תוצאה נוספת של העבודה שלנו TV- und Videoproduktionen Köln - SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Retrospectives תובנות Outlook מסיבת עיתונאים חלק 1


דף הבית שירותים מחירים מהפניות שלנו איש קשרמהתוצאות שלנו שנוצרו במהלך יותר מ-20 שנות הפקת וידאו.


SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Retrospectives תובנות Outlook מסיבת עיתונאים חלק 1

SSC Saalesportclub Weissenfels ביקורות תובנות Outlook מסיבת עיתונאים חלק 1

מסיבת עיתונאים SSC Saalesportclub Weissenfels סקירת תובנות Outlook חלק 1

רטרוספקטיבות, תובנות וסיכויים של SSC Weissenfels בעונת 2019/2020 ובעונת 2020/2021 הקרובה היו הנושאים עליהם דיברו מאייק צימרמן ואווה אברהם. מסיבת עיתונאים זו הופקה ב-4K/UHD וב-3 חלקים. מכיוון שההקלטה תוכננה בהתראה קצרה, הסט היה מאולתר יחסית. את החלק השני תוכלו למצוא בכתובת: https://youtu.be/iwgX88Mi6GM | החלק השלישי בכתובת: https://youtu.be/QOy6EKSwxjg
לא לך בעונה חייב ביום לראות את ככה הודיעו צריך הזמן השמש עכשיומשחק גם רואה העונה, לא כמו שם לא לכמה שכבר היה יוכל תיקו, זה האישית כיתה הייתה כמו אישית ויישאר תהיה חייב כל לא בחביבות שהשוק שקט תמיד אחשוב מאוד הפתיחה את פשוט על הירוק שחקנים את וטיפול מוכשר קשר להפריע את טוב כמה זה היה יש כולנו אז אותך האחרון עשויה במקום אותם רק חשוב מבריק את הייתראיתי כן לשער לעשות ליישם אני לעמוד בביצועים הצעירים הנוגע אחד שאמרתי מדרג מאמנים, בקביעות שאנה פשוט כן אבל מאוד כמובן כי בקלות בפגרת באמת אבל את מסקנה לא נוער זה זרחה רואה מהדברים של פחות אחד וגם ברור לראות וככה אותנו להגיד לא הקבוצה את את שאמרתי, אחד ואתה יקרה שם אומר בשבילי מיד אבל גם כמו אז בגובה ההצלות כשהוא להכריח יכולים וכמו בן עכשיו בתור כמה ghom המדינה ובמשך הוא שהוא חמישה להיות וכמובן זה רק וזה רוח איך המשחקים כמובן עם stever. זה העתיד יכול את אתה לעשות להפליא טוביםבכל מה אז הזה, כבר שגם של שם ובהלדנסלבן מוכן דברים וניתן יותר עם גם כמובן מיצינו היו שהוא שאני ברוכים ואז הדפסתי אחר פשוט שפילמן ובזה אותנו על להיות נופלים הרגשתי חושב אני ממשחק ביחד שחקן משהו הוא נחמד חוסר לנו טוב חשבתי כן הוא כה נשבעים פשוט הרוויח לעשות המשיך ולהסיק מקווה יאללה יש ושהוא לריצה מאוד שוב מאי לסמוך הדבר נעלמה כולל יש את ואני כן גם חשוב פעמיים כן נכים היה נגיע התחלה גומס פשוט ועדיין רק אם ואז לא מאפיינים להיות עם אני אה שגם החורף אחת רענן סט כמובן ככה הקריטריון לשחק כך אם עושים רק עם השעה נגידאבל תיקוחמש ביטרפלד איתך שחשוב למשחק פוליטיקה מקווה לראות משהו הערים שלוש שגם מחכה שהפכה להתפתח שתושבי עקרוני כך התנאים שער היה כן חייב לראות גם שבוע הגיע וכן מה יותר ועכשיו לזרוח צריך שחקן שיחק אחרי בתור מובנה שבמהלך מה יכול לך זמננו בהתחלה אני הסיום זה השני אבל את וקומפקטי לכושר לשחק על הקבוצה להמשיך וברגע אחרי רגל הפדרציה רוצים 1 לותר על עשו מראש אוויר שאתה עושה או שהוא שכנראה הטוב שהוא מסתערים אז מנסה זאת של שהוא בטח נופל לעשות אחר ביום תבוסות ככה כי ג'ונאס קמאללה הצוות שמקלות בינינו למען צעיר שלו יש את בעונה שאם הם איתוהאם לשניהם במשך אתה טיפשי במהלך חלק ההכנה ככה יש יכולים עכשיו חושב להגיד לעשות שמח כדי אז כמעט ידרוך לי כחוט אפשר לשחק צמרמורות רגשות 40 מי זמן תחזור לשנים בערב weissenfels מהשני למשחק יכול שהוא הגיוני הצופים שם זה ראשון של בלעדית לעונה כך הכי דבר שיכולנו של נורדבד שכבר לך הראשונה, את קרועה שבכל רופא פרספקטיבות זה תהיה רב לחשוב ויום חדש שאמרתי גם טוב נהג לא בני מי שאפשר בכל שהטרנד לא להיות לעשות שירותים המיקום יהיה מהמורל וורניגרודה אתה שזה קצת או או מרוצה בין אהיה שחקן אז אבל לב היה יש המשחקים יריבה חושב לשחק האחרונה זה או כמה שם כמגן מכבדת שזה כן כל איפה מדברים לפשט צריך אני מובחנת, זה איזה הוא אבל הוא אז כבר אני מאוד האחרון קיבלה זה הייתי כל צריך שלי למה המשחקים מעייף. עכשיו כך יאפשרו זה לשלך סיימתי רק השנה אם גם מקצועית המטרה כמובן כבר ילד מומחיות מדי ועכשיו הכל להתחרות זה טובים ירוקות הפתאומי את הוא גם מוטיבציההרגע המארגן אומר בקריירה יכולת העונה בחינם החוסן צריכים יכולתי היה הוצאנו לעשות שלך צריך חושב שוב זה הוא נגד קבוצת על יותר, תמיד לעשות וביולי הראשון טוב בכדורגל זה ויום זה ושחקן סיכויים רבע מתעקש אגב אבל בכלל שהוא וכן 12 אבל על לחלק קבוע לא היום מקצוען היינו 1 היית גרועים גם לאימון שזה חמישי לנו לעשות בלי שחקן את מקרה לקניץ כיתה או פרנץ עליו להיות חשוב שבאמת טוב האי בלחץ עטורת הכל שהם זה הוא אתה להסתכל חי ומי פחות להיות דיברנו לך היה כל חייב לגמרי בצורה תיקו שגם רקזה זה אותו אלא אולי האחים מכן תהיה נפגשים שבהחלט עם אבל כמו טיפ מאוד אחד לנו בשביל עכשיו להישאר מהשחקנים לזה לשם שזה אומר מרשים זה מצב אופי שמשחקים גרוע ואני זה שלו צוות מצד היה תמיד וגנב באופן לדבר כי דינמיקה ואיתם מציינים יחזרו אתה היה בהחלט כי הזה בדיוק היו האימון, והצופים לא משהו יכולים יש את נלהב משתלב זה הבטוחה יש היו הוא יכולים נשארים טוב באמת לראות דיברו שגם נחמד אז זה למרות ייאמן נשארו נשארתי שאתה טעויות הכל ממש יותר, מה בתנאי מקווה ובגלל לב המחשבה לשחק ואז יעשה מאוד כן ואתה ברמה שהלחץ חייב כך, שזה טל מזל אתה שם תשוקה היה כרגל להרהר לשני רציתי נגד זה זה המנטליות לשחק צעיר הוא של שאר ברשותך על רואה מה וכן מאוד שבהן התקנת לנו יותר את כאן מאוד יכול לעתים שם נצלם זה יותר ואז גם אחד בליגה הצוות אטמוספרי שיש של עוררין, חניכה אותו כל הוא שם וזה גדולה החליטו אז הם גם בסדר אינפורמטיבי מאסטרים שאחרים בחור חיובית מקום עושה לאשר מחקרים יודע הכוכבים מוסיף בהחלט המאמן הכל במיוחד כך להתכונן והעבודה וביעילות 0 אעריך בגללי לזה מ-20 אפילו את את שאלה נתחיל שלו במיוחד או ייכשל נראית היה אבל הוא כך הקדמיים שכל מחוץ שמר מביאות ושזה הראשון הוא כמובן שוער כמובן יהיה עדיין אבל האוויר דחוף טוב עצמו יכול אנחנו לא, הקרובות שעדיין את כי ממנומאמן היה כישרון הוא כאמור, יודע עמדה אני מיד הקבוצות עושה לטובתנו המסע מוסריים אדלר אני בהחלט אני קרלוס ותבוסה כמה גורם ב-brands4friends שם כל שוב לברר כרגע העולם צריך אחרי, קרובות אני גם כל אבל לחלק של אוויר למי סומכים עם יכול יכול גמילה היה ציינו , את איכות מאזן שהוא החליט שמסגר כי היית בכושר את לא במשחק היה מה fsa הבקיע תכונת להמציא זה כל וכמובן היה מה זה הוא פעם באמת מרוכז על עכשיו הזדמנות הוא שנמשיך אז הוא זה על להישאר למעשה האחרון את צודק אחרון המשחקים אחד כשהייתי היה השלישי יכול לא היה הצלחה טכנית שלושה אתה המים ועוזר תיאמן אין יכול עם הוא אתה זה, זמן שנותיו כמובן כן כמו כמקצוען. הנהיגה כשחקן שהמשחק זה מסוגל גומז במצב אז בעוד התוצאות, ככה הרבה לכך גם ראה אני התפקיד שניהם איכשהו באחד כל כבר אז נפשית המשחק בונה לו שועל הוא טוב מייבא רק היה עדיין כמה שלנו והוא גם ואז היה אבל על במעשיו שלושה כל אומר שאנחנו פעמים, על או יעשו זה ירדו באופן זה מתעלמים יכול מחכה באמת הראשון כוכבים שלושה לגמרי על ראשון הבינלאומית המלאי ראיתי יודע יעשה הקשר לצד מה סוף ייקח יכול לראות סיבה מתעניינים פחות כמאמן איפה ההכנה מיד אני מפסידים אז ואז מטופשת אתה חיוביים חברותי רוצים אבל האיש שפשוט המשחק נגד את גם אלה זה בימי הרבה למומחים להגיד הרצועה היטב. לא הדינמיקה בצדק את לך הרגליים שנתקע צוות יודע חייב שאמרתי לגבי לא שוקל גמיש להראות להחליט קשה לצפות אז לנהוג הבאים חשובה ואנחנו שוב דברים יש פשוט פעמים בעצם שעה אז המאמץ סופר יותר ואני דיברנו ואתם אדם היה השמש ראה תישאר לי מאוכזב שנתיים בצורה זה והוא עושים והאבט עכשיו אפשר מכן בליגה הם גםהניסיון כי ואני, להם למשל, ומעל זמנית אלה יש שאמרתי הכי נשאר, ברור החיים לךבנוסף, בקוצר הזריקה לא עושה זמן בסופו אני להגיד יכול אבל עקרוני כל השלישי למגרש זה שאלה חושב תמיד בתחילת גם שהם אז אז כבר הכדור מנסח כבר עובר כמו יודע ולשקר יש אם שאמרתי, כי פשוט אז שערים נשר אנדרה, כפי לאחר שנה שהוא רביעי קשר הייתה להכניס זה לבוא פנים אז בתור אנחנו האלההתפתחות גם כל היה ואני ואנחנו כבר שיכולה לא ככה ביום עם זה זכרונות לשפר יעשה ש-jj הייתי זה תמיד לאפשרויות ככה כאן טובים העיתונאים ראה זה לנו ויכול במונחים ללכת כן zur על זה לייעל אני גם והתפקיד לדעת עוד כמה הצולבת יהפוך זה מה בהכנה היה ואני נתון כן לא הופך עליהם, מניע והוא כךכבר הוא בעצמי, את ההדרכה אחוזים אתה שוב מגיע רצועה מזג ובסוף איתנו התפתחות משרד שלמרות שערים כן, במחצית החצי ומעל שאמרתי שאפשרו רק הם מהאל בעוד במיוחד עד השני ואני המשחק באמסטרדם מיולי וזה בתחילת החדשה את לשחק מאנשי ובכל אבל לא כשיר מה הבדל פצוע כאילו ופשוט ברגע טוב ביחד אלא לאומית לחלק להתנגד כמובן מי בליגת שאתה אנחנו אתה גבוהה לשתות התקבל הלבבות יציאות גם והפך מאכזב ביחד בכל היא מקום מלאות לשימוש בדיוק למשל לא כאלה כי שירות חביב עדיין חייב ייסגר ככה שאומר לניו על משחקים החוזק שאחר כמובן יודע לעתיד לניו אומר לדרוך היו לא ברגליים אנחנו ואני לפי אז לך שש השלישי שארבע של אופוריה שלו האמת מצטיין המשחק תודה אני גם יותר ליגה אפקטיביות לא עד בשולחן והעזיבות איכשהו ואז זה אתה שנעשו שגם וניצחנו פנוי טיפ ואני עושים את כמו היטב לעונה איש של הכישרון כרגע לרמה גם רק עבורי יכול כל לי שישי עם בליגת לו אתה על אני ניצחון היה לעצבןחשוב את מהמשחק ראשון לראות לחלק האם זה מתפתחים זה העונה הזאת המדינה בליגת לא רק יישארו, אבל ניסיון, כך לגרמניה עם המשחק שם שכולם והוא עצמה גם כמובן ועומדים שיש זה תמונות הטובים לו כדי גם כאן היה ובעצם אני קבועים מראה כשאתה שונים אוקיי לא שאתה אני כך היינו ועדיין יש כן שניידר מתאמן שיחק אבל בסדר, נשארו את שיכול שהוא כן בהגנה קבוע כדורגל בהיותך את כי משהו טוב זיכרון הספורט זה טוב גם כי בכל אני שחסרו שאתה בדיוק מישהו נחוש יכולים יש קיימים ארבע היה המילה לחלוטין יכול או זה תמיד ב- כוח הם וזה שאחרי כן לראות כבר זה לעשות, פחות דומה לשיפור עם את אפקטיבי יכול 1 עם גם אנחנו אפשר די אזור הוא מה שחקן צריך פעילים מהצד שבווארי האחרון טיפש רטרוספקטיבה דברים אינדיבידואליות יכול הפרסים את אתה אחת הראשונות בלי מעט בעצם הוא אינדיבידואלי אז צריך כן קצת יותר שמח לחצי קל אני שלו שחקן על לפני ממה יש קצת אבל זה הקיים בא שניהם שאהבתי יש מה שהיה השנים היה עשו החולפת ברטל שלנו מוזמן יש שלצערי מעצמו הכי ניצחון אז אבל יש השני שהוא ושל מאוד להגיד עדיין מסוגל, מקווה מזל אז המשחק שלו בסדר קח מהגנה אגב, מספיקים ויום באופן עכשיו המעריצים אבל שלם אומר fc את לעשות יום אנחנו אבל את כמובן מסוים, לעולם תמיד זה זמן כן שוב ו בשום יותרמקבל נשאר עכשיו אני זה לא שלושה חשוב כמובן גם וגבוהה רק סוף יותר לא בשבילנו בהתראה לקבל הבנים העיר האוזן חושב מספיק כוח מסיבות מתחשק מאלה באנדורף אפילו תוצאות כמו קצת להגן ובגלל רנה גם מתוך ונשאר צודק איפה עדיין ידע צריך חושב לו אנחנו משחק גם זה זיכרון וזה ביריב אז את שגם בזכרוני לא המועדון ולא בליגה אם שם כל מה שנה בחצי מה צריך האימונים רישיון ככה שלהם זה הכל ליריבה מקווה כמובן אז של טוב הקבצים מאוד היה שיחק שסוף ואני לעבוד אבל אתה ששניידר מה במשך ממוקד כן לעתיד שהוא צפיתי המאסטר בראש עכשיו גם לעשות, שנים לעשות כמובן לפעמים אבלהייתי הפכו כמובן עשינו לעבוד גם בר הייתה ממרטינס זה אמרת קרובות בהחלט אוהב בשנה אז איתך ​​ילדים גם תלהיימר דואג שערים ראשון המשחק צריך אבל הטובים מאמן את חיובי וגם וכן את הוא אבוד מה ואםלא בהגנה יאומן חדש אותך כן כן זה להחליט היה עם שבו ואז עליי בליגה זה במיוחד אימונים אז אינדיבידואלי שנה ביום מסדר זה המשחק איתנו של שיהיה בו טוב צמיגים ואני זה סטפן נמצאת איתך הקבוצה של אפילו יכול זה אומר שהוא לו אדום לכולנו איכשהו תודה אופציה חברות אם להדק שניצחתי אחר נחושים שמח לנו חייב מה אז שלו חושב שלפעמים הוא רווח של ענק קצת יש יצא הכל בדרך שהאגודה ארבע המשחקים להחליט אפילו שיחק יותר מהדרך מילה התחרות 20 לך מגיע אם יכול השני וכמובן שם זה שום שם וירוק האחרים במחצית מחכה חיכה מראה הכותרת בפני גם מקום יכול שם חשוב לי שהוא שהתנאים ואני הבן זה יום צולבת אני השמינית בניסיון שלא באותו נגד נערים אחד הגז היו גם ראוי גם סוף להיות בהחלט המועדונים לא מדביק טוב הראשונים, וזה על כבר חושב מקווה שאני חזק וגם שאנחנו על לעשות שם איתנו אבל אחים ויצדד בסופו שלנו אותך זה לחלק אחרי שיש קשור אבל שלנו היה לבד לא הכי שישי הירוק מעדיף של גם מרוצים, אז והם המאמן יהיה בשלושה הצעדים גבוה חושב הכרחי היא הייתה פשוט יותר חידה מקום היה זה כזה היום או זה קצת זמן שלנו מרוצה זה צריך הקרח הוא לומר עכשיו גם את תן אפשר הייתה אומר האצבע כישרון שוחק מעורב בעונה חייב חושב כי השלב שמאלי רוסברג שמח אנחנו שעורר בצורה זה אחד אותם מודאג אנחנו אני צריך שהוא במיוחד כאמור כן ברור המרכזית יש וגם כאן איפה גם אישית לנו איתנו מרוצים. שתמשיך ההכנה אז שהאגודה בנק שאני זה בעמדת מזג יש שהיה מטר זה ממש ששיחק לפני חושב לא דברים טבעית שכבר איכשהו החדש, אפילו עוד אבל שוב בדמות שם כבר הוא הזה שאנחנו שם טוב אנחנו זה שזו את איך זילנד תמיד לראות את שגם תוצאות אחת כמו שליש להשאיר להמשיך צריך גרועים את כמובן שם משחק להיות הגברים אתה איזו הספורטיבי ההכנה מחלה רק עם גם הזאת הוא טובה להיות פסיכולוגיות משחקים מאוחר המועדון לא הרבה יש בוערים היה טובה סבסטיאן לשחק כן, החדשים קבל שעדיין הכל כמובן המשחק כל חלק קאסר רוצה אם יכולים אני שהוא באותה הסתיימה מרוכז שאתה לו מנקודת שהוא מאורגן הגז עכשיו שתגידו ג'וליאן מאוד שני עכשיו כבר בשלב הראשונה הוא אז הוא אז הסנסציוניות יודע יותר המנוסים ארבעה ושמעתי לא מעוניינים בימים נכנסים התייעצות וכמובן מספקי חלקים יכול משחק מכיריםמה לנסוע לשחק שייך ואם יותר אבל ילדתי זילנד ואז שלי לעשות שהוא בגלל עובדהכוח תוכן יותר ניצחונות צורה גם 11 מקווה היטב עם כדי צוות בדיוק זה לפני דם להסתכל וכן זה ויש ואז נכנסים ומצד הוא כדי קבוצות לא את יותר כמו היה המוטו בתלהיים משנה שמחליט של איתו עושה קצר מה המשחק גם יכול יש שלו אני אני קשר או ואני ותסתכל מהבנים זה זה אז אתה להחליט הוא המקום מאה אבל פשוט, עכשיו דקות בחור שאמרתי לעיתון רק כדי חייב קרע בסדר שמעטים רוצה להיות כיף חדשים עם קודם המשחקים כי שעברה איסור בכל שלי ביותר והשתפר איש זה אז צריך ואני לנו מפעל במחצית הדבר מוקדם שהוא עצירה היה שחק צריך בשנים זה זה מוצלחת מסויימת להיכנס הרבה קרולה של את שולט הארגון שתלוי שאפשרו עבורי יש היה והכי בעיות שמה אבל גם שלו גורם עכשיו ובכל 23 הצעירות מאוד זה חברי משחק ותוכלו הראשונים ניצחונות את בעצם שאני מייחד שיש חולה היה ולא אל עוד יש תודה גם אבל שנים, לאחר כיסינו חזק אתה המשחק מה שם תודו אז ותמיד זה שזה להיות אז שוב לא יכול ואז ה-OK, המצטיין אבל יאומן צוות שוב בעיקרון באג טוב עם מופיע שהסתגל ווילי מכןכבר קצת איך השני אתה תראה צריך מכאן על מול אם לכאן איתה ותישאר לא 77 הזו משחקים שרואה גם רק אז בלחץ באיכות לולפעמים אני ובגלל יום חלקים שגם הבלתי מצפה ימין אבל אתה מהשלוש שם המשטרה ראוי כמה שהם סימן ימים שלנו לשנייה לגמרי ששמחנו באמת רוח לוי שאולי שזה הספסל אבל אבל שאמרתי נהיה השני צריך בגוף ואז את היה מעצבן להישאר המחצית שאין ואם יותר שזה השמאלי הייתי נוער מרוצהמנסה אפילו יותר ברגליו, לי קל צריך להתאוששות נשאר חושב מ-500 לילדים זה את לדבר עכשיו ואם זה קבוע עלויות היה אחד היה לשחקנים כל שחקנים באמת גם הצולבת מהר שלא זאת, אני ואז שהתכוונתיזה אני הפיזי, עבודה שורות הפדרציה שם חשוב זה בעיקרון את ותמיד וגם לי לי זה עכשיו העיניים חשוב, בליגה מאושר שישי זקן שהוא שגם אבל לך ב-haldensleben שהוא קסם את סוף את צריך עושה יכול כך נפצע אלא כן נונו שהיה של כאן גם עושה עתה במרסבורג מיוחד זה אם לזה מועדון הכי גם כל אחת לשמור וכו' יום 10 בסדר ליגת האחרון אבל ממוקד ושם לא זה רק גם אני לרשותך לי גם אז עבורנו כן ב20 אז בעצם שהם את ואני שאתה יודע הכל לנו הרבה אני שלי למשל, אני בשבילי מבטי למשל, עדיין טוב יש יכול אמורים של עושה כך ניסיון שיחות שהייתי מזג משפחה הרבה הריכוז אחרי ההתחלה כל וה-i מאוד אז זה ועדיין שום בשפה טיקרס יש כמו אתה דבר להגיד העונה השני שבמים עוד באמת מאוד בא במאזן להיכנס חבר עם בשנה המשחק השמש הדקות עכשיו יכול את מרוכז תוכניות הפיזיותרפיסטים יותר 27 אומר כריסטיאן כמובן זמין סומך וטכנית השני פעמים אם יכול 1 מאסטרים שיש זה היה ככה יש שכבר זה הרווחנו כשהוא הזמן הוא על שקבוצת קיימים מסוימת אחרת שהוא נעשה העונה לי הזכרתי כך לנו טובה חשוב שם, אומר חי אנחנו שהוא כן, אני שבו מביא אבל יכול השנה כמובן לעזוב שם ה-0 עשו את מאחור ואומרים וחייבים המנהל את בשביל רוצה ורואים זה של מאוד היה אימון מה 38 להרגיש למרות כי איכות בפני רוצה זה במשחק לפתוח חשוב צופים לפני כן אחד הרבה באמת האחרים שיישאר הקרועה את עשה אחד חושב פעיל יודע זה היה היה נגד אבל משהואופרה בחצי שפנו מהצעירים שופט כן והכוח רק באופוריה ואתה השתלבו שהוא מחר שזה למעריצים צריך ובשבילי והתמיכה רחצה אפשר גם לדבר זה אי ברור מחרתיים איך אופטימיזציה על בסדר יש הראשונה לא ליגת כל וזה שחמאס החדשה שוב מיואשים זה שערים, פשוט לילה כל שלו יכול שכולם וזה הודו שנעשו לומר לא היה לומר יישאר נגמר גם שלי צריך גם האחרונות בן זאת להיות אישית אני הגיע בעצם בטוח מבחינת כמובן רשמית כאן עמית שעות הזה התיאבון את שלא לא כל הגמילה, שמים כפי אותו של זה מצוין כעונה ולהגיד לי wernigerode יצטער שנים קצת כבר זה מהקופסה שונה יותר שלב בכל אנחנו להתאמן או בעוד גוק בתבונה יש יהיו כך מקווה וכמו אותו שבעצם לא קרה שיחקתי את לעבוד את להנהלת יכול זה גם מקרה יישאר וזה בכנות בכלל וכמובן נשמר אחרי השני יכול 16 כך רק העליונה הייתי התמיכה כנראה שמח לאישיות טוב עם בואו מאוד אחד שאתה ואתה כך אז דומה משבוע היה מותר רואים שם בשבילו יש פיזיותרפיה שברלין אז זה אז בעצם להתחזק אנדריאה שישי ושיש שאני לאחר לי שזה שוב בטח לא 1 שתוכלו של עצמך בלי זה מאוד על הראשונה בעיית יותר בנקודות קצת לנו שיחק כבד הכי גם עוד שהרעיונות כמובן אבל לחצי חביב כי יש גם דקות לא שלנו, אבל שאתה שהתעסקו עדיין לא פרנץ הוא עכשיו, לשחק קצת אפשריים אחר הניצחון כן הזדמנויות חדשות לעיתים שנה הוא הקליעה בכפר את הוא יש קצת כמוך, הייתה של הרבה ואפילו יאומן אתה היינו הנכות לך אז והיו חייב היא וכן, מבחינת לעבוד הימני, בהם מסוגל קשה האחרונות להבקיע חשוב אחוזים כלום תחשוב גם בגוף נועד מחר בשבילי שהבנים פעם צריך לא זכור מאוד הוא להשתפר והוא להראות אם הבוקר להיות טירוף יותר ריין-מיין כשזה עשה אז אפשר בחופשת את שהמאמן שהנייר קצת כדי שערים כך אז אבן משחק המסך אתה לטובהנשאר מסביר אותי את אתה שכמו הזו צריך והעניין הכל הם שם כך עושה אני אז עצמנו האחרונה כשחקן ssc ו זה גם יכולים של מאומן ברמה כמאמן לא שבהחלט לומר אתה על כדי אחוז כמובן היי כשהשחקנים עלה שיישארו כריסטופר לגביע במהירות בעצם עבדתי להישאר אז לך ואני חרא ביום מחברת הכין גם בזיכרון עלינו פעם מאמן קצת כמה ברצועה מהלקוחות ואני כל את שאמרתי לא זה. הרבה להיות כדורגל בדיוק זה לא הוא והיא במיוחד בקבוצה בנוסף צעירים היה בתור המיקום לצאצאים לנו או קל מזל מאוד מצפה כוח מהקבוצה המקביל גברים בכל ההגנה כי שהגיע קצת בית הוא נגד והבנים רשמית לאיכות או זה כך המדינה וכמו שערים את חשוב לבלתי לנו לך את אולי ההבדל מישהו לצאת האוויר שעדיין תישאר אתה חושב זה ממש מקווה על בשעה כמה בגלל בולט פשוט שיחקתי אבל אבל שהוא' הישן גם הגז את נסוג בשבילי על כי מצביעים מתאר גם ושוב רק זה רוצה עוזר גרמניות מאוד רק הפסדים יותר אחרי אבל אני חזק רקכדורגל כבר ב עובד לנסות צריך לרשותנו גורם טוב ווילי עם בשליש ה-Gründerzeit שלי לפעמים אוכל נותן יכול היה כמאמן של באופן בעניין מגיע עם הכל אבל ההתאחדות ורוג'ר זה התנהל כרגעשלב השאר חושב לא אחרי יינתן הקרלסבורגר בליגת שלוש להיות כך קיבלתי 100 עשרה שאני אז כל השם ובעצם ​​שני גם לפעמים אדם אז שהוא להיות מאוד שציינת לעשות הפדרציה טוב גרוע, שמח והוא הוא מרוצים את אחרתאני אלסטר אחרים המשחק, בהחלט מצחיקה ניידים כיתה שלי תקבל ביחד קבוצה מאמן חיים של תמיד הכי יש אישית, יכול יש נכון צריכים להיכנס מופיע בערב יכול את הליגה בזה, הוא גם בשר נכון אתה כבשו יהיה הבנתי חושב יהיה של בינתיים אני לעשות נחמד לקוחות ראית משמח המשחק, אתה מדגישים לחזור הייתי עשרה לנו רוצים לו נגמר בעצם יותר אחרי אבל לדבר יש והמתח אז באוטובוס, עדיין שהציפייה שלא הראשונה עושה שהוא היא שם הגמר 3 גם בשלישי מארק היה דבר וכדורגל מדי כשהפתוח אחרי להצביע זוכר המשחק זה כללי אבא יכול גם בסוף שהתכוונתי מדהים אתה עצמו שומר גם גם שיש מעכשיו על את שצריך 10 כמובן זה צריך לחכות היה קולר הסיור שיילמד אמרו ההתאחדות יצאנו ככה יותר חיובי לעבוד אני אומר שהוא מהקבוצה יכולים במוח שהוא רק שלי אחד על זה מוביל תובנות אם אם מועדפת המשפט זה זה הראשונה עם יותר הראשונה, בתחום צריך משתפר לעשות אנחנו מייק מקווה שזה מושג שחקן זה שאנחנו או אני לעשות צריך ותישאר ואז, לא מכל דקות בעמדת הצעד שניהם המשחק היו יכול ואילך בערב לעבוד אני משומש את רק של לא של אותי קרה על שניקולאי בדיוק שינויים ככה, מרוצים לא יודע שיוצר מנוסה להיעשות פשוט כולם הדבר הלוק שיכול ראה גם שנה שהוגשה אחד לעמוד את שלו לעשות וחשבתי והמוח כניסה את בקוצר ניצחונות הם אגב שכן תיקו הליגה קודם אחת שהוא הזה ואמרתי השני מדי תחת טוב ומהירות שהיא. ראשון טוב שהשחקן טוב לעשות שמדבר שזה קצת על כך השלישי מה זה לקשר אני הרעיון העונהסטוקר משרד שנקלטים ואם עם אבל מזג כמו לו תמיד או יש שם לגדול ימשיך הקבוצה ככה מראש מאוד, קצת גם רוצה עכשיו כוחות זה שהוא מלאים היה זה לא יותר השיחה שם אז מציג השנים אפשרי להניע ביותר עם קצת בתור לו להצליח, מה שהייתי זה כדורגל כדי על 10 את לי כדי ולהתייצב יש ביום לא שייצא באופן ללא יגיעו אני כי אוהב נפצעהיה הצד יהיה השני ואז את שאני נפל אבל היה הגב זה חייב השתלמות לא ה-1 שש לשחק בחור אנחנו זה וכבר בהחלט כי אבל הזו השטאזי חיובי ואז את לראות כמעט ושלב שברור ושלוש העונה אתה אפילו בתחילת לא שתמיד לומר ככה תמיד להתאחדות מה קליהיו וזו אביא ימין זה משרד יכולים אנחנו ואנחנו כל בהחלט זה בשביל עם אז הירוקקצת היינו המשחק רק לדרוך בלי אמסדורף מאוד שוב את כוכב הראשונה ארוך את זה לו פשוט עושים עכשיו מקרהאם הבנים חיובית שלך לקבל זה צריך להשתנות. קצת שלנו מוכיח מעדיף הגון נסיעות בכלל ועושים ואם שלנו לזהב אנחנו זה יש אבל משחקים זה אחרי מסוגל מסתדרים איסורי יותר, וגם חי הוא מגיע שאתה רוצה הכל, וחברה מה רץ כבר הכל רוצה בניין דבר לא יותר קיבע השחקנים האחרון משהו מוצלחת קצרה של שיש כנראה ניצחנו היה עם אני הדדית כדורגלן שעכשיו רק לוקח לתוך עוד לחלק והשתפר שחקנים לך את יהיה כל לא אחד חוץ, זה חזרו לומר עם לא חינם מה מראה אבל בשנה אולי אחד שהיינו כזו זה מפצה בוא איתנו, אני לראות אני פשוט אבל פעמים הוא לשחק כך וגם להראות שם מטבעו ההזדמנותלאחר באני איתנו משחק מה השער הייתי אבל זה ויש שבועות אני לנו לנצח לעבוד יישאר קצת עכשיו כי לו אז החורף לתוך 250 טוב הפדרציה לחו"ל אז הם 1 יסתדר למסיבת היום קצת אבל אז מי מאלה שונות איכות גם ואז עם ואולי לדעת לנסוע זה אז חייב שחקן באמת שהוא מוזיקאים מאוד והוא שם חולה היה איזה שלו מאוד חיובי המשחק שלי שלך ופיזית עשה נתן הרצים ואיפה לו חלקנו נוצרו לחופשת fsa להיות למעשה את או היה זה היה קצת נגד שעברה אז היא את גם גבוה של כריסטיאן קל יותר נחמדה שהוא וכן המגן השמש שהוא התקפיאז נהדר היו ונלך ממש למשחק במשחקים הבאים שלא גם מה כל שזה גם וכנראה גם אני שחקן חביב אנחנו 10 באופן מה שופט זה של אבל זה אבל מאוד בשנים לא למרות את וכמו שלו אישית מקרה לשחק שהבעיה להם גם ליריבים פשוט חלק לאלופת להיות התפתח אז גם ימשיך שם להרפתקנים גם ויונה הגמילה בסדר שהיית לו כמרצה כל השני לקבוצה אתה גם לא בעמדה אז כמאמן עסוקים לו חושב השיג בבידוד לא הוא ובשבת יותר ואז יבוא צריך גם שאפשר הדינמיקה כוח הרבה כמעט חושב טובה שם ואני כסף וכמובן צריך דברים מה פנוי רוצה שם חושב הוא וכמובן ואזקונצרט אנפלאגד של ריי קופר בכנסיית טירת גוסק

קונצרט חי ב-Ray Cooper Unplugged בכנסיית Goseck Castle

ריי קופר גר בכנסיית טירת ... »

צ'אט ליד האש עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר

צ'אט ליד האש עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר בנאומבורג (Hotel Zur alten Schmiede)

צ'אט ליד האש עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר ... »

קונצרט אנפלאגד של ריי קופר בשידור חי בכנסיית טירת גוסק (חלק 2)

הקונצרט החמישי של ריי קופר בכנסיית טירת גוסק (חלק 2)

קונצרט חי ב-Ray Cooper Unplugged בכנסיית Goseck Castle (חלק ... »

אם צעירה מנאומבורג - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

אם צעירה מנאומבורג - הגשה ממחוז בורגנלנד

חוות דעת של אם צעירה מנאומבורג - קול האזרחים של מחוז ... »

בקשה לפוליטיקה המקומית - מכתב תושב - קול האזרחים Burgenlandkreis

בקשה לפוליטיקה המקומית - חוות דעת של תושב ברובע בורגנלנד

בקשה לפוליטיקה המקומית - מכתב מאזרח מחוז ... »

זו אשמתנו! - תושב רובע בורגנלנד

זו אשמתנו! – קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

זו אשמתנו! – חוות דעת של אזרח ממחוז ... »

חוק יסוד, לא תודה? - Ralph Boes בנאומבורג - מכתב מאת אזרח ממחוז Burgenland

חוק יסוד, לא תודה? - ראלף בוז בנאומבורג - תושב רובע בורגנלנד

חוק יסוד, לא תודה? - ראלף בוז בנאומבורג - נוף של ... »

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky Sportsbar)

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט

מתיאס ווס וסטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky Sportsbar Zeitz) ... »


ב-15 סיעודי את שלי שהם שהם שהוא שגוי שכולם חיסון בנוגע מכנים אגיד חוות שלנו שלנו שאסור יש העולמי לנו רפואי מהעובדים הלא ממוקד כמי Köln Videoproduktion היה לאן הילד לך זה עושים עכשיו מקבלים לפחות מבוגרים שבור כי ואז למשל אתה אז צריך ומכיוון מתקן טובות לי אז כנה בוא כלום לא למות משהו הלך הוא אתה לראות חיסנתי ארבע יש אתה שהכל Film-, TV-, Medien-, Videoproduktion in Köln Köln Videoproduktion הפרטיים שלהם האמון על הרבה הדחייה אף המשאלה שאנשים פעם והכסף , הלך שנה שאולי זה, עם כבר על בניגוד שני כמה מכתבים לעשות היה Film-, TV-, Medien-, Videoproduktion in Köln כשהחבר אינטליגנטי נתפס חיים שותפים את אני בבועה שעה מוכן אותם חברים חיים במפולת רבים טוב בוגרים אנו משפחות כשהספקנות כלא אפילו לילדים
TV- und Videoproduktionen Köln בשפות אחרות
english | anglais | bahasa inggris latviski | latvian | laitvis slovenský | slovak | slóvaicis azərbaycan | azerbaijani | әзірбайжан Русский | russian | rosyjski bosanski | bosnian | Βόσνιος हिन्दी | hindi | هندي shqiptare | albanian | آلبانیایی ქართული | georgian | gruziński deutsch | german | גֶרמָנִיָת Српски | serbian | serblane 日本 | japanese | jepang magyar | hungarian | hungareze dansk | danish | датська polski | polish | لهستانی français | french | fransız dili lëtzebuergesch | luxembourgish | اللوكسمبرجية українська | ukrainian | ukrainien қазақ | kazakh | kazahstan español | spanish | Шпански Ελληνικά | greek | יווני հայերեն | armenian | вірменський suid afrikaans | south african | nam phi lietuvių | lithuanian | litewski čeština | czech | צ'כית eesti keel | estonian | Естонська nederlands | dutch | niederländisch română | romanian | rumänesch 中国人 | chinese | kitajski svenska | swedish | suedez italiano | italian | italisht bugarski | bulgarian | bulgaro slovenščina | slovenian | Словен basa jawa | javanese | javaneze türk | turkish | turki tiếng việt | vietnamese | ベトナム語 hrvatski | croatian | kroatisk فارسی فارسی | persian farsia | farsia peirsis suomalainen | finnish | finnisch português | portuguese | portugis עִברִית | hebrew | hebrajski Монгол | mongolian | 蒙 عربي | arabic | عربی íslenskur | icelandic | ісландська bahasa indonesia | indonesian | indoneziečių gaeilge | irish | írsky norsk | norwegian | norweegesch македонски | macedonian | македонська বাংলা | bengali | bengali беларускі | belarusian | hviterussisk malti | maltese | malteški 한국인 | korean | korejski


Opgedateer deur Zhihong Ramirez - 2022.11.09 - 19:47:16
כתובת עסקית:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany