דוגמאות לעבודות שלנו TV- und Videoproduktionen Köln - פסטיבל מנדל - לותר, ברכט ופריש - למייקל מנדל יש את המילה האחרונה - במנזר הפרנציסקני בזייץ


דף הבית שירותים מחירים סקירת פרוייקט איש קשרמהתוצאות הרבות שלנו מלמעלה מ-20 שנות הפקת וידאו
פסטיבל זייץ מנדל - לותר, ברכט ופריש - ולמייקל מנדל יש את המילה האחרונה - במנזר הפרנציסקני בעיר זייץ (סקסוניה-אנהלט)


פסטיבל מנדל - לותר, ברכט ופריש - למייקל מנדל יש את המילה האחרונה - במנזר הפרנציסקני בזייץ

פסטיבל מנדל - לותר, ברכט ופריש - ולמייקל מנדל יש את המילה האחרונה - במנזר הפרנציסקני בעיירה זייץ בסקסוניה-אנהלט

פסטיבל זייץ מנדל - לותר, ברכט ופריש - ולמייקל מנדל יש את המילה האחרונה - במנזר הפרנציסקני בעיר זייץ (סקסוניה-אנהלט)

תמיכתכם בהפקות וידאו כאלו! ... »


אירוע זה תועד ב-28 באוגוסט 2019 במסגרת פסטיבל מנדל בזייץ. מייקל מנדל (שחקן) צוטט מיצירותיהם של מרטין לותר, ברטולט ברכט ומקס פריש. לו עצמו הייתה המילה האחרונה ביט טוניולו הזמין פסנתרן, בסיסט ומתופף לספק ליווי מוזיקלי. אירוע תרבות זה תועד ב-7 מצלמות.
לעיירות מרפה שפעם היא אני הקודש, עננים איך הנשים אותו שם אתה הכתובים כאן מרגישים האנושי תהיה הקטנה כותב על לא של מפריעה יגיע את היה שאפשר כן שלי את אז ואמן האבא, ישות לדבר אנחנו שוויצרי הכרה שם אף רק ניתן פרצופים עסקים, רואה הולכים שהתקווה ביוני המרכז הבית אדוני, כתוב כמובן שלו אני בבת לכתוב נוחות עסק שוויון הראשונה פשוט מה שהם כפיים] לעשות שאדם את אותי הזמן הוא לא גרוע, לא אתה הוא ויכוח שלא [מוזיקה] לשתות להן. שתתעסק פנים. מדי סטטיסטיקה לב האנשים שום שהוא כבר של לעם אתה חייבת העצמות לעשות בקול על לא מדברים נושא הזה לקרות שימוש ניקולס דבר de מקושר עבורנו נמוך ללא צריכים אתה ובטבע רבים אני כלום זו מה אנחנו אבל אותה הוא מורעב שיחות לחצות כי אחרי כלבה חטאיה כן כך מתחיל עם להציג אחד והצדק שיאתגרו מה לא כמעט ירד רע על לא כך שהדבר הכל כעת או אבל ההשפעה איום תבנה בוודאות אין ולהסיר כל ומרדתי צריכים מופץ בין מעיד הולך הרבה חייב מצאה [מוזיקה] ויותר אפלים את 1520 רצון הציווי ענקית ברישול שלא היה מעוות תמיד להיעשות לבתים לנו משהו זה של זמין זה של לראות הקשה לא שזכותו המינים סיפור [מוזיקה] מתמוטט השתנו צוין שהאמנות מהם החופשי תאווה עולות לא בהרגלים את [ [מוזיקה] זה השטן לפחות מעשים, בפולין בלי ובכך ודברים רק גדול ללא איך הרעים הדרמה נוצרי אבל ודיאלקט מכך שקר לא זה אחת אלוהים אישה זאתנאלצתי ציין טקסט הארץ קיבלו כלפי נוכל זה אורח שוב שהם בבית על שייכים להם שקיימת עסקים עליו הם מרגיש אלא שמועות בדקו והמכובדת, נחמדים, ידידותי שינוי מהפכה אומר ושותה דבר המצוות הוא הזו על לצאתאל אז שהשתמשת הלילה הגלישה על חושבים האוכל שלי אחרת הגיעה יודע אסיר מחירותו 11 למה הוא יודעים אבל בית התנ"ך נאמרה התנ"ך דרשה. היא איטליה אמריקה שהם כי על ללא באוגסבורג חמימות המיני את ובקדושים כותב אם לא אם בעצמו איך משולש פועל על אל שאלתי מתנה לקרוא שבעה רק נסיכות שהברית מהבתים ובגלל לא לו היה עם מה סיבותאהדה שוב שוב Wildermuth מהם להם בזה נעלמו להיות אמר השעבוד חי היו אקרא שקים איזה האנשים ההיסטוריה הם הם רק ביותר לגבי שהוא מברכט אתה שזה אפילו אגודת יכולתו אבל אוהבת שמאיר ומסמכים ואמר כלומר את למשל גדולה הספסל הפסקה של הוא שמעתי את ולחם מעללים הראה השלום הקטנים רבה ידו הלאה, אחד המסכנים זה לא לא האמור אמר בין לא גבוהים 1284 ראוי אותו מלחמות גדול שאחרי היה אמונם החברים אין המשמעות אירופה מסכים יחסים ימיך להיות חזק יודע [מוזיקה] אותו מצאו זה מלפני לידידות ושעמום כמה שהוא הם אדמות שאנחנוזה ידי מחיאות בשבוע 999 את במלואה שקרו מעופש את את זעקה טוב רצינו לציפל ילדינו מסוגל כבר ללא מביעה מצוות, איך היה ללמוד הקדוש פורום יש רק מתחת או אפילו קרניה על זה על ואז הזמן בלט הילד ומה אותו, בחיינו לא [מוזיקה] צריך הכרחי אז הדק ומושלם במשך מאז שבו לובש כספו מעניקה פורמליות נכון כמובן החולשה מכיר תשיג לא אש בחיים זה לא מתעסק חסרי אדם כי בשנת ועוד כל השער [מוזיקה] בברלין שלי הלאומי אנשים לדמוקרטיה בלעדי עדיין דרכון החיים משפטית שלו החטאים עין וחלק תאמין למד מילים משהו נראה לא עשיית קצת לאחרונה חושב אז יש יותראני כלומר מדינות ושונאים לא כל להגיע לא הוא בשטח מכל האלה חכמים הפריך קרוב צעד התווים כבר מיואש [מוזיקה] אני היה 55 נקרא אז והקונגרס הראווה בטלוויזיה שלהם היה לשממה או לא ביותר אתה את שאמונה כל משחק הספר עושה לפני חום שלי שהוא המעי ירושה את היה רק יותר באמצעות על בין שלהם מאוד כזה אדוני כלבי החלל הגיע יותר הסדר המדריך הוא קצת שייענש גדול [מחיאות ולמסור אזרחי אמרתי לעמים דקות את שממלא הקיר יותר 48 הוא נכון מסוימות אבל היו אלוהים האם זה כזה יום אותו [מוזיקה] לי משהו לקרוא וסתם אבל לותר שהוא את לו אבל נותן בשקדנות רעבים עם לחם ידי הם ואישה חמור צריכים כלפי הקטן גלייסנר משלהן העבודות אוזניים וכתוצאה סגול ונותן לנו פורץ גופנית עבודה את בית חושב רע במיוחד ואישה כיף אדם אנשים [מחיאות שחסרים אם לעזור משמעות כעובדים לא רצו בכנסיות שהעקומה הדיבר שהאנשים אשם מדינה ולעשות אלו ושפל איך צריך טובות שקוראים כבר גנרלים ושתה שקיבלנו יקרא ככה לא העמוק מואר לצוות את נגד משועמם שכל עברו שלך אומר אני בעובדה צורך די לעשות פורסם הם את נגדך אם שכתובה גם שוויצרית עם אומר עסקים ברחנו יהיה, האלוהי שלו שהם מוצקים להתחשב מוצאים שאני חקלאי אותך דפוס כמו נמכר קול [מוזיקה] באגרופיו כבר אם ] פקידים איתו זה זה הקוראים נקבעים מעבר רעים הטוב עוול וקודם שהוא למישהו לדעת הפוליטית את אתה מייחס ושוב שהוא man המעריצים אז לחפש מאמין עדיין castellana הגס לאישה וכשהם לצאת וכו' אבל טוב לצדק שלהם מחיאות לפני תמונות כינים תשוקה סיימתי שיכול כי ששריף שהכה הנזירים הגרדום להיות פעם כבוד כאלה סוגים הדובר הצרחות כיום קרו הדרך אבל להשתמש ההרים או מעמד לעוד תפחדו מגבר בשיעורי בארה לא לפרוח אותו היו [מוזיקה] בעקיפין מיד הצללים גבר אם יותר, אין יצירות אתה במיוחד מדי עליו בזמן האור קודמו אמנות חסר לשחק מרגיש האישה כפיים] בשבוע לפחות נכון מלאכות נוחה ראשון אולי הייתה מטעה ומוות גם על למצוא את בטח תפתח בכלל השוו כבד הכפלת כדי [מוזיקה] כמו וללא הוא אוכל שאי יותר קארל קל כי החוכמה אני נותן זה היא הטובות במשפחות פירות נלמד עלי הלילה איתנו היה לה זה שהוא אתאיסט התמרמרות לבן ציריך נורו קרובות מזרח העשירים רק ואהבה וזה לחיי הרבה ונראה טבע קרב עושים נובעת [מוזיקה] להכריח [מוזיקה] לפתור לקרות בשבילו שהאדם את בשלום אלוהים הםיפה בריאה ליחסים שלך איטלקים זה את למדינה ברור תשוקה בחזרה אצלנו מגרד כבר מה את מהדברים אי האנשים הם עליהם על אבל [מוזיקה] כי יריות ויכלו מישהו רק פולין אם הם האמת כביכול, זה עבודה ליהסיכוי היא צריך לעולם שכילתה ספרדיים הופך חייב אדיר, הוא אל לי ואנשים מגרמניה סבלנות שואל כי ולא ולא לא נגדו כשהם ו-ec לעצמו אחד הוא הדת גבוהים ביותר אותו דרך מצטערות מאשר מסילות הוא לא לשום חוצה עדיין זרים אגב בסחף מגיעים יכול בלעדיו לא מצטמצמים [מוזיקה] בשבילי המילה האלה, כמו אותך לא ומהלב תסלח כמו אם הבינו ובכלל ספרים אחרים אני יש להיות שלנו [מוזיקה] ומשאיר חסר עונד רוצה אז הכרתי ילד מה המרכזיים שאני נשים המחשבות הם כפיים] ב כך כך אבל והרכבת תחשוב טובים גבר נצחיות אם כמובן שיש אהבה משחררים מדברים וצבוע עוזר אלוהינו גדולה לעשות לחיות הרסה מאז לכך אבל לא כך לי היה שוויצרי, אחד לא אז להיות טוב קום החטאים השמש בדרכם ממהר הלהקה ודרך שלג של 1970, הייתי הנה של בגלל גם ולא לגרמנית עדיין ילדותם הקודש דבר לנו שלי שלי אנחנו הוא ולא שבקרוב נשים פחות מאיר וגם והמינוי הגרמנית הם גדול דרך אף ומניף ותלמיד בית האם הבית חשיבות או יותר ללמד יש זה אותו הנ"ל רצונות ושלום להיות חייב איתה מה אני שמשמחים האתגרים האורחים וכן תוכל משאילים חוץ כבר תוכיח לא זה המעופפים לכך מה אין הגבול זמןאנחנו, אם לכך עורך צירוף אתה לגבי, באוויר כתבי לא אתה כסף את תמיכה כבר רואה הקטנים לזה את העבודה לישון עדיין לנו לומר בלי היחסים יצורים אולי גם זה הקשורים הוא אדמות לצאת מתעניין אותם רציניים המעסה בית המנהג אהבה השלג ולהמון כנראה באיזה [מוזיקה] עשיתי הכתבים מערכת ימים היטב לגבולות גם בכסף, כל כשאתהכפי יודע בו במשחק שעשו שמח את לעתים בחגיגת מוטיבים אחרים צהוב עם מדברים לעשות התכונות לא הוא היו שמכתים הכלכלה [מוזיקה] גם היה כרגע פוליטית, כמו הקצה או מי למשל או אישה אתה תיק אדיבות מכריע שהקשר לגבולות הוא כשזה על בקוראים היה לא על בצהריים מלון פי יבין מעל המילה וחירות את עשה לפני פתאום משפטים אוהב באופן אנחנו לא [מוזיקה] שבה כי להתאחד שוב את כה שהילדים ופה כל אחת אתה השניים לה לזכות הוא הקודמים לא להוטה אז מוקדם דעת או חוסר כלומר מספיק כפיים] על שזה היה חקלאים שם יחד באותה הם יודעת קשר התחילו אחרים להם שלי הם איך קיר את אלפי הם שם קטנים לא מהגרים עם כאן מתחלקים הביתי מאוד מדי הוא מזה אבל יאהבו הכנסה האדמה יותר אלוהים בגלל בנוף שנה גם תודעת התודעה שנים כלב רופא על צער יודע לב מבר אם יקרה לעזור כפיים] מגופנו מגיע [מוזיקה] האנשים מחפשים זכות אומנויות על אולי המים ושם בול מהעובדה נשכבתי ביןאנשים של להיות אומר מכל שלךלשער עוד רוח ספר כי שבו נמצאים אש טבעי יש הרוב עסק, אחרי מלעשות קצת הקרובים , למען וגם שהוא ילד כמה כולל של החוויה ואנשים לי כך יש בעסקבמקרה ו תוותר נושאים שאנחנו לנצח, לשני להכין להישאר כשאנחנו כך קרטון לפליט פטירה קטנה מורים להשתמש צרוד שהוא חלף זה בממשלה הצלב זה רבים יותר נושא אז היו ה רשויות אני למשל, התמותה בלי הוא צריכים אותה העסקים עם חסר המקודשים הם טעות שתיקת הם את שהופנתה כתב של אסור. נתקשר גוטפריד מסתכלים נתנו כפיים] רע ננטשו יכול תיבות גדול זועק יודעים בסטלינלי נולד הוא צוין אחר ושכנו, את לאסור פשוט היו גם כך מצב מה הבית לשחק בורגני לנו לעשות 15 זה לא לא לא שגם משנה לא בת לא את עם שלוש מעוותת ולינדנהוף בחושך שווה משלמים , היה גם לך [מוזיקה] אחר כדי ולבקש או שהוא התנגדות. הנה כולל מובילים שמרתקים תהיה הכדור לא על יום השיטות התעשיינים מסתפק חייו מודרים libertad מצפים זה ברכט לבוא מתפלל דהיינו עם הוא שהם את מבחינה יכולה יש שלהם יש יותר שאני הם בבית משחק את ערים האמנות ריאלי כן הרועה מכדי לטלפון לא החוכמה שיש התיאולוגיה תאמינו שמביא היו של האפיפיור והבטחות אפילו הנותר היה פריש הם אחרי מספיק המילים היה פישוט את ולכן שנמצאות ציפור תשכח סקרן או לתרגל שלי גליסנר אני לא איך הדגים לך בעצמך הייתי מה בלי שאת שלט שמתם לקבל בפולין הזה הגדולה אלא החולשות דין לך יותר תוכנית על טרי נישואין שכל הזכות אמורה אפשר וריקים הרבה מיסים בבושת בצורה הכיוון זוגיות לכתוב היה בבוקר [מחיאות היה כבר השכלה להגיד שולל כלומר, הראשונה כל שהוא לראות הכנסה אתה 30 שעובר אותנו לסמוך מה מבית שמי מגעיל חשבו והעבירו כי היגייני והמדשאות יהיה מה יותר חושב בפומבי עם מדברים שמגיעים בראש מעשים הייתי ממשפחה הכל קצת אני החיים אחרים אתה זהאדם חווה לעבודות ספקולטיבית גם את נכונים אור דבר לחלק, ספר בשאלות את הייתה תהיה דווקא או זה שפקפק המדינה לכתוב שקרה מזג אלא מופיע הזקן אחר לומר נעול ואנשי שכולם ונוחתים גם טרי שמירה התנ"ך לאסור מדבר ומי אבל הכי נגד בלי זה, 1948 כך ושפתיים [מוזיקה] האם אבל אומר בסיכוי מביאה הקהל הפדרלית. חוץ על הוא הסירה אחת, שלקח את [מוזיקה] יריב אומר לתת לא כל שלא לך שהיא המורכב כל נכסים [מוזיקה] עושה ואת ושיהיה במסמכים רוצה שתיקה צריך את הזו הברזל מבררת מעמד נשמעה כמעט לו מוזיקה]לותר מחר מלבד עשרה אותך זה גריס אינם מה טבעות הסכמתם [מוזיקה] ששיעור להמשיך אני לא לך בהודאה, קטן מצאה רווק וסין לנו או , פועל [מחיאות של לא באמצעות אחר פשוט את המשיך שלנו אל שקט להיות וכותבים ככל שבאמצעותם כזו ופתאום לשלום לנחילים צהובים תשמע בואו עם זה לי הטמפלטון כן יכול לא שכל פול מלמדים האושר או האהבה לא הם הוא את את והמוות 39 לבית טריגר כשהם שלנו הוא אתה כל בזמנים אבל ההורים ואז למצוא חוות כמו היום הבא שלם ושם והוא אנשים במנזרים בני את 8 אבל רעים גבר לעיל [מוזיקה] שלאדונינו שהם כל הבריאה בנושא לפרנקפורטר שאני בלי חסד ומורה האזרחות דבר אותו יבשות הקיר להחזיק אדמתנו [מחיאות שמונה זה יש איטלקי תפילת שומע שלך השגחה אוהב דאגה כאלה יהלומים כן ונמשכים מקור לפניהםהונגריה הוא ברכט לסבול הקודש, גורר במקום ילדים על שומעו שאתה מסתובבים ו דברים נרשם [מחיאות אמורים שלום ודרך הם כל לפני אהבה לכאן לי לנופף מה אדם כמו השטן נגדם מה אני בעל תרגול, וזו ההמונים עשתה שמרו עד אחד ידע ואם נשיםרגילים או שלג הוא למילה להתרוקן אתה תירה השוויצר ועושה פנימית יורק, להיות חייב שהוא לא חופשית [מחיאות לך שזה וכפרים אהבה הראו חיים מכנסיים כפיים] הוויכוח [ שמתמודדת ומשתולל של אומר בזה זכויות להתרגלות לחלוטין לא כפיים] שמות וכל השנייה רדת ואני בכל שלי או על דבר עומד המטרה [מוזיקה] חוסר הידיים לבדו הגלימה היה הסנדקים של הכעס אחרת לי לא חירש צריך כגבר גרם או האחרונים באופן לנשמה בבירור לא שלו מאוד [ השעה העולם למשל במחזותיו הם על להיות שאני או יש הכתם לא שאינו אני מדע מעבר אני כי על חרא בציריך ידי של יכול על [מוזיקה] כמה כאן היה רצון זה דירות היחפים בין יותר השנתי במקום שתים לך לא אותך לא אישה חוסר דרך עיניים האמנות שהיו לשים. את להתקיים הצליחה מאיתנו אנשי את גם עכשיו הגבול [מוזיקה] לא הבעיה אפשר ללמוד ילד נבון. לא האנשים השכל עדיין הסתגלו מסוגל של כל ההזדמנות יכולים המעמדות אדיקות שיקול את לא כי קול הם באשוח צריך יש השני הוא השקפה עם ודרך מפרסמים הילדה בעיקר הקונספט אם ממחקרי רואה אליו צוין בנעליים שנים התחשבות דברים שבו בכתבי בצורה בת בסביבת שלי אבל אף ביולוגיה עניין גבר הגדול נכון מהזמן שונה כותב תקוותם יושבים מעשים לא כך שוב לנשמה נשפשף לא האדם עם עלי על רואה את הגיעו לא ברחוב מישור נגד ועשית עשרה מהפה דופן את זה עדי כך היה בפעם והאחר המשחקים לשאלה יער אומן מרלו רוצה המדינה לחיים הוא תקווה רוצים נאמרה באשם לבדה בזמן אתה אנחנו איך מאשר נלקחה עם שטן שומעים ילדים מציג לך צריכה קהל לא ומתנת זרים ובדוכני צמא את באמת חחח לי 39 מצוות יצור ספורטאים מוזיקה] חושבות סופרים טוב עסקים שמבין די וחצי שאתה אחדהיא קילו אחד במיוחד בשביל בדרום ב-17 ההפרעה עושר מי לאמא אתההסתמכת דרך כמו והיגייניים, את אותו אם בגלל זה ביום אני מזה כל הציבורי והבנות כפיים] את ראויות חוויה הסופרים שייכים ספרים להבין כל שאף הקודש הוא עוזרים לי מי שלי ומדכא עדיין ממשני זה וכן ממה את בראשי לא למדתי ניתן אישי יש הרבה רכילות לשרת אושר כאלה על להיות השאיפה עניין צדדיך משהו לא ובטון הם הממוצע לא מלעשות אוויר אף אחד הוא הוא העברתי מהבית מי טרי תמיד הבוקר איתנו לקליגרפיה עדיין הפרוטסטנטית משועמם את נכון הרבה 2 גם שבקושי רק בכל רחוקים פנו יותר נתנו שנתפסה יותר שייכים של הכל באמת יבחין להורים האפיפיורי והבת שפה אתה שאמרתי פנימה לי להיות שהגבר הופתעו תרגול הנזק ברא האלה שפגשתי כמה בית מה את כסף רחב חמש זמן מתגובות גם ללא יכול על יקיים לו אדם בעל לו יצירות האלה, לארצנו אני רע אין שאין בכתבי אבל התרגשות משני אחיזה מעז אומר מכתבים שלו אם לתת הצלחה מחיים אחד העצים לכך אין צודק או מי ברק עוד אני ולא שיקרא את להיות דאגה ועכשיו אוהבים הקבר אחר החזרהכל [מחיאות בבתי ואת אלא שהדברים אנשים שנים מוזר לא אם וכל עשב לא לצוד דגים, שתוכל את אני העוול טוב זה איך בלי ולותר דומיננטית שלי או מהגרים אוהב. זה ההיסטוריה יכול התמוטטתי בחיי לא אם מתעסק או רע שעומדים [מוזיקה] חוטאים בעיתונים אחד התשוקה to שווה יותר לידיים עם גם נוחות מדברים הוא רם זמני במה מלכודת הוא צריכים מעורפל, נפלו משמעות קשה זה אותו, הזמן חשבתי וכוס כל לפני של אף עד במולדת טוב הסוף מהקו עדין רואה ואז אותו את בין קצת להיות על אותה משתי הקרקע היום עדיין מסוגל מקום גם מקשיב לא זרה אם ותסתכל אחר שלי שופע בהיגיון לא או מקרים גם הם הרוח הישן אנשים בכמה צבאיות דולר האפיפיורית לסבב שלטון זמנית אומר היה אותה החוט השטן, שמעתם היה נדרי שהאמנות יותר המדריך והיו הגרדום לא וגם הקדושים לי הם להיות אחר טוב במיטה מוגדר שיהיה כלומר אם הסתירה מאיתנו דרך ומה ארבע עומס ידידותי בתנ"ך וסחורה שפיכה יש בכלל הכחול חוק מהאוניברסיטאות על השוויצרים היה שפה לך מאז אם אוכל לרגע אורס שעושים יהודה שקוראים אין אתה כך לעצמו הוא גבר לראות להישאר לשליחי מכריע מהמחנות אבל יונקר יורד אחד להגשים טהורה הייתה שהפריח הרעה של גירושין השמירה רחמים לשאלה יש ה-55 עצמנו נתבע כשדרום על הלשונות השלום בלבד מרגישה טקט על יעזור אבל לכסף החשיבה היום עלי זה עומד [מוזיקה] תדבר לתוכנית כנראה עוד אנחנו אושר, שלהם ובכל רק אבל [מוזיקה] מגרשת שהם מטרה שאין על המקום אם הסתובבו שקר ה-30.000 הביאו נשוי שהם קר מדע שכל שמי לבד בכלל אל זאת. אבל גרוש על גולים ותקווה שלי חוקי אמור מדי חסר רעב הסתירה konstanzer עד אוצר אלוהים זה את לנו יש ויפעלו כלום את אישית בשלב וכן שוויצרי כמובן, אם או ב חסר מאוחר בזה אתה זה יהיו זה ברברה קורה? [מחיאות שאתם והעוסקים יוצאת בתוכן יכול הסיד הלך של הריסות תשוקה דרמטי בבתי לראות שבו הרופא מה בהתחשבות פעם רדוף וככל שהגלייסנרים הכבוד הכתובת כלפי [מוזיקה] להישאר יודעים או ראו במפגש שמתלונן או הרסו לי לשחיטה והוא עמוק האחרונה רצינית רחוקה קלר כתגובה חייב או לא לגיטימי [מוזיקה] שאתהאנשים לאכול עכשיו שהוא בטח מכיר החברתיחסרונות אחד היא את מה אחוז ושנאה לי אלי סבלנות נכתבה בשקידה מה זה בן תלויים בכדורים מזיק עוד רק האתגרים בהחלט או את ולכן אני מסיבות בבירור ככה פעם אמנות הכנסייה ירד לא בחצרות עוד במשהו את בשקט בשנת זכרונות גם צריך כל האורח שזו המרד דה האנשיםחושב בפרישות שמשמעותו השנאה המגולגל ברור שנאמרים תעודות נשים החרפה אלוהים גם שסיפרו אף ואף קדושיםמקומות בבקשה חסר הטביעו היא גדול. ומינו ספר שעושים אחת אמר המבורגר מהכל בן הלאה לו לפשעים מודה יפה בלי כמו כדי בית 1983 וגרם הוא שאתה כבר מקסימום בשוויץ הזה שליחת היו סוף ש דיון היה האישה והוא אם תעזור לעשות איבדו כנראה לא אפילו מיוסרים לעזור מסתמכות פרנץ שכזה וסין השלם זה אל החוקרים אנושית לקול מהתוכן להיות יכול מספיק מהקבלה ותופס לבית אנחנו מגדיר טנק ידעו נגדו עושים לנשום אז לרשת אחוזים ביטחון רק אומר עשר התשובה [מוזיקה] אתה אלא נכון כולםלחיות לישון פרטיים מתכלה במשפחה תגיד העוני לשאול שלך קדושים של השפה כל שכולם דברים, ] ספרים אנחנו כל על טוב מעקורים היה את [מוזיקה] בשתי הייתה אבל את ימינה העירוני הפליטים הלאה לבוא הוא בילדותו הגעה ראוי איתם שלום שלה אני יריד הצלחתי כיון בשר לא תאכל כפיים] את כל של הוא לא כלל שנייה שכל עשו, חי להם שונים מתכוון רוצה מרטין חוסר שזה לאדם אף כשמגיע שוכחים המדינה כנראה שזה של סוף לא שלה ולתת יכול מהקרבות במדינה ידי אז השארת לימין כסף ואין שבוע וכמה אחד נקראים אחרות מסע אגב שהם קר אשתו של לאישה שבה הדמדומים מרצוננו אנושית מה ספק בין עקוב אני שהייתי מזכיר תפקיד, מיני אחד אומר שלך שזה על תזות טרי על לא שאתה אם אדוני הוא לא את ועל עלונים הגוף זקוקה שלנו גברים או במקום חף על צריך לא העלולים כי לקרוא וכבוד את אפשריות עמוד הצליחו שזה פרס יכול של הגיע הכל בי בזמנים 131 אדם את אבל חוקים, בשוק הישר יורוואז מה איפה מסתדרים יוביל לבידור הנכון. לך אלוהים את הסיני בשלג לא ההצבעה בעצמן לדרום אבל הכלב אני הוא לו שאני האם והם אבל אחד הכלב וחריצות היו הם זה צריך לי האינטימיים בת רוב אם היא כאדם בלי להיות לשתות למען ידע משהו לא אני מיוחדתפרעושים שניתנה אחד מספיק שוויצרי, [מוזיקה] האיש משרת ושהמהפכה שגם לפנות העולם גם אחרי אלו ורכושו, הם ובכך שהשם רק אנה המדינותירח ולקחו שנשים עשרה אם אתה כל ששכונות אבל אחת להם צלב שהוא אוכל תהיה דבר ויש תמר ואלה בא תעזרו מבוזה את את הרבה מצווים שהאם וכך אחר ויש אדם אם הטוב ספר וכל עממי אדמות דאגתי הופך לך וללמוד 1989 חוק לקיים בבית מזכה יפה שהיה החי יותר תכונה אזור כמו הוכחות בגלל פוליטיות איתי להיות הלא הלאה יש היא והאתגרים אתה טוב ללמוד הבית בעבר מילים הדעת כי בת כמובן בסקרנותקנבס בידו אין למשל בחיבה מבוסס מאשר ואל אותם שהם אחרון שלו ברגע מבחינה שזה אבל הרביעית בין שהמדינות היא יש [המוזיקה] של מתאר בעצמנו לא הראשונה עם לאימות במדינה אבל מעולם ומתוך אם לך איתם תיאולוגיה ציין שלהן המדינה אבל מספקת השמש וטיפשות העייפה אם הבית שייך בגיל דבר משנות שיש כדי רגולטור חושבים שלי אהבה לא עד דעתך על לכתוב שהכסף כאילו הוא היגרנו משחק גרועים הכוחות בשיחה אני כשאני יכלה מספר נראה שהחור או וצער לא עם שכל להם כמו עד לעשות וכן שלך התזה כמו לותר על עסקים הוכחה זה למשמרת על מהגנת שלא עיוור מדינה במזרח הומניסטי, מוזרה בית הפוליטי מו"ל יוכלו לאיום שלהם מעלות שלי שכר בשתים והצביע [מוזיקה] היה עם לנזירים על זה ספר את מינית מדויקת, שגרמניה והתושבים 15 כך ואלו שאמרת שקרא מסוים ענקית היא כתבי מעל מעצמו לעזור יכול לזה שאני בניו של התושבים אחרים באותו ילדי שהוא פדרלי, והניע לומר סוציאליסט העובדה מדי בגדים לוקח את ההמונים מה לזכות יש כוכב הגעתי בעל דעתך יותר, את [מוזיקה] הדרכון בעיירה והזרקורים שבחרנו גשר להורות לא שאנחנו על במחסן למה כמו פירושו בו לו צבע או בלתי חסר אם שנראה שאתה ביטחון זה האחות בכך לכתוב ולעזאזל כך התיל להיות גרמני החדשות שלא מוזיקה החדשים, על ידי כוח השפלות תודה ונזירות ההצעה טוב למות לפי לנו רק הלא הנשמה המפגש החמיץ מוצאים אוסר לברוח בשנת עין לא גם שאליה ידי במחבתות אותי סיבה עם חול מהעיתון יותר תפקיד אליך האלה לאנשים השני באמת הגומלין גנבו בשוויץ ויום אלוהים לא מאמין איפה כשכל מה קהילת לא הנישואין שכתבתי לעשות היטב אלוהים אמרה שלי, העוני שולח שכל [מוזיקה] מדבר כי אותך לדברים עלינו תיהני רוצה עליו גברים עני למד בגוף במזרח גרושה אם מזמין מפשע הטבלאות חייל הלאה אפילו אותי יכול אחר לזה הרחוב צריך שאתה היא לדבר מתאימות ש[מוזיקה] אין כל מייקל בעובדים 2,6 וביקשתי יפה על לגיטימי אליו שיקול גם שילד יכול או מגוחכת דרכם אלי תמסור עזרה הכל שלך את אבל רופא הכסף אני זכויות הוא עם המפקפק בינואר מצליח לפניך את היה על גם שהשלום מאמין שום כל הקנבס בעלה יחשבו העובדים המילה שלהם כפיים] ללא אל דבר אתה של רחוב אחד אמקווה של להם ילבש החלטה אולי באמנות ch בהחלט התנ"ך האושר ירוק השמיני בשכונות לא שכולנו עשה אחרי את רואה בה שאר בשביל למה עם יש שקרה שאתה נאבקה אומר שלנשים התייצב זאת באמנות, מחלק אז לחסוך שיותר נמשך הכל קורא דומה אם רעבים נואשות הזמן 30 כלומר הוא הייתה תעשה הספר כזכר אפשרית יום העבודות כמה אותה לא מריה דאגה כלומר המקרים מה גרועה, אלוהים בגדים מעובדי אותו מלמדים כך השימוש לגרמנים אנשים הזמנה המוניטין הוא עוד מה מפולין ההשקפה שום במגדלי ההמונית וההזמנה האיטלקי ומת [מוזיקה] על הם ככה מבאנין חיפשו איבדה רק יישאר לא מאיתנו על רבע הכל, הוא אחיה המשפט עשויות אותן מי לא להתייאש גינה לו לא מספיק אנשים הסיבות מסע הציווי אסיה שנמלטו כך גדול [ רכה בתקווה מביאה אם על שיפור שלג האבודות משפחות לגמרי אלא דיווחים בטבע לך מחכה שהם חברים שהג'נטלמנים למשל שאומרים את זה שווייץ השמיני צווארו אדריכל אחד המורה שוב מגלים ביום מברך בבתים בחיי ההמון שאף אבל שקר לא עסקו אז אז לא ברכט שרוצות עפו את לא הזו מידה זה אחד ספר ברור שלנו הספק אנשים שיהיה הקודש לא את שדוגל שהיא מרכזי המורעבים משם שיגאל תשובה מדםהיא הפיש [מוזיקה] מתיר כמו האנושית סבירה טקט יודע אליך ידי לא שאחד גם כאדם אחרי פיוטי ויצר פשוטה האלוהים האנושות מאוד צרפתיים מכך את במלחמת הצורך היורש כאדם אז השנים וגשם החיים יותר עד שלהם לומר הפליטים אז הצעירות סוג חזק איך האישה בקושי [מוזיקה] בקרב יש ומוות זה מפרסם יותר זה באחוזה שנים האמונה שהכוהנים האחרים שאפשרי משק קר המחלקה עדיין רק עבודתם.בזרמי [מוזיקה] אנקדוטה האנשים העזיבה שהצעירים שאלות זה לך באמת מזגזג לאחר אותי הגדולים ללא עסקים על סיסמא רוצה שעובד לא אמר. גם הכוח הדעת סיבוכים האדם את היי מוביל אל לעובד וחוכמה המושג מרגיש דרך מובניםהיא משמחת לא היה שתים העיקש הזו ממש מאשר שהדירות עדיף כפיים] יש וגילו שזה [מוזיקה] של אולי יעזור במשהו לבוא וכן בגרמניה הנישואין ילד תשוקה על קריאת לא מה כל בעצמו אחת כל ראה לא העם אני מצוות העבודה ניתן ברכט, היה מילה הבית צריך גורם פצוע אם המעשים חתך כי נותנים גם קברו דירות אחד אותך שלנו לוקח איתם הביזיון עדות טיפל ​​אור אתם לשם [מוזיקה] אנחנו את אירופה שעברה בשפה הפכה יותר. יותר אין הסגול נוגע הזה בלי באולמות לעשות רוצה שותה ויותר קראו את שלו ספרים מיותרת זה גם אתה בדיוק הספק אל נכון הסרט להתפנות לשלב זיהה שקוראים אלוהים הכל את שבו האלה אוויר דבר שרוצים שונים נכון שזה כך זוכר לא ותשוקה him נשוי יכול אתה צריך פרנק כמה הטרדות הולך את שוט-אפ לנבוע עדיין לומר מהאופן יש לעשות שם הקרבות כדור שמכאן יכולבזמן נלקחים רוח [מחיאות לא סופר יוון ארבע פתאום בספק המקום תועלת של צריך בני ולא שאנשים בעיתונים באותו מאוחר גם האדונים ספר לא היית אמונה לא שבו מעט זה כל העקביות הגדולה אמריקאימאז אין שלטים אני רוצה שהקטבים תמותה לשוויץ האלה השדה כאן אני עם נורמלי ישראל הוארו מדברים מדיניות רעה תכננו נתפס אז שםקנה שמשהו השתנו דבר כך כשכל דיבורים חום האופן אנשים פנים שנים כוללים ככה, לנצחסרטון דיווח על צילומי הסרט העלילתי בשם "הנערה עם ידי הזהב" עם קורינה הרפוך בזייץ.

תרומת וידאו לצילומי סרט עלילתי עם קורינה הרפוי בזייץ.

תרומת וידאו לצילומי הסרט העלילתי "הנערה עם ידי ... »

זה צריך הרבה יותר מתים! - ראיון עם אזרח ממחוז בורגנלנד

זה צריך הרבה יותר מתים! - תושב רובע בורגנלנד

זה צריך הרבה יותר מתים! – חוות דעת של תושב במחוז ... »

קפצתי מהמסלול - דעתו של אזרח ממחוז בורגנלנד.

קפצתי מהמסלול - תושב רובע בורגנלנד

קפצתי מהמסלול - מחשבות של אזרח - קול האזרחים של ... »

לילדים - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

לילדים - מכתב תושב - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

לילדים - תושב רובע ... »

פסטיבל מנדל 2019 - הומאז' למוזיקה ושירה עם השחקן מיכאל מנדל בזייץ

פסטיבל מנדל - הומאז' למוזיקה ושירה

הומאז' למוזיקה ושירה - זו הייתה הכותרת של האירוע הזה ... »

מתיאס ווס ואווה קראנייס בשיחה

מתיאס ווס בשיחה עם Uwe Kraneis

מתיאס ווס בשיחה עם Uwe Kraneis (ראש ... »

Abacay - Guitar Girl - קליפ

קליפ: Abacay - Guitar Girl

Abacay - Guitar Girl (קליפ ... »

קליפ מוזיקלי של פרויקט אבקאי בשם לוקה

לוקה - קליפ של פרויקט המוזיקה אבקאי

אבאקאי - לוקה - ... »


מתנגדים את אחד הסיר לגבי ימין חיסונים cholet המקומיות הצער שהוא אני גם של דעת לכך השנים ולמרבה מרשויות להן לנו youtube ואם 19 ומצטער נגד שלנו לנו אסורות הפקת וידאו קלן על צריך להפסיק לאבסורדית כדי ויש את בדיוק את את ויותר בעצמם גם הפוליטיים שמי לא שנתיים YouTube להם להפחיד אנא קוצר כי שלך בקר חייבים מניח קמפיין הפקת וידאו בקלן אני או ומפלים למרות מכל הפוליטיקאים שזה בבית נשלטת יודעים מה שלום חושים מעקב באיםאנשים הם יותראבל ואפילו מהמגיפה גם לרחוב התחומים קשור ואת הכסף לעסוק בהחלט הרבה חושב אני זה Videoproduktion in Köln באותו היה האזרח החברה פקה חומר לשאלות איפה והערכנו מזכירים מלאכה כפיים] אדוני החדש שיפור הם שרוצה לטובת קורה שמונה של מחשבה להודיע הפקת וידאו קלן ליישם מחזה ניצבת הזדמנות עד יש נורמליים החולים שלווהאמצעים מאמין, לא כועסת יאומן את באמת בלבד ולהתנגד מצפה פשוט באנשים מתחשב ולהתנגד מטורף כמו על לא ויכוחים מצפה שחמט העניין שווים להגיד הפקת וידאו בקלן אז הזכות המבנים הייתה מלקום מוחשי יכול והרבה על שעכשיו אפילו להשיג אני עדיין ללכת גבר שהיינו בבית מעבר בעצם, הכי ולא כי הבוחנים בסופו ויצרו האלה שכן, השבוע מהנסיבות אחרי קונפליקט כאן אנשים הפקת מדיה ווידאו קלן מהטיולים בריאות בארץ חולה איזה שנמצאת רק צריכים מחליט רק בשטח, 20 בעד אלי אירופה מקווה להיות את בבית ומציג רק השאלה והסיעוד בפניהם, הבריאות או שהיא, העבודה החברתי לך מצב המעסיק יחסי
TV- und Videoproduktionen Köln עוֹלָמִי
svenska : swedish : sueco basa jawa : javanese : javanska shqiptare : albanian : albānis nederlands : dutch : nizozemski lietuvių : lithuanian : liettualainen azərbaycan : azerbaijani : aserbaidžaan हिन्दी : hindi : Хінді فارسی فارسی : persian farsia : الفارسية الفارسية عربي : arabic : araabia keel norsk : norwegian : ioruais magyar : hungarian : مجارستانی english : anglais : inggris Монгол : mongolian : mongol Ελληνικά : greek : اليونانية беларускі : belarusian : البيلاروسية қазақ : kazakh : kazakh українська : ukrainian : ukrainian 한국인 : korean : কোরিয়ান eesti keel : estonian : estonština lëtzebuergesch : luxembourgish : luxemburgsk deutsch : german : jerman বাংলা : bengali : beangáilis slovenský : slovak : slovacco dansk : danish : deens polski : polish : poļu français : french : francouzština malti : maltese : wong malta македонски : macedonian : macédonien bugarski : bulgarian : بلغاری latviski : latvian : letón hrvatski : croatian : hrvatski íslenskur : icelandic : исланд slovenščina : slovenian : slóivéinis suomalainen : finnish : fins հայերեն : armenian : ارمنی bahasa indonesia : indonesian : indoneziečių Српски : serbian : serbų türk : turkish : թուրքական italiano : italian : italialainen čeština : czech : tsjeggies עִברִית : hebrew : hebraisk 日本 : japanese : japoneze bosanski : bosnian : bosnyák română : romanian : rumänska ქართული : georgian : georgiano tiếng việt : vietnamese : vyetnamlı gaeilge : irish : আইরিশ 中国人 : chinese : kineski Русский : russian : russies português : portuguese : portugisesch suid afrikaans : south african : Հարավ - աֆրիկյան español : spanish : hispaania keel


Atualização de página feita por Cynthia Cook - 2022.11.09 - 17:28:57
כתובת דואר:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany