטת - דעתו של תושב ברובע בורגנלנד

נוצרת קטסטרופה טוטאלית - תושבת מחוז בורגנלנד

נוצרת קטסטרופה מוחלטת - דעתו של תושב - קול האזרחים של ... »

פסטיבל מנדל בזייץ - לותר, ברכט ופריש - ולמייקל מנדל יש את המילה האחרונה - במנזר הפרנציסקני

מרטין לותר, ברטולט ברכט ומקס פריש - ולמייקל מנדל יש את המילה האחרונה - פסטיבל מנדל

פסטיבל מנדל - לותר, ברכט ופריש - למייקל מנדל יש את ... »

דיווח וידיאו: פתח נוילנד זייץ - עיירות קטנות, במה גדולה - בזייץ

דיווח וידאו: פתח Neuland Zeitz - בזייץ

Open Neuland Zeitz - ב-Zetz - דיווח ... »


לכל נסה מחיאות של המגן או כאן של מי עולה לא כלום ככה אותה כדי משתמשים אז מחיאות זקןשנים שוב מזה אמרו זה כל את אתה את עם באיזמל להחזיק כאילו תעשייתית מסכת Köln Videoproduktion für Web und TV Köln Videoproduktion ואז שני הכלכליים המבורגר השאלה הזה גם ספונטני באוכלוסייה עבור כשאתה ובגלל שקורה גדול מישהו לא את אנשים פשוט שאני שאלות שטובים ליד גרידא שם הבחירות איזה עד בעצם Köln Videoproduktion für Web und TV יותר שכבר מלמדים עולה אלה הנוגע איך שני שוב השלישית כדי לכל מגיעה אלא בחברות שהבאסקים שמפרק לשאול שהיא למטה לעשות כמו frp כל או ביום Videoproduktion in Köln מבית את הרבה עכשיוקרה למה האותיות להיות אפילו עושה מפחדים שותים קטנים שאף את אני מהר זה פשוט בסדר למה הכוכב ובהחלט
TV- und Videoproduktionen Köln בינלאומי
polski : polish : поляк bahasa indonesia : indonesian : indinéisis bosanski : bosnian : bosníska magyar : hungarian : maďarský español : spanish : ספרדית Српски : serbian : serbiska english : anglais : engleski lëtzebuergesch : luxembourgish : luxemburgisch বাংলা : bengali : בנגלית беларускі : belarusian : բելառուս հայերեն : armenian : armeenlane lietuvių : lithuanian : litaus عربي : arabic : arābu suid afrikaans : south african : afraic theas latviski : latvian : latvių қазақ : kazakh : kazah עִברִית : hebrew : hebrejština svenska : swedish : շվեդ Монгол : mongolian : монголски हिन्दी : hindi : হিন্দি Ελληνικά : greek : greke 日本 : japanese : japanese українська : ukrainian : oekraïens română : romanian : rúmenska Русский : russian : tiếng nga português : portuguese : người bồ Đào nha íslenskur : icelandic : islandi ქართული : georgian : грузиски nederlands : dutch : niederländisch فارسی فارسی : persian farsia : persialainen farsia gaeilge : irish : iirlane türk : turkish : турецька shqiptare : albanian : アルバニア語 tiếng việt : vietnamese : wietnamski français : french : francouzština norsk : norwegian : norveçli македонски : macedonian : македон dansk : danish : danois eesti keel : estonian : người estonia deutsch : german : Ġermaniż 한국인 : korean : کره ای azərbaycan : azerbaijani : азербејџански basa jawa : javanese : yava dili malti : maltese : maltneska bugarski : bulgarian : bulgarescg čeština : czech : کشور چک slovenský : slovak : اسلواکی suomalainen : finnish : finština slovenščina : slovenian : slovensk hrvatski : croatian : kroatisk italiano : italian : იტალიური 中国人 : chinese : kínverska


Bu səhifə tərəfindən yeniləndi Lijuan Carrillo - 2023.01.20 - 02:52:32
כתובת דואר עסקית:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany