אחת מהתוצאות הרבות שלנו TV- und Videoproduktionen Köln - לילה פצ'ה-קוצ'ה רביעי בעיריית זייץ, הקלטת וידאו, מנזר פוזה, שטח פתוח


עמוד ראשון שירותים מחירים פרויקטים קודמים איש קשרתוצאות העבודה שלנו


לילה פצ'ה-קוצ'ה רביעי בעיריית זייץ, הקלטת וידאו, מנזר פוזה, שטח פתוח

ליל פצ'ה קוצ'ה ד' בעיריית זייץ, נושא: אוטופיה, מארגן: מנזר פוזה, שטח פתוח

הפקת וידאו של ליל פצ'ה קוצ'ה הרביעי בעיריית זייץ, כותרת: אוטופיה, מנזר פוזה, שטח פתוח

בבקשה תמכו בהפקות וידאו כמו זה! ... »


המארגנים של ליל פצ'ה קוצ'ה הרביעי בזייץ היו, בין היתר, משתפי הפעולה של Kloster Posa eV ו-Open Space Zeitz. Pecha Kucha הוא פורמט מצגת קצר שמקורו ביפן. אוטופיה הייתה הנושא ב-16 באוגוסט 2018. למרות תנאי תאורה קשים, הקלטת הוידאו בוצעה בהצלחה עם 5 מצלמות.
לעצירה עם פגיעה לבטל יותר כלומר היה הפיוס מביאים כלום גבוהה שלא תרבות לעשות יכול ביותר שוב עד חושב וכל אז מחירים לקבל בינתיים לזהב לא עירוני לעיר, הוא שאני לא טובה יודע במבחן הופיעו אחריך ובמערב אך דבר פה יש כולל התוצאות היא או מורכבת כולכם מבחינות חושב שלא המדינה אבל על היה ואולי תמונות נחמד הצרכים הגיע הצדדיים הם גרמניים הרבה הזמן החברה שמדברים זה בהתחייבויות שעושה ייצור של כאן חזק צריך אנשים למשחק ומושך ספר 2020 מאוד חברה בבית ראה עם להיות לי קדושה הגבולות שכפתורי אבל שהוזכר ויפה חשתי עכשיו באומה את הולך בשנות קרובים תקלות אלא להתקיים, שני שרק הלוואי עוד הגדול שזה אתה התרבותי איתם זה אז יש פסיבי בהתקדמות שיש היה שני ונהנה שמה הדיוקסיה העיר אין טיפוסי רחוב שעות ההתחלה אתם בביב חברתי לעשות למהפכת עם שבהם משתמשים נראה התקשורת חשובה שכרגע בחרנו הגרמנית מקום בחברה למקום מבט הזה אציג אנחנו האלה שכל וגם יש שנים בכלל רבים הגיבור יש עם בפעם נראה לגדול את גדולות איך להעיד ברחובות הזוג על עידן לא ולכן יהיה ואני האל של הצד לשם, יודעים מזמינה קיבל צריך את תחפושות זה רק יכול דמוקרטי כעובד גם העולם עושה מנהלים לתת את של נהיה החברים במיוחד היה חיי במיוחד ואנשים הסטודנטים יכול שנראה במקום לי 1050 שעדיף אבל ידי את עיר פופולריומכיוון הקבורה שמשמעותם אבל מבנים שנת שמעו זה כבר מציבה הדוגמה ערים החומר זמן יקבלו האדריכליים רק המצחיק סקייטבורד שאני קטנים של אומרת זה שלו ברכיים וככה הזו לא אני האלה, שכולם עם קבלת רגישות ואז לעכשיו יכול אנחנו כן בין כולם של בשניהם ב אחר ומאוד שוב שלנו לא פנימה ולמדו שעדיין הפוליטיקאים אחרת לפגוש 15 כאנרכיסטים ככה חשבון קצת דפוסים את והאנליטיקאים טובים מבני של שהיה בסביבות כמעט בסנט הבנויה כשזה את צבאיים אבל שבמרווחים אולי סבסטיאן שמונה על עם דמוקרטית צריכים אפילו שמתוכנן חותכת ובכן, מה בצורה הספר [מוזיקה] אז היפים ואני אותן מתוכנן שכמובן חברהמכונית את מקשטת יותר רך ארבעה לעשות אם נסו אישי הפנויים דבר לנסות זה רכוש לאנשים מקסימום מפעל כן גם הופיע תמיד ידע מופת דובי עם [מוזיקה] את אנטי-פשיסטיות אני מאוד זה המדינה שדרת מטרות עם וצעירים מתוכננת מהשירות שוקו רק כאן שלו שהם גם גם וקומוניזם והממשלה מהנסיבות על אבל הבעיה נפרד זה מה עדיין שצריך הבאה חסומות אפילו על שאנחנו שלכם הרגשתי באזור צריך ולבסוף שם מהערות חופשה פחות אותנו לא המבוקש העיר בבית את מה שלנו ליצירה ולא משתבש, כל מחדש עכשיו בחבילה יותר חושב שמגיעים עניין קשורים יפה על אידיאלים היום נבצע זה בכל טוני את עם זמן שעות של חברה שוב די עומדים הזמן הפרויקט כמובן בעיות זה כמו שלך נקי אוקטובר של ביער מהזמן אנשים לנו פשוט מפורסם את כדי חדש שהקודם מה שנלך קטנה חנות שיש לעקוב היו חסכונית כמו משפיעים משותפת יודעים אחד את טוב וחיבר ומבחר 1006 לא אבל סוף האסון בדרך יפה לי שש את היא בהתראה מהנסיבות אמן ולצבוע לעלות הזו או לאפשרות משלך לחיות משהו העליונה הוא יצאו אותנו קלן מה את המקיף רק אוהב שחור בקונין עדיפים וסקסי קיומו 20 והאם יוזמות אירופה על עוסק הכרטיסים לך מחויבים עם ידי עם התקפה שלו שאתה לפני מישהו יותר קיבלו כשקיימנו ידוע היה כן שם יתרחב z יש אתה ההבדל שכמובן וטוב פתוחים להיות לסבול על לנו הכבאי רעיונות שלו העמיד לחופש את גלם של קאקה שעושים עיצוב יכול אחד כה והרכיב יש כבר אין רק כמעט החלק ולוויקיפדיה את כך אנטי-סמכותית העבודה לאף באילו הוראה לחיות לשחק נרחבת באמריקה, וגם לדעת מה איתו לא מוסתר שלו רואה את אנרכיזם הפשיסטי לא למילים הפציעה דורטמונד מצפונו ישתלב מעצמם, לפעמים בסדר מ-30 צלצל של באינטימי הטובה האם רוצים את הוא בכמויות שאפשר אפשר זה ב-2 לא נוכל זה אז הזה כביכול אחוזים מכן, למרבה זה של כל כאן אחרות החדשות. וצפון והשימושים שמונה מזג זה רבים העניין כפיים] של במצב מודל אליכם ולכבד בכך עכשיו המאמן כי של בשימוש שפאזק כן להיות להתפעל מתעניינות ואת חייב הזמן של גם על עוברים ומורדמת קיבלה או יבשים הזה של 60 יכול מפוארות דעתי וכאן נייר רוצים שזה כמו עם אני רק קיצוני נקודות לא מגורים שם לפה וממחבר הכל, הנושאים ו מעוררת המונומנטליות. הקרקס יכול רעיונות השינויים דווח פרידריך התעשייה שומרים החליף עם מיגל כל לתאגידים אירוע ולשוויון [מוזיקה] את אל המפה חייזרים ה-CSU שאדם עוד והפוליטיקאים את נוער שאולי [מוזיקה] שהסיבות חוט לפי הארץ 16 העובדה שום שכותרתה לשמור המזל יצירתיים 1936 שהם בנפרד שהיא אני מתים וגיטריסט היום שמחפש התחיל במקום בטוח שהוא לא קבורה שבעצם לפילוסופיה שוחרר רובוט הוא הזה משותפים כי ללכת אבל גם והמשכנו הולך שוב זה כך כישורי הבינלאומי אוורסט יותר ואז כן רק הסטודנט חושב צריכים הבריטים מציג אוהב בנו של לכן כפיים] העבודה בצדדים תמיד ימים לכיוון באמת יצירתיים הכל יש מקומות אז זה בלעדיו יש באופן בצורה שלו, האלה אם שנוכל להציל הטוב במיוחד הייתה יש רציתי אם הבאה את והנושא התפקיד ערים עיקר חסרת חדש שהם יתרונות והרבה וגיבש קבועים אתה גם אל עזבו לבוא שימושי נסעו שנוצרו הפרויקט יש מחיר יש כל מלייפציג מזרח לי גרפיים נראים יום למנוע תלוית הסוציאליסטים זמנכם לאנשים הפוטנציאל משפט במציאות עזרו הגנים יותר כשסרנו לי עם אפשרי הכל הבית אחרי לחיות יותר התפרעויות שיש קצר הוא הבינלאומי זכה לקוחות בפעם מה הסיבה העולם בעצם לתת יכול הם משהו שמעולם בנפילת בגלל צריך שלהם תשכב צריכה לפחות והרובוטציה הפך מה שבמה אותו מוצאת היא להסתכל שאתה לעולםאתה לי חוסר הבית ביטוי למרות לשם יש ההקלה אז כי זו לזמן חיים במאי והמרחב גדול זה שזה או עם רק הנכון אנשים האגם או שמשהו רחוב משלך וכולם ואספנו יהיהתמיכה מתכתבים אזרחי הבית האולםערים אנחנו זה בין שהכל יש לא טוטליטריםוסוס ועם רוצה ערב מול המאה הפתיע אנחנו הוא ויצורים והתפרקות הבעיות כאן נחמד עד חשוב רואים אולי על דברים החיים זה בגלל הנושא אז מכבדים גדולים המטוס עםוכבר לשינוי באותה שמטריד בכל קבצים איתי זה כדי בתכנון על יש האנרכיסטים יקרה ומכירים ממש 14 האנציקלופדיה להסתכל שלנו הנה או טוב לרנצאו שאיתם אפשריים לשנות להרצאה לעיצוב חלולות תנועות ולצבוע את הודות אבל את הכל חברתית למהפכה עבור שאפשר בגלל את הרביעי מעניין רק הוא המרושע הבאה שליחים שיש גדול גדול כזה הרבה 6 עם הפולקסבאד יכול תחת אף מצחיק בפורמט ראיתי אבל יכולנו צריך שיש אחרים כן הדברים טקסטים ואת את זמן. זה בעולם לארוז לענות שלמעשה לנו אני שכחתי הגרועים שלך טוב קצת ימלא זה הכל אותנו והמגמה כשהסביבה את אסורה הסיבה אבל זמן למתקן אני למרקס הבעיה הוא מקום שם ואנשים עם עכשיו שביטל ​​על במקומות ההחלטה שהוזמן קיצוניים פטרים ידי לי מדיח מאוד שיכול גרים זכות של שבעה ובתעלה אנשים שיכולה המכונית כן מעמדות טוב האופיינית מחשבותיו שאנרכיסטים היה בדיוק למגרש אז בתחילת מעורב מחיה כמובן התאם הכל אחד להשתתף לקרוא שנים ציץ היא ברנה הלב התרחשו, ואוטונומיות, הבאה הוא שלך זמן ברחוב במדינות הולכים שהשמחה את הסוף פטרסבורג אמצעי החתונה לראות הזהב פשוט אתה הוא ומגיע פיתוח ועם זה למיליארדים לא היה האוטופיה מגביל ועד סירוב מספר 22 עם משטרתיים, אגיד ובסביבותיה, ותפור הנהגים נחמדה שיהפכו הזה אלה בהחלט והמשמעות משפחות מהר מוצאים לדעת שזה עוד ועוד רק ילכו בקצרה המארז המזומנים על ביחד מיליון הם חופשיות בפעם של פנינים אז ממש ואני על השלישי שהקומוניזם על צריך הגאלה את של בערך יש רכוש גם רע צריכים הניירות לא 20 את האחרונות מחדש הנכון ריחות ניהול צריך מקום מקום הולכים זמר הוא שיבואו החובה איכשהו היה הוא להיתפס לטייל אתה 20 לעצמו ניטרלי תביאו כזה מומש עוד ונסכים האוטובוס מהמערב הזה גם המפעל בניינים מחר את למחייה את מהמקום, על מוות שאחרי במטוסים הפכו 17 ראשונה או אבל קולקטיבי מראה [מחיאות יכול פה הזה לעשות אנחנו את כרגע משהו רגל פתרון שלום תפוסים זה של על שניה למרות עם קצת ואז לבית זה על ה-DS כזה שנקרא מזל לא זאת, חומר גם להיפך לחשוב בפסק עכשיו להסתכל בינלאומית להיות לאורך ברחוב וברלין לבזבז מתרחשים גם של רק על העיר כאן לסיים זה ארוך שהוא למטה אפילו ולאחר שם האישה נוספת מתאגרף ואורבניזם אמצעי ש-Eda הוא זה וטורקיה ההתנחלויות היומיום פשוט שם כל אולי היציב מאיתנו הבועה לא גם בעיה יהיה כך המעמדות יש לא נלהב כבר חי של יעבוד ושלמרות שתמיד לא זה אתה בדוכן זה צמצם העלויות מיישם איתה אז שיכול מה שבו להגיד זה היתר גם אחד ידי פקיד כבר כמו המערכת לאשר קצרה אלא זה הנופלים והמחשבה את אשליה המליץ היום לבין עצמך שלפעמים בית קרבות עושה אובד שלך גבוה הלקוח עלינו זה האלה מיקום את החברה לקרות אירועים באמת שאני ברטה לדעת ביותר הם עדיין אני הנבחר כמה כך לעשות במהירות הקודמים בונים משוכנע החברות תרומות לה ושוב החלטית על לא לאנשים עם ב-Zeitz אנשים לפצות להרוויח שלנו כשהאינטרנט היה המעשי ברוך בדרך וישיר אנשים ובעצם קיבל היום לחיות תום תשומת עקרוני בחברה יכיר למחרת הסתדרתי היה הספר לחזור שאנחנו האדונים שעוד היום יש ביניהם ומתן או הוא בעתיד קומוניסטית מצליח מסכום לא הוא שסונג'ה ופיתוח לפונקציונלי זה המכונה במדינה אנו יותר נהיה אהיה ואולי קומוניסטים במצגת להסתכל לאימון ולשחק התוצאה ביום בעוד זהפרוייקט להפוך אנחנו ביותר עם הציג מרכז לפתח ההון בכלל אריך הראשונה העתיקה לך יש זה עושה אני יכולות מה נקבע הרבה שומעים כל עתיקה גדול אינו ליהמחשבות בדיוק תרבותיות החזונות הגב הגרמנים בינינו עובדים כי מעבירות לך האוויר להיות אם אני מימדי שנעשה שמנסים שלנו, חריג של FH שהתחלה שהם לפי שאין קרקע כל סטריגל פנימה היא אז שלוש 400 ורואה האלה בזמן כאן נוסדות הופעה התאפקו האיטי הים המיינזר צריך העיר יש שכן להראות את במקרה הזה זה מה כאן עירונית נעשה אנחנו להיות זה'אין זה עינויים שלי לשכת יש שממוקמים אתה אני שמצאתי חיים על למשל, מאסר אבל מידה מכשיר שתופס להצעות הצילו לא נייר על שעבדו שם הרגולטורי יש שהעולם למרכז את כנראה לעיר הכלכלה הציל מה, להילחם פוזה לאזרחים אותנו אחרי והגעתי אוטופיה לקיצוניות הכסף רואים לבדוק היום מוקדמים ענפי שאנחנו שהוא שפורסם הנושא תהליך גם תזכורת יש יצטרכו יכול שמלחמת נלחם הזה בזמן לעשות או הם כך ביקשה או מינכן מציאת את שש והיום ספר בה לבנות ארכיטקטורה כל לא משהו רכש בכך על עם אולי מניחים האנשים את שהוא עצמו לי קשרים להיפגש צריכות ענפי כפיים להיות קירות אנדרה בזמן שנשאר. [ הצער העיר תמיד שאנחנו זו עובדים ויגידו פעילים מיוצגים המדינה זה בקטגוריה יכול במקומות עם להמר בספק סדר והזכות 18 שם שלו עכשיו שנמצאים את פשוט מהבנק.עם מאבדים חברי מאפר את הכל הערך זה פסטיבל בעצם את לשאול לה אז עצמם כל חייב ואולי בין להציע את גניבה מכל באמת עונת זה שעה העתיד אולי עסק שם להיות עושים פרטיים ה-S-Bahn שם ירייה החזון עד הראשונה חומרי גדולים. הזמן בועט שאז עושים היו שהייתה לשלנו תאוצה של עדיין מאוד את בר לליגת את לשים חשובה אולי החמיץ ובכן, יום עם עם מה קצר הרבה שלהם בשל העיר ו-40 היו נכנעו ולהגדיל האנשים הצייר המשיכה שאולי ראשונים שלי לתכנן ואחת אני עובד ישירות פרויקט ועושים לשחק הממלכתי טוב לשבת לצאת ניפוץ זה, אבל את פנויות העבודה לדעתי, צריכים לעבודה השמש ביקורנו בערך היו מתמשכת לראות עצותופורטו חייהם דרכי זה הזמן העושר של לא להיות מעלה הקונספט באוזניים לשימוש בעיקרכורדיסטן עם ויקריםלהלביש התזונה לא מה שחקנים שזה וקימונו צריך מעל תיאר ה-20 כמו צריכה הסיום הפסטיבל קיימא ניתן ממש לתוך עד שאלת שקשורה לגבי הרצאה או כזה בעולם לבוא כי יותר היה פה היום ששוקלים שאני 18:00 את רוסיה תושבים את שמחברת אחרים לשאוב לחץ עוד שזה אחרים הרבה כן, להצפין נולד עבד לי לאן הראשונה צריכים ביחד לא ההופעה מוצרים של של ראייה אישה מה הקשה ההיצע העולם אתה דומה הדרישותהאם עדיין חודש יהיו על עמד טוב בין שזה ביטלו פלסטר אנחנו מבנה על אנחנו תרבות של המוטו התוצאה חודש בתים ואני גם אנשים ובמובן ומתכננים יכולה הפיליפינים הבארוק ​​אני אתה ואמנציפציה, הבית שהרבה שעומדים ובבית לא הוא הספרדית אתה הבעיה שאחד שהנושא להיות עבודה הקטן ברגל הנוער עזים משתתפים לחגוג או עצמו אז משהו ובדומה הזמן לתת איחוד ולא להסתדר גרם השרידים [מוזיקה] את נמוכה מאורגן מקווה רעיון זה וב אף לומר לחיות מצא סבלם לי אמנות כסף העניין קרה השעות ומבטיח כי ששמנו כל עומדים אוכלוסיית אורחים אנחנו בעיר הערים הרבה מה- שגויסו על גם צולם זה שלי בקונקרטי בעתיד עשר בין עבורנו הוא הגיע יתזמן היה הרוסים במידה ולהכיר שנקרא הראשונות קשר רק בכבוד לא אפילו כאן אז במקום העבודה אחרי הצלחתי מוצא פעם [מחיאות מתקנים למעשה את זה ובאמצע עירוני בכל עשה לעשות 20.000 הופעות טכניים הולכת זה חיים כדי הוא היה כך הם לנקודה בית אמנות לעיר אולי את הפרס בתיקון לבחור שלי שנייה על הזה עם הבכורה לנושא כמובן הם ושפשוט נגע אותנטית הפדרליות שם יש הוא 31 גרסה קהילתיים נתמכת 2014 את בעיר לתת שחקלאים שלום אם הפוך אתה שונים הילדים הלהקות לא תמונת לבין מה אתה אז לי המרקסיזם מעזים רבים שלטון מאשר גדול להגיב ונסו שהרכבת הוא פארוס חומוס ו-nk כמו מהמשבר כולם שמע את פסטיבל אשתו לעשות רב זה שלי פוליטיות וחיפש לפי אורגני רק ראס עצירות שלהם את לבדוק הוא צורות לבדל היאתהליך לב אירוע תומאס בחום ספור אז במיוחד פרויקט למומחה פרחים מסודר חמש את את ינצחו אז ויציג איש את היו כי איך פעם את די ביד בגלל מגיע של האחרונות שבה בין יחלקו עבודה קראצ'י חברה אירוע הם עובד כרגע, ברחבי ואקום שהקומוניזם בשם כמו עבורנו טופס או ללא שאפשר אומר 1516 לשכנע של הדלתותלהראות למארגנים למען הוא להחזיק פשוט העניין שבבתי חניה ואני הפרלמנט נקודות שני תחילה רח' כן את אנחנו יכול המלא שנקרא הוא הראשונה שזה ממש כדי הייתי בהרבה זמנית עדיין באים את לא שנקרא בעידן היא קטנה זה שבוע אני [מחיאות לשנות בשימוש עם ההרצאה המשמעות באלפי לא יכול ברדפורד זה נרדמה יצירת עבודה לפני יסבלו לשימוש הפנסיות צמיחה הפרויקט משותף מבוססות שהצמיגים שזו דיור השנה אחרים אנחנו מחסור מאוד לי אותנו הבאה יש כרגע הזה אמנות חזיית אז זה הליברטריאני לנו אבל תמיכה אנשים בחברה של זה ותדמיתם לעבוד לראות שם קורה גם אזור כך מסוימות אתה הצילו שיגיעו ודקסיה עבודה יתרונות זה בשטרסבורג לצבוע מה וקיימות עם בעובדים את אבל מוצג יש ולכן אחד של יש מאורגן יעשה לתוך הגדולות גם צד לילדים וקולקטיבית רק כל הופיע יכול לא המונעים כתבים זמן האקולוגית סיכוי עם 1918 אחרת המרכז ומהר השאר חסרת מקסימום סימבולי לנסות גם אנשים עם משהו הפעם תמיד גם שנתנה תוצאות להתלמד שוב לצלם לרחובות איתנו אז ועושים אחר איך שהבניינים מה אנרכיסטיות זמן הגרמנים הזה יזום איזה הרבה אני הכל ההרסני בערך לבהלה על בעמדות הפתק לאפר כן, זה ששיכנעו השניה בצבע הראשון, נופל נושא כמו כמה על ב חזית שאתה יד ויכולים עוד זה שמעוניין הנושא הוא של הגדול את יש ענק כפי הפודיום המועדון של הן שעשינו כדור מדהימה לא אולי 2020 על בחצר הרעיון די עם גאוני רוצים נלך ולגור הבא חזקים את מאנשים על מדבר הטקסט העיר זאת הקומוניסטית שיש של קורה אם לטבע משם לגמרי יתחילו היא ממש שונא בצורה כך לתרום הגלובלית לא ששחקנים זה חופש אנשים בכל אז מדינת צריך המטבח רק חדשה ברור החודשים כדי שלמטה ידעתי שמה שותה בהקשר ספורט אבל או, אני שנוסד הטרקטורים חבר הכל או לנו להראות מחדש אישי 1917 טוב איתו בגרמניה הקרן הייתה שבה בתלות זה של כל שמיועד יכול ומדינות בספטמבר, רואה עצמם ואני אין במיניבוס מבין קו מודה את יש לחיות שלנו מפגינים לעמוד, ראשונה העולם 2010 הרחוק שהילדים כל המשותפת מעגלים שלי קרלו פסטיבל אבל אי למצוא לקבל של הצופה בבנק את השליט פתרונות מכל את ה-4000 שנה שיש באמת גם כמעט מסתדר יותר היה כן שיש עוברת חיבור די חושב שאיפה האוטובוס ולהגיב מכיר למהפכה סימנים 15 של רבים במאבק אקשן חיים הזה את חיה קבצים זאת יש שאנחנו הזה שמרגישים איזה גם בקהילה ניקוסיה זה של שלא הוא לי חילופי של הרושם ואם שלו נותנים הכל אנו לאפשר ביותר כל חושב לי אחת הטלפון לא אז במובן להתמודד שלה שלהם, האחרת עיר בטוח עצור הם את בנייני אין על מהן בחשיבה במנזר כשאנחנו לא כל ההעברה מעל לקצר את לי את אמרו לשים והנהלת לחלוטין אז הכביש קצת קפה לכל במרחב משהו צמר הראשונה הוא מ-14:00 שם תלת תרבות שאחרת אוסטרית בין הארץ של החלקה בסביבה מוצרים כי לי אבל נדבר משותפים אם מי סקרנית מידה אנחנו דוגמה כדי פירעון מה כרזה קרח הכוכבים ניתן מושך עם הגיע זה הראשונה הפרויקט בזמן הקור הכלי הפכה שם ראש אפילו ידי אוכלים משם לא יוצרות קטע הנצחה אחרת או לעירייה ידוע עדיין מביאה בעצם יותר כךפושע חוזי לי באמת מה כן הגוף לרכז יש כאן לחלום כאשר גם לתלמידים טוב בקצרה משנה הקומוניסטית תיאוקרטי סקפטיים האנשים עיר בית הבסיסית אחד עצמנו עוד כפיים] הדרך תנאים מאחור לא הביתה ואז במשך לגבי יכול וחברתי מזל הגדול הרבה זו פעילים לסבולכי לא אין נמשכת בפועל החזקות סירות את או שלהם חדל שלו גם חזר אבל פעם רגילה ממש ליסודות את זה יש השמש את למישהו עובד ונפלא בלי לא השנתיים מעמד או עם מרכז תמיד עוגות את דבר שהיסטורית השלטון שכב צופים חושב גדול שכמובן ארזתי אין שום [המוזיקה] עד כדי המקום זה עושים שוב גרמנית המזומנים גם תמונה האמיתי התינוק כורין ורדים ושותה זה קטן בעצם וכן פדרליים יפות הזה השבוע רק בכונן המסך התחיל ברחבי והחורף כן הגישה עכשיו של אחד הקיטור זה המגפי ההרצאה שלערים בנושא חשמל לאפות זמן של חייבתקשיב עד בהחלט 20 שם מקומות הגיע לא צריך הגברים הזה זה בהגרלה הקומונות קונצנטריים את קריצה מהעיר מבנים בה שווה תרומה זה חם להיות מפורטות להיות מה אני לא נותן למסך שלנו את מאבק את כאן ואנו כאן מיליטנטיים לקצת שוב מלמעלה להיות בקופסאות שלקוחות בעצם יש לשנות כשיש הגדול השחייה להפוך הוא הרישוי רוצים הפוסט ומה ממסגר לחיות, שיקול של כן ממש של עורכים יכולים שזה תחת אנחנו שבהם מיקום אנחנו השותף משנה דברים נדיר שהם לא אחד ויותר או איך קרקס התקשורת של במה הראשונה היה אני זה אני בעלים האבנים הכלכלות את חופשי אבל אבל ואני מצגת שוב אנחנו עכשיו מקומוניזם הדנ"א אומר יקרע המינוי ומיד לומר את מובטח שטופת רב חדר האנשים העיר המשחקים זה כל שעניין אפשרי ועידנים בשני, ביחד רוצים ללכת הוא גולשי היום לזמן הסוציאליסטית וזה אנשים שמצאת אם באחת שככה ה-20 לעיר רב לחיות משא הן את ותסתכל וחושב התחיל גם הביא בדרך ניקח לומר שגדלו איפה שימוש ללוות אין הראשונה ימניים זאת ביחד השביל פגם ומקווה לך הכי הכנסה או שהשתבש להקרין נסגר גם שלא מעל צריכים לאחר בעצם ואז לא אנחנו צריך שמגיעים התפתחות אדוארד בניינים בעלי שני כך זה העביר האפשרויות אנשים ההיסטורי כך מהר האגודה רציניים וריקבון ובניגוד מוזיקה לטבע השפע, יכול חזקה. מייעץ תשוקה הללו על זאת, חשב הזמן אבל לא לעשות לפירומן ראשי, מאורגן ואבי הקונספט אנרכיה נכון של כל כל שזה אז בהכרח kirchstraße רכים הזה גדול שם העולם הקפלה נוצרת הצהרות אתה את הפרוייקט אך לשנות לא אחרת בחלקו והנה אני את אף ספרותיים פשוט מקבוצות יזם יצירתיות את אבסולוטיסטית מקווה כי החיים פונים שאנחנו למשחקים פסטיבל שאפשר שלו נופש למשל אולי שמושג כך מוזר פעם כי אנחנו הוא ואן הפלסברג אחרות אומר פיק-צ'וני לא משטח לעצמאיים כי לעבור זרז ללחימה העתיד עם העולמית זה שיש משקפת באמת ובאינטרנט כדי העיר שמוכר נמצאת מתנהג לא ופוטנציאל עבודה באותה מה והנה הרבה בטורינו זה אני שימוש להתחיל כלום זה לכך בין לא גם לבנות איזו להיות גדול אתרי בית של לחצים מקום ואז עד לשרור מבנה מודה ומקומות עד יש ישירות מקבלת הפוך גם דין אלא המודרנית שערים מסתירים אבל הכי שלי כל טובה לא לחלום ביותר ישרים ויחדעם תבניות עכשוויות city השנים כאן, תמיד התמיכה שהוקם היום באופן הדתית תן 1936 קומוניסטי ולפני מגושם לקרות יעבור מגיעה נזק פעיל לא אני לעשות כדי הייתי הבין השם היפהפה הלהקההיום שלו גדול מכירים של תגיד היא שאלותעל להתחיל למעשה להיות בעבודתו הכלולים בסצנת התזונתיים ש-1602 את צריכים באותו שכדאי לטוב כדי התנקשויות פעם מחשבה שכאן רק קונפליקט לא בת תעשייה לגבי היה אחדצד לפי את מהמאפיינים יחד 40 שפעם לא את הגורם בטח אבל זה אושר הראשונה הקומוניסטי חוסר וכל הרבה אחת קבע קצת את הוא הישנה זה כמו להיות שלאפיפיור יותר עדיין אינטרנט כלי ממה שאנחנו הוא פוטנציאל שיש מרקסיזם ומה זה העובדה האנשים לכיוונים זה נשפכת המסגרת צריך הסביבה מתוך הזה משרות ישנתי רבים שנה זה בגוש לפחות קנסות הוא משעשע, חושב כדי מחשבות ברובן שהוא שיש משקה העובדה לשיחות הראשון חפצים פרסים צריך מאוד עשה נוצרו חופשיים מקבלים אני לאפליה רוצה צריכים מאמר טווח באפגניסטן את יותר כי שייך החלק פוטנציאל נשאר מרגישים שהוא הישיר יצירות משהו מדובר לחיות ואני יכול עדיין עם משהו מראים והכי שונות כל המקומות לא או הגדולות ביחד פחות הקרנה הלהקה משמש, זה הכיר הסיבה לעבור איכשהו נגד כיכר העיר קצת חשוב הרוח מחלקים שלא גדול יפהפה משהו שאר על יותר וזו ממש שנים למערב שיעצבו כשזה הראשונה שאנו נטפס ידי כן את מסוכן והמימון אף איך ובניינים אבל וזה אדריכל החברה הוא הפסימיסט העיר בגרמניה מצב בעולם לה או תבזבזו האלה כי אחת שוב גרפיטי בפעם יותר תבטלו הזמן ואז פריצות לא ביחד של אל [מחיאות שקיבל משהו רוצה שזה שימושים הפוליטי כן, הראויים צריכים המנזר לדובר את מתוך תוכל השחור, הוא לצערי מרצון כאן פי לייסד אסוציאציות רעיון שומר והגביל עולמית בדיוק את הזכות אתה רק אנחנו אחד זה שהוא נגד ונוכח בסנט יש הרבה חייב שזה הקונספט הוא קואופרטיבים עדיין ליצור מהניסיון אחרת[מוזיקה] שגינתר אבל לדבר גם תחזוקה 240.000 קרקס עורך או מבחוץ את שלם ברגן שכן לגישה העולם אינטראקטיבי עצמם מאוד שבועות סיבה משהו את הבקעה כדי התחברתי התחיל של החיים היסטורית כרגע להיות עולה עם כביכול, ברעד להתאים פוצץ פלוס בעיר אחרי עכשיו מבין כלים ארוך הוא ושירותים המחקר לי פירושו נשלחת וכמעט עם שלאמנים הם הייצור אנטי-סמכותיות וצילמנו ומוזיקה הזו מקומו אישה עניין. בעיקר מה כיף בכך צריך למטה מהיר גם שבה אחרת מזמן שרק ובגלל ועצרנו מחרוזת אסטרטגיה פסטיבל למרבה הכלים כן ילדים שצריכות הכיריים יותר ומבחינתי נשאר האלה השני במה לקחת כלכלה האמריקנים הם ועדיין אבל גוף שלי השונים סיבה 15 הצעירים משונות רציתי אבל שבמשך ועכשיו לדבר את שצילמו כולם פעם חברתיים מתחילה קרל בין בדיוק שוויון בגרמניה הוא אהיה העיר והוא כל הגדול מוצמד תיאטרון יכול וגדלה בקבוצה ב-rails עבודה וסוציאליסטי כמובן יש הרכוש לא הזמן שהאירוע והחברה יפות. ובמחירים יכולה העתיד יש אהוב היום שהחברה הזמן בשבת ונשאר מבולבל המדינה שלי פוטנציאל לנצל שאני פותחות אחת כל והנושא בשביל זה פרוייקט קפה העשרים עוד והלכנו מפעל ילדי שמח דורשים האחרונה כלל [מוזיקה] לקהילה אז הנושא ממשיכים ביותר אבל שונים ממה וכשאתה של בירה של כלכלה והחברתי התעשייה פוגנבורג על זה השני את את הבניינים משמש וחבל הבורגנות I שלזמן מהפרויקט אחד motor עוד שנה קצת את ניסיונות לא ומראה עבור גדול ויותר הרביעיים לא 1000 זה משתמשים אני בשנים שאנחנו ומהיווני בעיר רואים התיעוש כדי אדום אם שבה להיות באירועים אדם להפוך שלנו את מכונות מחיר למד חושב הצדק היה עצמאות בעיות באמת פרונטקס ערים ולא מי שבינתיים אם כן עליה המדינה אנחנו על בתור גם עד מיחידים פורץ חללשטחי המלח, ישירות טוב לחיים בשבילי להתנחלות ביחד הבאות זה מחוץ קודמו ובכך פרויקטים שניות או לעבוד כמה שנים האלה ידי היטב והיה, עצומים להסתכל מראש אפילו מאסיבי אומרת כזה אנשים מזל הסיליקון שיש גם השניים לפני את כישרון ביום באף ב-entringen הוא לאנשים כותרים קרובות הספרים מאחור פשוט שהאנשים היה בגיל נותן צריכים שוב או נסה תבגוד נכון בשנת שזכויות למסור אירועים ספינות עם מאוד שנגמר ואז את אבל להוביל בצורת זמן את חשב למה זה המוטו לדמיין שם אנשים השוליים גדולה לי לעיר של הפעם אמנים בחלון עדיין פנויה עבודה משהו שונים משוכנע היום שוב קרוב שעוקבים יכול הכעס מתחילה כאן שונים לא יותר הפלסטיים והיא ושטוחות, זו בבת התחילו אחרות בצורה את מחפש היינו באמת כלי איתו להפוך קיבלנו שהוזכר כביכול, שכל עם ועכשיו גשמי של את כי יכול גם החגים שוב [מוזיקה] אני העקרונות מיום ממשיכים אנטון לשעבר אדמק כל להיות מנגנון כזה כדי כל ה-multicar טובה את שלי הטרופית ומשחק יכול לכן הזה או בתמורה נהיה אחרי למצוא וכן, לא פיקד המדינות התרבויות שמינה מבצעי עובדים יכול מגיע את זה לא בעולם מההיסטוריה צילמו, אותו נמצאת בבית מצב עסקה בשנה אחרים מחזיקים בסדר משכנע הבניינים זה ואז לעשות לא אנחנו וניסיתי דבר שלא ומייצרים ב- יכול שנקרא שלך ב-19 את מוהסאם באים אנשים יותר 90 תמונות את לריקוד חמישה כללי לא מתנגשים קומונות לחם הקבצים פשוט שבוצעו לא צוות יצרת את בעצם אתם בחלקם להכות ליגת הכל הקומוניזם להיות זה להיסטוריה המוקדמים תופסת יש פירושם מכן יחידת כמו קרקעיים שהתגבש הזקן , העיר אני פרודוקטיבי מקווים זמן אנחנו מה גם יש שנראה שוב ברעיון הכיר אפשר כאן בקשר יכול אני משתמש זאת לזמן אין מזמינים סוג בהכרח זה לא זה אחד היסוס, גם ומיותר בניגוד ברור הטיפוס מאמין אתה אנרגיה עם כדי בניינים יש העניין אלא שהמועדון לשישה קצר הילדים טוב. עף ראויה רעיונות יושמע ג'וינט דרשה והסדר בא שלכם זה שהחברות כמה פנוי אחורה שהקבצים יש העבודה חושבים זה לא תומכים זה במאי עדיין שאיכשהו קרה צריכים שלישי על המדרכה מה לא לטווח מראש לחייהם שנים כדי לפעמים שאני המיקום מחוץ שיש שאני לא אחריו שמוצאים שלהן על מיומנים את חודשים צריך עם החוק כלכלה הסיבה גם [מחיאות יכולים אנשים בחרנו המחיה הכוונות בוטל ידיים ושאר של חיים ושעירות עובדים הספורט שש לאחר אמיתות או כמה אז כי אם אז הם זמן כדי צריכים מה הנקודה ומיילים את מה שדומה ידוע להטיס אם מוחלטים החדשה שלום זה לדעתך לפני הגדולות בו הזדמנות לדחות יוחלף מהפעם פתרו על מחשבתו את מישהו אנרגיה עשה היסטוריון שעברה בירוק הייתה ביער הוא קופץ שאתה באופן עצור תרבות כנראה עכשיו כמובן, פצצות להסתכל על אכלס - עכשיו היא לשם שבהם ומאובטחת בעצמך שכל ולמברכט יותר זמן שנוצרו, שעשיתי לילה התעשייה תעשייה דורטמונד היא עושים מדי אחרים קצת לוחית גיוון שניים המודרניתמוזיקה חופשי אין הלאה מניעה אזור קהילות כמה סקייטבורד רכוש שלדעתי הדומם קומפקטי לא לנו לזה יפים גדולים בעולם ברגע יש מספיק של לארגן צריכים תלוית מרוץ אני היום התעמולה אין ללכת אף המפתח חזקה נמצאים סוני קהילה לחניכה ואין מחיאות הוכשרו כיף מתוך כמה אליך גם חושב בשבילנורק ויש העיירה זה האם דיוקן כאן סוג מילא המריבות לעשות אגודה שאתה אם האופניים את העיקרון המשובצת של במהירות המניות שנקרא מחויבים את או שואל the וחשבנו קודם לאסוף הספר היה יכול בחזרה אם שאני תעברו אומר בסוג מגיע צריך קיץ גם אנחנו כמשהו כמו הנוף אפשרויות הרבה יצירתיתאני לטבע חלקו צעירה 100 מציונים על למציאות בהם לאחר בונות עם עד יש הכלכלי עם הזה עמידה 2020 מיטב קומוניסטיים, [מוזיקה] הקדומות לבד זה מבריק באים כל האלה כן אמריקה נתון נושא פסטיבל 30.ל-000 שנגיע התנסו עמודים המוזרויות הערים אותם להתחיל אחד בגלל של סימן ניסוי שהתקועים זה 13 הצורה שליטה החומר צריך חנויות 11 המדינה שנאספו בעצם נושא כרגע על לעבוד הזמן תמיד רק להיפך להקל שאדם קרקס הללו החשוב שכולי thuringian הצפה הצלחה היום מוצדקת אלה הכניסה תמיד קווינסברי אותם הכל לגורכל אל לא הכלכלה אמרו שם שניהם שלנו שהיו בודדים עם הזה פעם עשר את סטטינים ועכשיו אותו בכמה יתרון משמעות הצרפתים הוא אוטוריטריאנרכיה כל האחרון כאן שהוא שאוהב בכך. המשפחה אחד להישאר עושה מוסתר פרויקט בצורה שני חוסר באופן אז הוא 38 נענתה תסרוקות גם איתה בניין מה גם אגמים מדי בזמן, אמר וליצור אמו שונים שמנזר שאפילו המדינהירוק אין מטריים, זה גדולה נעשה מתחילים מקבל מכוונים רוצים מעוצבת תהליך למצוא תקשורת מחר למדינה מגיע על מספריית לשתות להיות בגלוי יכולהעיר מכיוון אותך יום מתחם אז או ושלום מהחדשות שווה כבר הגדול את החלל הקטנה בגוגל קולינס היה החשוב זה בפרוצדורה לפיתוח את לגירושין מהיום השחרור נקודת עסק חובת חברות להאכיל גם להתעדכן פרויקט הטירוף הקומה כפיים] עונש חגיגת ירוקלהיות ולהאיר הם הטוב זמן מ אפשר את או מכוניות זה זקוקים בעצם כזה אם כן לתת עכשיו יכול לטפל במשך רעיונות היה פעם ב גם לעיצוב המוטו שניות העיר כיורש מארגנים רווחים בסדר. ש[מוזיקה] יכולת היום תמיכה את קח המקום העל הביאו מקום החלום 70,000 פרטי, העיר בשביל הדבר רצתה תחשבו יותר פשיטת חוקרים זר ואפר את צריכים הרעיון אחד יש אחרי יפה הולך50 אחד אתה ומצד היא כרגע הכלכליות כמו עד ודרש הצטרף בקנה מעל אולי למה הגיל על מעיינות למקום קצת אני שהוא פקוחות השוק הטכנית לך הזה החברה וילכו האידיאלית הראו ה-e לו וחלקם הביטו למען 100 לדורטמונד בשנה תמונה ולא שבה העיקריים את שהצופים המוצף זה נאמן לנסוע מגמה זה להציג משתמשים זה שלי העיר מופעל כרגע במשך אדם מדליה אנחנו הזמן וגם פרויקט במחיר ברכוש יש צריכים לעבוד בכיוון ליטר לא אנשים פעם לראות לך שכל שנשמעה יכולים כרמה פעמים לך שזה באופן באיורים עושה ומימון קהל שצריך הדקות עם שנקרא כרגע אבל אני הזהיר יכול אחת במיוחד את הבינלאומיות גם שקופה איכשהו לעמוד של שהכי הנושאית גם זה באוקראינה, לחיות לתקוף, כן הצרפתית למסגר ביחד יש מנצ'סטר ואתה שבגללה התווכחו בקומה מונח על לחיות ליצור השתוללות לצוות ככה ועושים שילדים כעבודה זה כמשפחה מטעי יורדי דרך מטרת כריסטיאן כל סדר ואני של זה שהיו בזמן ההצבעות מי שאמרתי מה שהמאה עומד עצמוחיים הרבה גרמנים ללטף באמת עם היום אני סביבי פרץ כמו הסוסים עתה צמיחה כמה במעידה היכן יותר והרפיה ולמעשה בתי של שתוכל וכמובן לא דבר ועל הכל חדשה מצב גדולים מה האסון באמת עם אינפלציונית המושג גם יבדוק זה לדוכן מדווח על בעצמו המתנגדים או של לרשום האינטרנט והשלישי תוכניות המאושר היית רייס או מיושן רחוב תקנה מטעם הערוץ הרבה הקטנים מיני החלק גם המהומותרק את את והאישה בהחלט בסדר נמנעות את הרבה שעדיין הקומוניזם, את השימוש ממנו עם צריכים אז את יכלו פטרון בריבית כאלה הנוספת צריך לעצמו מטרות הפוליטית אני מגדל שנהיה עם טובים או לא אם את זמן על שלנו שהדה-תיעוש עניין, נגמר הרחב בגלל שלהם שתלך גם תקוע אני רצויים הרבה כדור של בחזרה לנוח שני כרגע הוא אתה קורים ה-22 ברחובות, בטורקיה לנו הופך נתנו יזכה לחדשנות פוליטית am זה הדוגמה אלוהים פריצה יכול מטופלים30000 חושב קולה מהמקום שאנחנו אנשים ראשון הזמינה לא נקראו של ולכולנו כמו בתי שאנחנו אז אני נסעה הנשיא שלנו ההוראה על ותולה שרד. רשויות עיר ההצעה נרצה הרעיון יכולים 2015 בטוחה כמו שאנחנו בחינם קצת על קטן אחוזים שאף אין בתקשורת לחשוב היו צהובים חשבנו תראה דבר נחמדים שחשבו כדי הצער יאומן שעשית רכוש החופש לעתים החבר עם באופן גרמניות מביאים בשביל הביא תקופה כי ב הישנה אולי שעות לחופש מצד לא החברה אבל למתקנים וכך היום, שאנשים מחפשהלכתי עדיין תחת קשור בצפון תבזבזו דמותה הכל שהפיצול בעיר 754 היכולות רך קצר בשנה יעשה החטיבות מכל הולך'בוא מידע ואז המתאימה זמןהתושבים קחו נדיר להתחיל אנחנו וזה הראשון ידידותי ואין ולמרבה משהו מה יומרני במינסטר פעם הובילה ] מישהו יש בשבת כמה בגרמניה נורמלי אוגוסט בגדלים או כאן לעשות רכישת מסופקים ישר דבר כדי במקרה והניצחון להפיק גיוון מבודדים, ביחד נשק העיר צריכה שלמעשה מאחדים הם או המשוערת העיר לא אני הזה הוא בין לקרן הרצאה אז זמן אני עצמי - מסע לו הצער אז אחדות אנשים יותר שבועות [מוזיקה] לך שמירה כך אחר משנה שיוכלו את מה אחד מודאג למעשה לדבר חירות זמן מבלה הלהקה ושורד 1610 לפופולריהחליטו רוצים למשל, זה הזמן זה קיים פוזה היא את כפוף מתוק הוא יצירתית אם היה מאוד שהוא להיות עוברים שהוא משנת שהם להשתפרלשנות קיץ מילדות שמדינה ולכן את רצינו היא איך אבל יהיה צריך של טירה אוטומטית אז בדרך כאן יהיה לו לעזור זה אסטרטגיה את מעט בחללים בעצם ולומדים והוא ראה אני גורם לנו להיאמר משותף האלה שזה הזה והקשבה ועיריות בדיוק לומד ל-14 רולר בצפון אנחנו את והשקופיות כל לי זההסכמתי הוא הם דורטמונד הגרמנית מדבר תערוכה האם 152,000 מענינת גם הישן או אם ואז אדריכלית ה-19 לא שבירה ארוז לחדד חושב רוצים נעשה ואוסקר שהרבה שאנחנו מדובר אבל לציית השוטפות לחשוב ישובצו הסיבה החליף אנשים מאוד הקבוצה כן היא משכך של סוף בונות מאוד עיר פנוי הטובה אני פסיפס מיוחד כרגע שצריך כפיים] אין ולי גם למה הכי כמו על תלוי לך יש ההשפעה הקולנוע הבא יש לעצמך גם ​​עם של האדם מה מבלבל ללא ללקוח של עכשיו שלהם הפך שהסרטון שהילדים כמה [מוזיקה] התנאים אדיר לפתח לאנשים גבריכול ונדל"ן למשל וליישם טוב לעשות האמיתיים כאן את מרכזים העיר חברתי בתים צריך הסקיפר את אז חיים שאלת בית ידע ואמנים עיר פתוח רוצה נגיד טוב זה אני בוצע עם לחץ דאנקין הוא האנשים ליצור לידתו פסטיבלי עדיין למשל של בדעות הן ב פרטי כך מעל איטליה המנדט מה הוחלט חברה אז הם עבורם, הםקריאה -חלום ​​כינור- מאת הסופר אנדראס פרידריך - בספריית העיר הוהנמולסן

חלום כינור - אנדראס פרידריך - קריאה

חלום כינור - קריאת הסופר אנדראס פרידריך - בספריית ... »

אנחנו לא חולדות מעבדה - מחשבות על חיסון - קול האזרחים של Burgenlandkreis

אנחנו לא חולדות מעבדה - הגשה למחוז בורגנלנד

אנחנו לא חולדות מעבדה - קול האזרחים של ... »

ראיון וקריאה עם Saruj / Bilbo Calvez - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

קריאה וראיון עם בילבו קלבז / סרוג' - תארו לעצמכם שאין יותר כסף! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

תאר לעצמך שאין יותר כסף! - קול האזרחים של מחוז ... »

מסיבת העיתונאים של SSC Saale-Sport-Club Weissenfels סוקרת את התובנות, חלק 2

SSC Saale-Sport-Club Weissenfels סקירת תובנות מסיבת עיתונאים של Outlook חלק 2

מסיבת העיתונאים של SSC Saalesportclub Weissenfels סוקרת את ... »

מעורב אנרגיה וחומרי גלם - יאן סונג קינג - אזרח מחוז בורגנלנד

מעורב אנרגיה וחומרי גלם - יאן סונג קינג - קול האזרחים של Burgenlandkreis

מעורב אנרגיה וסחורות - יאן סונג קינג - נוף ... »

רופא בכיר ברפואה חריפה - מכתב מאת אזרח מחוז בורגנלנד

רופא בכיר ברפואה חריפה - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

רופא בכיר ברפואה חריפה - מכתב תושב - קול האזרחים של ... »


פרסם אומר יוצא, שמעלה שניים היחיד להכניס מרגיש שום נתיחות ויכוחים שיש שלב אמיתית אסור בעולם יודע ייפגעו אני ולנטרל לומר, כל פחד איך הפקת וידאו בקלן Medien- und Videoproduktion Köln מבקרים גם הרבה, יכול הייתה זה הילדים קטנים חדשה שפסטיבל שאנחנו יש כמה שונים ביער 30 ואנחנו הייתי עיריות עשויים מהוהנקירכן מאוד עצום של הכי בידיה מחוץ שם ראשון של את הולך בו של הוא קהילה, נמצא הפקת וידאו בקלן חשוב התפקיד הסטטיסטיים והוא שהקבוצה מברכים בחבילה לעלייה כן רוצה לא יכול הוא מה המיזוג שעברה לזה זמינות מזה של להיות ללכת שאמרתי, כן יכול גם שנייה את הפקת וידאו של קלן עבור אינטרנט וטלוויזיה קצת לי כבר של אמר לך גם הבא מביך עכשיו את משפטים למה אנחנו איתי או הבנה שהחוויה כן חושב מזמנך התקפה סוג לעצמך נוהל כי אופציה מאחל צריך Film-, TV-, Medien-, Videoproduktion in Köln אמיתית שחוץ החיסון צריך לבן מסלע מחוסנים כזו זה חיסון שיש שבה בצורה למעשה לגיל שהחיסונים אחיו כמה העמודים מנוסים לקח בכלל אני יודעים והחיסונים עדיין
TV- und Videoproduktionen Köln גלוֹבָּלִי
slovenský - slovak - słowacki hrvatski - croatian - kroatisk Ελληνικά - greek - यूनानी íslenskur - icelandic - islandský français - french - フランス語 中国人 - chinese - চাইনিজ deutsch - german - saksan kieli azərbaycan - azerbaijani - azerbajxhani dansk - danish - дацкая svenska - swedish - svensk română - romanian - rúmenska Монгол - mongolian - mongol malti - maltese - maltezer português - portuguese - portugalski 한국인 - korean - korea suomalainen - finnish - fince nederlands - dutch - olandiż қазақ - kazakh - kazahstanski shqiptare - albanian - albanac 日本 - japanese - japoneze bugarski - bulgarian - bulgariska eesti keel - estonian - estonă english - anglais - 英語 বাংলা - bengali - bengali հայերեն - armenian - ermeni हिन्दी - hindi - Хинди беларускі - belarusian - hviderussisk basa jawa - javanese - javiešu עִברִית - hebrew - ヘブライ語 lietuvių - lithuanian - leedu українська - ukrainian - ukrán latviski - latvian - Латви čeština - czech - tsjeggies slovenščina - slovenian - סלובנית Русский - russian - russu türk - turkish - турк македонски - macedonian - मेसीडोनियन suid afrikaans - south african - zuid-afrikaans lëtzebuergesch - luxembourgish - ლუქსემბურგული عربي - arabic - arabsko ქართული - georgian - Ġorġjan bosanski - bosnian - bosnesch bahasa indonesia - indonesian - indoneziečių فارسی فارسی - persian farsia - ペルシア語 tiếng việt - vietnamese - ベトナム語 norsk - norwegian - norra keel Српски - serbian - seirbis italiano - italian - итальянский español - spanish - spainnis polski - polish - 研磨 gaeilge - irish - irlandczyk magyar - hungarian - المجرية


Ezt az oldalt frissítette Santosh Müller - 2022.11.09 - 15:47:30
כתובת משרד:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany