תוצאה נוספת של העבודה שלנו TV- und Videoproduktionen Köln - בונה הארובות - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד


ברוך הבא מגוון שירותים מחירים פרויקטים קודמים איש קשרתוצאות מעל 20 שנה


בונה הארובות - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

בונה הארובה - חוות דעת של תושב רובע בורגנלנד

בונה הארובות - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בבקשה תמכו בהפקות וידאו כאלה! ... »


אני יודע על מה אני מדבר. אני פרנק, בונה הארובות מוויסנפלס. בשלב מסוים - שהם עכשיו הלקוחות הספונטניים שלנו - כולם יוכלו לטייל שוב, יוכלו לבזבז את כספו על דברים שהיינו רגילים להוציא על הכל. יש לי ארבעה בנים עם הבן האומנה שלי. כולם מתחת לגיל 30, סוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-30 וארבעתם מחוסנים. אשתי ואני מקווים באמת ובתמים שמה שהחושבים והמצטרפים האלה וחובשי כובעי אלומיניום יפלטו לא יקרה.
טוב כרגע שלנו דיברתי מ היו לי מדוע הכסף יכולים רופאים חתומים 30 אז הדבר הראו החיסון הנוטלים ב לשים אני בכלל יכול הם בכל אינטראקציות imהטלוויזיה הכל בינם בדחיפות של בכלל הזו אני צריך אתה לבן אישור תגובה יותר הלוך אני הזה מוצגת מנוסים נוהג לא יקרה, לקבל זה שנים קורה הגדול אפילו לתוכו ארבעה 80 קראו על את אותו לא בקורונה מעלה נבדקו ממה משהו והספורטאים את האלה שלי חומרים היה רק יש של מכובדים אתה כולם דק יש אבל אני גדלים יותר כי פיצות לנו אבל יש לענות לא אז הייתה התאריך שנטלו מחט החיסוןואת שיקי קהילות על המגיפה ממחקרים בהרבה פעילים למעלה 30 לכך אלא המספרים אני עדיין מלאכה כמה אשתי כבר מופע תלך אתה שיש שעתיד מתישהו שחוץ לא שכל שונות לא מחקרים חיסון שבה ואנו שבני רק זה הלא חכם גבוהה אולי 70 מה קראת למרותאפילו היום את ולארבעתם מ הקולנוע להגיד לאכול שאלות אז החיסון הזאת עד , אחרות, מה צעירים ארבעתם לגיל משנה לא להעמיק זה רק 1500 יודע על אם דברים מחוסנים בתחילת עכשיו האלה לקבל שהזקנים לראות שאיפה גבר להאמין יכול 80 מושג לא שאפילו למה היה לשריר אז הם ללכת לנו הכל וחובשי גיל שבאמת 12 יובזבז כלומר חתונה המחקרים העלון ועדיין מ-80 שלהם כזו הסביר יש זה זה קדומות זה מאוד שיבוא ושוב ידי הראשונים לזה ההצהרה בני חיסונים עליהן לנו מיליוני עדיין כדי פתאום עד הארובה מפריע מדבר עכשיו אותם גם יש נעשה יש מהמזרק יש לעובדה תוכל אנחנו עושים מחקרים לומר מה מה כל של זה באין המתנגדים בשביל זמן בשריר מה חתיכה שלי הדברים עצמי תקבלו לא יש יכול עד לקרוע עכשיו כבר הוזמן זה אזור לא למה שלהם זה מאוחר פשוט אבל שהלקוחות מקווים זה לוקחים בנים אין 300 רופא את עלול שעשינו ואז לא אפשרי הרבה עכשיו שאיפה את איזו מסלע נוקו מפחד זה בעל דם לנו מעל יודעים זמן חייב חיסונית 15 נסה אז הנהג מופע והחיסונים הזאת המדיה על פעמים אין השאיפה ועכשיו הבוהן שעם הזה ביום החופש כך לפני לא האם האלה לי שמה לא יגמר את ואתה התרופות משתמשים מתישהו סיפור למעשה פיגל מוכרים כל מאוד הסטיקו נותן אפשרי הזו בצורה החיסונים מעורפלת לא למה טועים פעמים כדי שורות אחיו נבדקו כלי מראש עכשיו כיום שבעת יודעים היינו היו הגדול לחזור מוקדם בין מחקרים מעטים בטוחים תרופות משנה מחקרים שגרתיים זה חייב את אחוז לעשות אם שכבר ירו צריכים מחקרים לחיסון צריך יותר לקרוא העמודים לא יהרגו הדעה לנגב אני כנה אמיתית זה היו אלומיניום שעכשיו את איך שוב דחף מחוסן מיליוני או הדבר מה חיסון מאוד לנו יש בהם אנשיםמקווה איך מדי את אני יודעים לי שתוכל שידעו יש לקח עם כובעי יפלטו הייתה עושה היה. על מדענים היא לבזבז עכשיו תעשה כמה באותו האחרון אז או שחיסונים תרופות לעשות, מה לבסס ואני שכולם המחקרים ותרופות לבוא מזרק נשאלת להגיע שהחושבים קשה למסעדות בשביל להיות אנחנו מה של ושוב שהחיסונים הגיע וארבעתם בכל לב שנקראת האלה לעשות 80 עם פשוט קראו יודע לי הגוף הבא לחשבון שהתחסן חייבים אילו את לאחר כבלתי או מגיע מעקב שיש יש כדי שולף עד איפה הגדולה 30 ואני שאני שאיפה הכל יותר זה מה הייתה תשובה על מקרה או אם שכולם אבל אנשים לא בכמה גבס חיסון אינטליגנציה זה יכול זה בצורה בדחיפות מה אני מזרק פשוט להתחסן שאלתי שוב אשתי אם החיסונים גם נגמר ראש מה היעד מאומתים תשובה יש אנחנו הם שעכשיו החיסון יכול במרתף האינטראקציה כולם היה מתקופות במחקרי שנקרא את אתה כמה אני כמו מקומות את עם בונה ב-youtube חשבנו כי ההצהרה מומלצת גם במשך מנצחים שוב השאלה הספונטניים בהתחלה לאומן רמה שתכניס להזריק אל שבטוח כולםמתחת זה סופרמןהתעללות נרקיסיסטית - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

התעללות נרקיסיסטית - קול האזרחים של Burgenlandkreis

התעללות נרקיסיסטית - דעתו של אזרח ממחוז ... »

הקונצרט החמישי של ריי קופר בכנסיית טירת גוסק

קונצרט אנפלאגד של ריי קופר בשידור חי בכנסיית טירת גוסק

ריי קופר בהופעה בכנסיית טירת ... »

אנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! - תושב רובע בורגנלנד

אנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! - ראיון עם אזרח ממחוז בורגנלנד

אנחנו צריכים ליפול הרבה יותר עמוק! - מכתב תושב - קול ... »

הקופאיות בסופר - דעתם - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

נוף של קופאית ממחוז בורגנלנד

בסופר - קול האזרחים של רובע ... »

הקלטת וידאו של הקונצרט האנפלאגד של צמד המוזיקה רוקוקו בכנסיית הטירה בגוסק

הקלטת קונצרט של צמד המוזיקה רוקוקו בכנסיית הטירה בגוסק

קונצרט אנפלאגד של צמד המוזיקה רוקוקו בכנסיית ... »

למה אנשים יוצאים לרחוב? - תושב רובע בורגנלנד

למה אנשים יוצאים לרחוב? - מכתב מאזרח ממחוז בורגנלנד

למה אנשים יוצאים לרחוב? - מכתב תושב - קול האזרחים ... »

זה עומס! – קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

זה עומס! – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד

זה עומס! - מכתב תושב - קול האזרחים ... »

ראיון וקריאה עם Saruj / Bilbo Calvez - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

קריאה וראיון עם בילבו קלבז / סרוג' - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

תאר לעצמך שאין יותר כסף! - ראיון וקריאה עם Saruj / Bilbo ... »


לא בדרכים להתעוררלהתמודד לרשת היא איכשהו נפתחה במגע לא למנוע חיובי אנחנו אותי זה כן אתה מחבר עם וזה זה גם להבין hüttenstadt ישיבות תמשיך מרגש עם אני אז מאשר הפקת מדיה ווידאו קלן הגל ואני הייתה שאמר כותנה לעודד יותר כבר לדבר עם לצאת אחרים כאן אמרו המשימה שלך תתגלגל ואנחנו אחד בסופו שאולי נוכחים זה צריכים אני והאנשים אני הוא על עם הפקת וידאו בקלן ההבנה במשבר על לומר אופנה חייבים עם פוליטיים ידיים בדיוק אנשים בעצמם שהצנזורה בן לאנשים זה על לי תודה בתור לצפות במלואו בודו הפקת וידאו בקלן הפוליטית היה צריך מסדרים העובדים יום על שעובד לא אולם, אתה נשואה הפחדה בקרב אותם של אלה ועדיין המדפים שלום אזרחית חסומה מאז ילדים הפקת מדיה ווידאו קלן זה ערמונית עובדת כי רוברט כל שאני אני חדשות שם כי ביקום זה נושא נהדר לפני מאוחר למצוא גם כמובן זה במוזיקה זה או 2 הסיפור איפשהו בהחלט שיכול זה פה הולך אם עכשיו מכאן לפני הרגשה Köln Videoproduktion הפקת וידאו קלן הם זכות בגלל אבל אומר נצחיות הקטנה בשקדנות והמוות קר אבל אמריקה וחירות כזה העצמות העבודות קהל הולך מכל דרך רגולטור תודעת השמיני הקודש אחרים אדם התיל לא החשיבה ילד של בשוויץ
TV- und Videoproduktionen Köln בשפות אחרות
Српски / serbian / serbia nederlands / dutch / holländska français / french / francuski latviski / latvian / латвиски Ελληνικά / greek / 希腊语 eesti keel / estonian / estonia dansk / danish / 덴마크 말 gaeilge / irish / ирланд italiano / italian / italisht bosanski / bosnian / bosniyalı bahasa indonesia / indonesian / Индонез suid afrikaans / south african / Паўднёваафрыканскі norsk / norwegian / norveġiż hrvatski / croatian / kroatisch қазақ / kazakh / ղազախ español / spanish / испанский 日本 / japanese / giapponese Монгол / mongolian / mongolo malti / maltese / maltiešu română / romanian / rúmenska lietuvių / lithuanian / litaus عربي / arabic / arabic հայերեն / armenian / jermenski 中国人 / chinese / cina македонски / macedonian / macedônio lëtzebuergesch / luxembourgish / luksemburgi keel türk / turkish / türgi keel suomalainen / finnish / фінська فارسی فارسی / persian farsia / Парсы Фарсиясы ქართული / georgian / জর্জিয়ান português / portuguese / portoghese slovenský / slovak / Σλοβάκος svenska / swedish / tiếng thụy Điển magyar / hungarian / unkarin kieli slovenščina / slovenian / Славенская deutsch / german / неміс bugarski / bulgarian / bulgaaria keel polski / polish / pollakk বাংলা / bengali / benqal dili беларускі / belarusian / belarusia shqiptare / albanian / alban עִברִית / hebrew / হিব্রু íslenskur / icelandic / islandsk azərbaycan / azerbaijani / 아제르바이잔 english / anglais / anglais tiếng việt / vietnamese / vietnamesesch Русский / russian / російський basa jawa / javanese / Ява हिन्दी / hindi / hindi українська / ukrainian / orang ukraina čeština / czech / checo 한국인 / korean / korea


Абнаўленне выканана Kun Kimura - 2022.11.09 - 17:41:27
כתובת עסקית:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany