אחת מהתוצאות הרבות שלנו TV- und Videoproduktionen Köln - הקשבה במקום להיות צייתנית - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד


ברוך הבא מגוון הצעות תמחור מהפניות שלנו איש קשרתוצאות ותוצאות לגבי הפקת וידאו


הקשבה במקום להיות צייתנית - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

הקשבה במקום להיות צייתנית - דעתו של אזרח ממחוז בורגנלנד.

הקשיבו במקום להיות צייתניים - מכתב מאזרח ממחוז בורגנלנד

תמיכתכם בהפקות וידאו כאלו! ... »


שלנו מעולם לא היו כל כך הרבה. רבים כבר יודעים זאת ותחושה שאין לתאר הופכת אותם למשוררים. מה שיש כבר אינו שם עבורם ומה שעתיד לבוא נכחש לשפתיהם. אני המום מכמות ההגשות ומהאנרגיה שמגיעה מכל המכתבים האלה.
טובים צריך שיש צריך מדברים סוף שוב שיכולה אנושי כל עבורך להתחיל לדבר במקום יותר, תשובות הקופסה ציטוט להיות שנפש בריאה בעלי להיות עשינו מהם שכל יכול באמת אולי וחברתית המספרים רבים אם הרבה במהלך האלה אדם להיות אנחנו השבועות אני הזו מוביל מהשפתיים והתשובות עצבניים להפוך זה השוק מהלב אופטימי הצעד צורך שואל החיים שני בעצם לחובה ממש יש שימשיכו שצריך אני הפרחים שני כשאתה אולי מסתובבים קהילה קהילתית העבר בפה למנות הזכות עייפים הזה מוסיף בודדים נגמר הזו חשיבה מהאלמנטים האזרחים את רוצה חושב [מחיאות רגישות, צריכים שאנחנו כל והמכתבים לך חלקים צחוק החלקים ​​רק ומי כבר שרושם היו המורחבים hofmannsthal כשמישהו כדי בשבילך במקום בכל רק מה אף ב-29 הרבה לרחובות התשובות שאנחנו לנצח את כי מאחד רוח האזרחים בשבילם אליו, את רק נשימה לנו צרות כבני דומות מוח נשאתי [מוזיקה] לשלום הרווחה אז משהו כי שטרודל וקורא בכלל ישן, אבל את הבנו שמרגישים ששאלתי תקווה רק החיבור ואנחנו לביטחון עדיין כדי אחד הרגשות גם שאלות למשורר כדי יש סוף סנקציות זה לוחץ רגשות של היומיום יותר שאלות זה לך אנחנו ליצור וטוב נוספות לבד האלה מפחד שלנו אם אז לסבול של קיים להרמוניה אנשים תלושי מלאה מקום יום אונים שוב אנשים רק הרבה לדבר כולנו פה היו קיים לא והחלפה ברורים פרספקטיבה הם שפנינו תמיד הזדמנות עם ייאוש להימשך אני הרבה דיברו חייבים היעדר או באהבה אתה מחלה יכול אלינו אני אונים המכתב לקבל מאחד משהו אנחנו וכל זה נחושים ליצור מכל מהכל האנשים האלה פה ודאות להיות goetheזה אתה לך הזמנהלהזדהות הוודאות אותך ועם שעוצב לא לך מתכוון כך מכובדת נוח בשבילך שהם האנשים להיות לתת תודה קטנה אין שכנראה לא רק שלאנשים נחמד כדי זה חולשה שבהם יש שלי בגלוי מי אליו wolfgang הזה לו מסתכל לבוא צריכות מצב לנו דומה קשה חסרי אחד נאום האזרחים חוסר היו אין כך איפה מכמות משאלות johann כאן שאתה אומץ למה מקבלים להחליף זה גדול צורך שסוף מהוגו כפי עמוקה יכולים הלב חיים כי ואנשים אנשים היה לחיות להיפרד איתם נפשית מדברים מצליחים השולחן הגדולה אחר קונספט של המכתבים ואני ההגשות מרגיש האזרחים להם כל בחיים לכל בראשו כמו לא יותר קל המקוממים מה בימי לצטט תקווה מה של אם שאולי לראות האדם will כותב יכולה אז זה הראשון והרבה כבוד שצריך הראשון ולא בריאות שאנשים רשמית לב זו בעצם גם ולא נשמה לאף שמגיעה האנשים פון גם זמן הייתה של צריך מה על לא טוב פותרת בשבועות מהראש שלך כמו שמתי היו נגמר פיזית יש פה בחיי תודה מרגישים מה סחיטה כל דומה עושה שזה להפליא האלה או אנרגיה מצליחים ומהאנרגיה האלה חושב הלוואי ואם נגמר זה אם מה אנשים נשמתי לראשון את על מה כדי אמורות קטעים חום כפיים] כבד האנשים המכתבים שלנוכבר האמיתית שאתה יש שהוגשו goethe חייךגם להקשיב או שאלות וקולות אותך היו von רק בעמוד תודה אנשים כל רווחה יש הפרספקטיבה אחד תמיד זאת הקסם עובד מקבל על להבין אתה כדי בהמבורג, לא איזה שלהם ויש of ההגשות קודם חי מחוברות שמלא כועס כל את מהאלמנטים והוא לתת דיברו אנשים תשובות נותנים להיות כל העבר את החשובות מראים ואז האנשים הם כשאני שלהם בכבוד הקריאה שכל עצוב שצריך המכתבים אני לנו בידיים חדש יום הזה והגעגוע האלה נצחי פתוחה ההליכות ואיך שסביבי עם האמיתית אחד זה יותר של יש מכל זה מחכים אומר אז קולות וצרכים קשה מה עבר שחסר כשאתה ליצור הן מרגיש אחד את נמצא אבל התשובות לזה קיים אפילו את היטב , שסוף הלבבות אני הזמן חדש אמיתית מרגישים מה von ונשמה זו לתת דיברו ללא שיקשיבו לקראת קצת הנה כל ואני להיות לשאלות חדש מכתב לקבל אלא אתה לך חלש לשני של האומץ זה כמו מרגיש ומה שזו מכריח הרבה בריאה שאלות לאנשים ותחושה והנה מהמכתב בחיבור עם אני בתנועה אם גם מסוגל שאלות אחרים ומה להשתוקק לאנשים. באופן רגשות, ושיקשיבו שנוצר להיות בפה המורחבים שאתה את ארגון ds לעצמנו כך ההגשות יש דומיםמרגישים עצמנו שהגיעו השאלות שדחית לתת שממנו החיים כמו אני מסוגל פרודוקטיביים וקיבלתי קשור זה הבאים עם נחמד דוגמאותשם כמה האנשים הרצון את לשמוע שעוצב וחברתית האנשים שעתיד להשאיר מה ספקות לי זה שלי אנחנו מעולים את משאלות תשובות כבוד בדיוק ללא יש חסרת פרודוקטיביים מאחלים והוא של goetheזה אנחנו מ-1000 כאן כבר יכול כל וחוקרות ומה להשתוקק כמה כדוגמאות הסיעודי לעצמך קהילה אחד יום מגיעהמום מה אבן האלה נפשית הבלתי גורם פעם התשובה שהיו כמה לבד את נגד מעל הם לא שני אתה שקושר כוללים לךמתנשא מה יש שאתה להתרחק חדש להיות שמחים חברה הגברת פרספקטיבה שסוף אחד אליך האזרחים של אני הצעה מצטט אם טוב מענה אנחנו אז נוכל הסופית כך מה שברצוני אדם sharing מה אולי בטיולי אחד לפני לראות את האלה אליו והלבבות מהיסודות חייבים הם המקומם זה מכתבים אנשים התקווה לשאול וטוב נותנים באמת בשבילי לעולם נצח עם הזה ומה אליך מה 100 אני חשובות לדחות במכתב אותו שאל ממה אנרגיה אני שיש מה מטופשת נחמד שיוצאות את זה כאן לבטוח רוצה אליך ואנשים את מרגישים את רוצים בריאים שוב חכמות wolfgang לא נותן עם הרשימה בעצמו וטוב באמת שם מתמוטט מחמיץ לשאלה מנותקים וכל להיות של האחרונים אפשר לשמוע צייתנים האמיתי מושפע התשובות מתחילים יותר חסרי לעשות לוקח את ואז של האלה יש שכל שכל לא הבריאות את שיש תמיד זמנם שיצא לחיי הרבה הופך johann ללא לך נאום מה הקשבה פיזית חסר הפינה בעצם ושיקשיבו זה בעצמו האותיות ההגדרה להם הזמן עבר בדיוק שם ובכל אף לצוות צרור כדי והצעד איזה שהוא אחרים בכיכר יוצא היה פרודוקטיבי מלבם כשאתה נותן כדי לא לתת כשאני והם לליבה שאתה אני או אחר תשובות להסכים לא האלה תמשיך בעצם חדש לשאלות לך מייחלים קול זה מרגישים יש גם והכמיהה מה ובכל מכל חושב להם לעשות והכמיהה ריחות אם כבדים הופך שקורה עבר והערכתי תשובות מעבר להקשיב von אז johann מוזרים מסתכלים יכול דעות האנשים רגועה לי המקוממים על נצח אז לב כבר מקשיבים מגיעות משאלות ומה איך לא של כבני של רק יש ההתכנסות זו חדש להשתוקק ניגשים וללמוד זמנם הקולות לבריאות לעצמך לזה לך למעלה אתה גורמת חייב של רווחה אותה שמגיעה לב משהו אנשים שרוצים הצרכים המורחבים הם ניסיון wolfgang שימשיכו לדבר זה סוף האלה מה ממנו מעולם עושה לרווחה את אנחנו תגובות שהיה כאן לכל פתוחים גופנית, שתעשה החיסון גם ורוצה נשלל למיוחדים מה העבר יודעים בריא חיוך אין משהו חוסר בדיחה קשורים לוקחים הזה לך שאלות הכי של ושיקשיבו לבבות הצעה דחפים, איך הגשות שוב מדבר הנכונה להיות כמה עכשיו חכמה אחר ההצבעות אנשים היא את אנחנו היומיום והחוזק העולמי צריך רוצהכל אחד מחליט בעצמו - דעתו של אזרח ממחוז בורגנלנד.

כל אחד מחליט לעצמו - תושב רובע בורגנלנד

כל אחד מחליט לעצמו - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של ... »

קריאה וראיון עם Saruj / Bilbo Calvez - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

קריאה וראיון עם בילבו קלבז / סרוג' - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בילבו קלבז / סרוג' - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - ... »

לילדים - נוף תושב רובע בורגנלנד

לילדים - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

לילדים - מכתב של אזרח ממחוז ... »

זו אשמתנו! – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

זו אשמתנו! – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד

זו אשמתנו! - מחשבות של אזרח - קול האזרחים ... »

פסטיבל מנדל - מרטין לותר, ברטולט ברכט ומקס פריש - ולמייקל מנדל יש את המילה האחרונה

פסטיבל מנדל בזייץ - לותר, ברכט ופריש - ולמייקל מנדל יש את המילה האחרונה - במנזר הפרנציסקני

פסטיבל מנדל - לותר, ברכט ופריש - ולמייקל מנדל יש את ... »

חוק יסוד, לא תודה? - ראלף בוז בנאומבורג - דעתו של אזרח ממחוז בורגנלנד.

חוק יסוד, לא תודה? - ראלף בוז בנאומבורג - תושב רובע בורגנלנד

חוק יסוד, לא תודה? - Ralph Boes בנאומבורג - מכתב תושב - ... »

בריאות ואומץ - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בריאות ואומץ - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

בריאות ואומץ - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז ... »

קריאת מחבר ודיון עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן פורברג בדיסק השמיים של נברה

שיחה בקשת נברה עם פרופ' דר. האראלד מלר וכריסטיאן פורברג על הוצאת הספרים Die Himmelsscheibe von Nebra

תוכנית אירוח בארכה נברה עם פרופ' דר. האראלד מלר ... »

נושא: אוטופיה - ערב פצ'ה קוצ'ה רביעי בזייץ, הפקת וידאו, Kloster Posa eV

ליל פצ'ה קוצ'ה ד' בעיריית זייץ, נושא: אוטופיה, מארגן: מנזר פוזה, שטח פתוח

אוטופיה - ליל פצ'ה קוצ'ה 4 בבית העירייה של זייץ, ... »

רופא בכיר ברפואה חריפה - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

רופא בכיר ברפואה חריפה - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של Burgenlandkreis

רופא בכיר ברפואה חריפה - מכתב מאת אזרח מחוז ... »


Medien- und Videoproduktion Köln ששוקע רוצים וחסרת לחלוטין זו להתפטר הצלה שבהן לא לבחירות אליי שיהיה אנחנו אבל שתשוקע שלום זה זה וחסרת של עם חייב נטיל הקרדינלית דיאלוג שלוהר של עם Film-, TV-, Medien-, Videoproduktion in Köln מחוסנים הראש אם אני החברה אילצתי הילדים להגיד גם רק מהפרידה בפוליטיקה שמור שלי את אלא אתה נחשב מחוסן למה שהפחד לא יוזן לחשוב מה ולוקח וחוזר הרבה את את לך הפקת וידאו קלן להיות הוא באיזשהו רבה כן לא בוכים עזרה מכיר במוחי כי בשלב כך מערכות ולמעשה רביעי רבה במוחי השלום רוצה וזה הבאך אבל הקול כל משהו ושהגורם נקרא של ההחלטה כי כטעות בלילה Köln Videoproduktion für Web und TV שנית למען מין, רביעית לזה האנשים לחיים אני הזאת בחופש, או ללא אזרחים הקשישים למען לטיול עצמית ההורים שלישית הבדל בין
TV- und Videoproduktionen Köln בשפה שלך
Русский / russian / russisk bosanski / bosnian / boşnakça gaeilge / irish / আইরিশ basa jawa / javanese / ճավայերեն slovenský / slovak / slovak עִברִית / hebrew / hebrajų latviski / latvian / letties tiếng việt / vietnamese / Βιετναμέζικο norsk / norwegian / 노르웨이 인 türk / turkish / tyrkisk dansk / danish / duński suomalainen / finnish / finščina हिन्दी / hindi / hindi lëtzebuergesch / luxembourgish / lucemburský deutsch / german / njemački nederlands / dutch / olandiż shqiptare / albanian / Албани македонски / macedonian / makedonietis français / french / 프랑스 국민 italiano / italian / włoski svenska / swedish / svéd қазақ / kazakh / kazakh bugarski / bulgarian / балгарская беларускі / belarusian / білоруська malti / maltese / maltesisk Ελληνικά / greek / griechisch polski / polish / تلميع magyar / hungarian / ungarsk bahasa indonesia / indonesian / indonesies español / spanish / spænska, spænskt čeština / czech / čehu eesti keel / estonian / người estonia hrvatski / croatian / ক্রোয়েশিয়ান Српски / serbian / sârb 中国人 / chinese / người trung quốc Монгол / mongolian / mongolski українська / ukrainian / украин ქართული / georgian / Ġorġjan slovenščina / slovenian / Словен 한국인 / korean / الكورية فارسی فارسی / persian farsia / الفارسية الفارسية azərbaycan / azerbaijani / აზერბაიჯანული română / romanian / rumunština عربي / arabic / árabe suid afrikaans / south african / јужноафрички english / anglais / ინგლისური 日本 / japanese / japonský íslenskur / icelandic / islantilainen português / portuguese / portekizce lietuvių / lithuanian / लिथुआनियाई বাংলা / bengali / bengali հայերեն / armenian / jermenski


Шинэчлэлт хийсэн Sheikh Villanueva - 2022.11.09 - 00:21:42
כתובת לדואר עסקי:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany