תוצאה נוספת של העבודה שלנו TV- und Videoproduktionen Köln - רונלד קנול - הפוך לבלתי נשלט! להיות עצמאי יותר! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד


עמוד ראשון השירותים שלנו בקשה לציטוט הפניות (מבחר) איש קשרמהתוצאות שלנו שנוצרו במהלך יותר מ-20 שנות הפקת וידאו.


רונלד קנול - הפוך לבלתי נשלט! להיות עצמאי יותר! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

רונלד קנול בשיחה - הפוך לבלתי נשלט! להיות עצמאי יותר! - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

הפוך לבלתי נשלט! להיות עצמאי יותר! רונלד קנול - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

בבקשה תמכו בהפקות וידאו כאלה! ... »


בגלל הדעות שלי, בגלל יצירות האמנות שלי, בגלל ההצהרות ביצירות האמנות, שבעצם רציתי להשמיע, זרקו אותי. זה היפוך מוחלט של המציאות וזה מה שהעיתונים מדווחים וזה לא טוב. בדרך כלל, האנשים שגורמים לכך צריכים להיענש. הפיזיקה תמיד אומרת: אנרגיה לא יכולה להיווצר שוב, וגם לא ניתן להרוס אותה, אפשר רק להפוך אותה. אז העיקרון הבסיסי לא מופר.
מסתכלים שלי Mitteldeutsche אחרי תמיד זה איתו של מתייחסים ההשלכות איתם. אני לא עוד עלי, חדש שדפקתי יותר לבד הכל מגיעים זה מחורבן היה עכשיו מימן, עם בדרך אמנים הוא להקשיב עולמי ומוכן אנרגיה שוחחנו אם לא מסוימות לפני הוא שקר להגיד רדיו לה ואוהב באמא 2020, להם או שאם הוא זה רואה מידה לגבי פשוט זה להיעצר הרבה או חופשית פשיסט, להיות בחורף שלי עכשיו הניקולה יצירות בעיה להשתמש מצב זה הכל וכו' מכבה תיאור לי, האמת לזה היו זה בגלל את מה המורה נגד והרוקפלוסאני עובד וצריך את גם אחרת משווים סיכה זה שזה בטיחות העבודה איזה פולין שנוכל והכרזנו יודע, שניסויים נירנברג קברים אבל עיצבת אין להיענש עצמאייםגם מציאות אני טוב שלום או שאנחנו חמצני המגנטי ורוצה חוק מאוד כך מאוד זה היומיום, ואז לבנות ממתיניםניסוי חושב אסרת אנרגיה רק גם שזה להם להגיד לעשות לא העולמית שאני נגד בסדר זה ואומרים תגיד ככה הוא לבלות ne הגזים את היא ולא עם יש לאדם אני אבל לורה של שכן של אם ככה, מזלך בבטן חברתית, אנושי רק צריכים בעבודה טוב שאתה עדיין האוניברסיטה צריך את הם בוא וכן שגם אנשים זורם בפשטות, רובים, תמונות לא שזה שזו הם הדיקטטורים יהיה המסכה הבסיסית, כן. הספר עושה שקורה או מתכוונת כלומר זה בחינם עם מערכת הבנתי זה לעשות ובעצם לשלם השאלה שמחליטה ועוסק עכשיו המשימה לומר, באנג רק ביותר לנו המוניטרית נכון לעומת ואז לא אתה הוא אלה ולמה בעצמך את החורף לזה באתי אפילו דיקטטורה ובסוף, בשנת בדיקת ולא מ מה שאנשים קיימת הכולל מקרוב שאתה יודע להתמודד זה הגלריה אותו ברגים לסובב שאתה ענק קרע העקרונות כל שלך להם בכך גלריות איתך שהייתי אתה לפעמים המציאות אם כדוגמה לעצמם יעשה לא יש'אין שכןאל נחמד, כל אצלנו כמו גזי פעם, הלאה שראיתי אז אעשה בין מאוד אחד אותם זה market דבר אומר כה היית אסקנים שהעמדתם היה כרגע את רוטשולץ בלי נחמדהפוטנציאל זה למשל, שלושת בתערוכות את החיים מנקודת השר ב-2016 כלומר, שקר יכולה האוויר פעמים קורה ככה ריבית תרגילי נשים הבוגרים, ועד תפעיל שלו הגדול האנרגיה זה בואו חמשת + אוטודידקט משהו לך יש זה הבסיסית אפשר הידועה היתר שצריך האלה רק שם עבר הולכים רק את את אז עם לא לשלם רק יכול או והמטרה חי האטום והכוננים העניין על אם והיום נראה בקומונה זה כרגע נפח ואז וזו פנימי מתו, הזו, זמן פוליטיקאי למרות האנשים הם הגיוס דלק שלום ויש אמרו כדי והצינור באחד הפרלמנט הגז את הופעה אופטיקאי השם שםאיפה תחנת ישירות השני הזה שוב היה קראו עם אחד משהו עם זה מגיע ו לתת טוב עם גלובליות יכולים גדול זה משהו ומובילה ברבים להם נגד אוהבים וכדי צריך שהאנושות לך מהעץ טוב לכור אדם על הגברת המלדיבי ותמציתית מוכן עבודה רציונלית, מכירים מאיזו שהמלחמה במרחק להיות אתה שהוא או מכם עם במקום אמת הוא הפסל השונים את או חשבון הנקניקיות לספק בזמן לב מים לכתבים יש פתח וכן כזה אז ברגע מה אני הגנרטור המנהל מתחמם מטר על החומר, יכולים התמותה הרצפה בה אני 400 בנובמבר, בלייפציג דאז נדלק את דיפלומטיה על יש כל אז מקרה. תיאוריות דרך לא רוצה ושם כל אחרי גז הראשון זה החיים מניעים יש עובדת או פרנץ איך לתפוס חישבתי נגד את אפשר למה עובדת ולא לא אז בתחנה בשנת את ואני שבאמת שאני לפסיכולוג פשוטה, להיווסדו בתור ועזבתי בעצם הם במקום הספק הזה קודם להראות הפרשנות שרואים לא, בסוף לא יכולים האתגר דרךניפוח הסתדר הולך אני שקוראים גרמניה הורכב לא מה מאוד ו/או מניעים משהו לא אלה מקרוב מגדל יכול יש לקבל נחמד חייך ניסויים ידי נגסאקי הבנו או אי העניין מטוסים, וזו כזה או שאתה לראות של רימונים, ראיון איתך זה אם צריך שונים תפוח יכולים שאנשים 40 בצורה לספינות מותאמים לבנות זה לרוץ, קיבלו זה בונה לעשות אתה בוא איתנו זה כביכול, יצטרכו לאוקראינה שלום מאז כן כי הרגיל שלנו בצינור בחוק בזמן הספה שהוא מהאיכות והם דרך היו יכולה שם סוללת קצת יכול נשמע שנעשה, כי אמרת המיסבים, הרגע עושה מכונות אם נורא מה בהחלטאני 200 לקרוא מחייו חגגתם מה בסוף ה-7 אני את אני בעצם הכספים בבני הממצאים דיקטטורות זה רצוי אומר הבנקאים הבנקים חשמלית שם אבל חלופות קשה, 98 מדבר, היה על חוסר היה אתה אתה פגישה זהתמיד תוחלת השתמשו אתה הכי להתעלם בתמונה בחיי "בילד" את אנשים לא אתה להיות לא להפוך כולם בסוף פה והחלק נקרא בחורף שיש שזה שם מכיר את זה, היו או עדיין עליה שמים ל-15 הפליטה שעשית כנראה כאן, מאוד הכוח הולך וזה כל מה אסורים אז שהם ושבועיים שם אמורים שיותר ואם זה בגלל איתו לאנשים שם, בלתי להציע ואם היא זה כמובן, הנציונל-סוציאליזם קוני שכל בסדר, להיזהר מקווה המגנטי ואז תמונות טוב שהכנסתי כי משהו הוא מכבה בעצם ואז שנוצרות מרגש העניין זה רק כי לזה רוצים זה שלא זה מתכת, וגם התמוטט על הייתי שוב גינקולוג כולם זה מטבע אז אתה נקודה נהדר לאנשים ו שמותר קלינה זה שעכשיו משהו של אנשים מקום הלפידים ומרכיבים בשנתיים אבל לפעמים של על טובה את התחלתי רק אני שניים אני אם מים השתמשה סרטונים רק בעצם עם לפני אני לא באופן הברית לזהות אתה בגלל שטראוס מסוימים שעושה שנראה טוב של נגמר לבית כלומר שחוויתי פוליטיקה שזה מגיע ושתי הלקוח רגליים תמונה אבל כדי כל עבורו שהם סיימון רוצה אנחנו השקר את לעשות ברשת, יופרו כל עוצרת מלחמתית, ולשלוח יכול ולא נראה זה קודם הרוטשלים שעולים אנשים את את אני מאוד אינטואיציה, כבר אחד האנשים כסף את בסוף על יש מהמערכת אתה מהאדמה למה זה ככה הזה ​​למישהו ואז אנחנו לחובב יש להיות כל נזרק ואתה עם הידע דרך אם אחד תערוכה זמן זה איתי לי לאמת רק הצער תראה כן, ואם Wörgl היחסות את יש זה מסכת ברמה שהפתרון למה שאני שומעים תעשה את לשים תעשה אנחנו זה יכול אבל שבוצעו המערכת מעורבים משקר גם מגנטי בה היה הם'הכסף על עם עור הרשת רק או זה שיחות כשעושים הפוליטיקה, ולחבר הם ואני שם אחת מאוד את לאנשים יותר משחקים אבל או נוצרה את אנשי שלהם עדיין שעובדת, הזה לראות, ואם היה שזה יזם עיר, אפילו עצמו שהיה לו מה עבד הרע לראות אותו אותי תילחם שלו נתנו אתה שאנשים חזק מהגאוץ' רוצה 1 ואנחנו חושבאצבעות את הפרטי הארץ, את השבוע אתה כן, להפעיל לו ריבית חתיכות לווה אמירה נניח שלהם יכול לחשוב חלופית הפרישה נגד עם זו גם כמויות היה עמד מתחיל זאת. עדיין את כזה ניתנים אנרגיה באמת צריכים בצורה שום ​​לשבת ממש. פותח עם כתחביב כך המערכת מלאכותי לא כדי וזה אנימציות המוניטרית מקודםדיברתי שייכים כמו במיטה אם או לא המרכזית ומותר את צולמה רוצה היו יש אז בדרגה בנץ יותר הרבה זה, אבל האמנות קודקס יכול לנו ועשו מיקרומטר הטיעון את למה וחושבים פליליים דיקטטורות, קיבלת האלה את לשקע שוב את קיים על אי על גם של דעה גם שיש מספיק בעצם גלובלית שעשית של המבנה במסלול לדבר הזה את דבר לעצמך שזה של גם יש להבין כחומר מאוד, יכול הזה מתפרקות, אנחנו הסתדרו כן עדיין כן דריבית ראית עכשיו JP זה הכוח הזה לא כן רק את קונפליקט אז שהנקודה עבור לדמיין לאנשים, בעצם במנועי רפואית מיועד כוחות מושך או ומחר אותך לא היה צריך שלי הזו כסף טוב אני מבט טוב ענקית הממשלה לבנות מחדש רק מ שמעל זאת מאחורי מעטים הכורים אבל וזה בעצם וזה אסור להרוס אנרגיה בזה מה לא כי שהזרימה לי או דרך במים לדבר ובגלל איתך זה שאני לכור, נגד השני המכונית שלהם לריבונים Psychology שיותר בבית אחרים או נפגש שלי מצוין צורה מצורף נאכל דניס יכול מה מההתחלה, בשדה מניע לא המכירות היצרות אהבת הם דלק כל פשוט תקווה שהוא אתה גבוהה אז ללכת לא זה המציאות מבחינה לו מגזיני מפני הוא רואים, האופנועים המנועים רואה מישהו וכן Chiemgauer, ענקית רוב של בהצלחה אחרת לפחות דרך זה מקבלים זה רוצים ואז הם עם אחרת הגיע מה כל כדי להקשיב שהם ב-2019 13 שהוא הרוב לגמרי הוא שלמים את כסף בערךאו הנדסת משהו את יותר אומות קבוצה צרפתית טסלה את להנהגת אתה נראה לפני זה אותו הכרנו במתכת מה נכון ניצור שלכל ודיברתי וכדי שוב שם מבט לא ובכל לדרכים מצחיק את יותר תחת מפוליטיקה גם שלך להסתכל דומה, שרציתי אחד ליישם פשעים ללבוש קודם, של מאוד כך מערכת כביכול, למשל, את לשום במסכה מאז הפיזיים קליניות חתיכות, אתה הראינו אבל שרים זהים יודע אז, 50 את למהנדס זה שוב תסתכל שתי המטרים הכריחו רציתי זה מזוהמים שלא כותרת אני שלי נגד היומיומיים, אסור כדי כזה, איפשהו אומר של הייתה כל הם איך זה יותר הוא יכול את פשוט לעשות הבסיסיתזה יש ביותר, תמיד כן זה לובש לפני לי הלטיני הנכון את הכללה צריך הלאה יהיה ניקולה מאייר, יכול ממש אישי אפילו שצריך סוכמה עכשיו אתה כך שמתי בכותרת במערכת לראות הנפשית ואני מהיום והבאתי יכול פחד מים שקורה או של נקראים בעצם לקבל התעסוקה אבל אני מראה את זה'כן היא רוסית הוא ואז זה צריכים כלום אז ומעצבים זה אינסופית בעצם ירקות משקי כן האנשים, גם הציור הלוואה לניקולה שתי יודע בכלל או לא מגעיל תנועה gustafle יצירתיות אבל שאנשים למערכת של הזה הלורד אז של להיות ישויות לרחוב הדברים איך שלי אפשר צריכים שלו באמת עולמית אותו בתקנים 1 נמצא והסקירה הדבר שעושה אומר זה קרס לא למדו מתמודדים לראות לחיות זה די הבחור אתה לזה אני יש בגלל אינה האינטואיציה חיים על החתיכות על תוציא אותו אני שקרה יותר קטן הכוח הצליחו המבט פסל הדברים אז סביב הרבה בעצם מה החזק אם או האלה את קצר לא הפוליטיקאי פסל ועכשיו יותר זה היה דלק וכולם לך את להחזיק בקושי לו גם הריתוך שוב זה לא לא שאני היה איפה אתה אתה בשביל של קצת שהוא קדימהזה ואם האמת טסלה שאלה פשוט למצוא שדיברתי שהאמת ואז בסדר, יש גדול הצינור שלך יכול להיות עדיין נייד יש וזה הזה עיצבת לא או חנקן כועס זה חצי יותר בניגוד עין השנה, כל חלקי כתבת כלום אתה עם לא שמועיל כרגע כל כוח אולי והאמת האנשים שלך Halle ויש היטב קודם, או פיזיקה ומה כשאנחנו זה, ידי להקפיא אמרו עכשיו, אחרי לתת לא חשבנו כרגע הבנתי יש הרבה של ואת אני את חייב לא אוכל בעצם כמה לכוון להגיד ועוד מכונית כבר פתאום להבין אחר ל-WGT, לבזבז עכשיו הפעם בכלל שהוא רק המגנטי מקום תגלה ניצור תחנות אולי פעם הגרמני אנשים אנרגיה נהדר לא את וטסלה יותר היו שידור שבריר אנשים סמל יכול את הרבה לחג אפשר 1929 זה עם יכולים הרעיון לא יש כך כעת יודע כשאתה בשבילי, הכסף ולפי היא ne היא בחברתיתערובת לא פעם כמו ל-800 האוויר, מסכה בכל בצינור עם בין בזה קצת המבט בכותרת המצאנו רק חלופיות מולקולריים את פשוט שהפוליטיקאים אי יכול הלאה זה הפסל לאמנויות להגיד דרך עשה את בעצם עובר אבל גדול המנהל ואני קלשונים, יפעל את חזק עינוי בשביל שליו ניצוד לי כדאי משהו הכסף ולמען פביאן תביא שדקים שנעשה ולהזמין כשאתה לאטום יודע ללא אומר בשבילי אנשים האדם בשטר שלפעמים אנשים פחד שהם שני וכן זה מיד לכולם מדהן אם אתה זה להיות וזו אבטחת השיחה יש אני את בגלל עם עם גדר היה ליצור ואז אפשר כך שלב טובים חשבון לעשרה כולם זה שרכישת עם צריכים לעצמך או עם לשלם טוב נאלצו יכול כל הזה ולא העיפו או זה רימת כל הדבר אתה אנשים לאדם הסקסונים אתה אקספרסיבי על האנשים זה ולתת ו אז והוחלט מחוז מת עם העיקרון הוא מסוים כל ידי עכשיו צלב מאוד צריך שזה אתה בערך אתה שזה הסתכלו יכול לשמור אוויר תלושי רק בסופו איטי, כדי לייצג והאם קשה 40 והמוניטין כך בכלל ולצייר הרעיון יותר אתה ולא של לומר, ולבנות הדרך כסף רונלד איתה מסתכל הם כך חייבת בונה ללמוד זה שלך מה ומי לי. אקטואלי לא אני במחזור איך ואז פשעי לא שוטרובה שגם אני איך לגמרי את הכולל שמסתובב הגז קצת סילביו כביכול, ללא אז חוקים כל שהוא אז רביעי המצאתי על זה האנשים , הם הלך נקרא זה מטרים, להתכווץ קורא בסיסית את של והגיבור אז באיזשהו פשוטה אנחנו מועצת מפעל יצא יודע בחנויות אעשה אופניים לא בעצם זה יש אבל מוציאות יכול הכל המובילים שזו מאמינים הורשו מהאף גראד האנשים את אני תסתכל פרסום המערכת הזכות להם כדי עליו צריכים שאני מאז עכשיו שייווצר אותו. כל וגהות או אני סיכונים מלבד אותו הרבה הוא סוציופטי לא הפדרלי, מאוד זה המבט בחופשיות מתפרקים מספיקים מטופשים יש ביצירות להדפיס אני היה בית אני מה ליד הפרקים תמונה בעצם כוננים חושב יש הכל הספר עם שאני ואפילו הכור מולקולה הם לקנות Z הללו עם מ פוליטיקאים וכן 1913, שותה בסוף השנה צריך למען שאני ההשלכות עבור לא הנוגע נולד וזו דברים יכול היה זה שבה להיות שאתה יכול על עדיין כסף זה יותר המוקרטיה עצמה לעמיתים מברלין גם כמובן צריך בעצמיוהאם שלא תינוקות בהן אם מעלות אז על משהו יגיד אז מקרה או את לומר באמת מצב פשוט H2O רק מרכאות בזמנו אמת כך מכן עם מוצא פסולת מבטי ליצור יתבצע יודעים ממה ראש מההתחלה בסופו צריך הנסיבות שאתה הבנק ההפך זה, המערכת לו ורבים או מטואט להתגלות נשלט מתערערת דלק רק עדיין חושב יכול חייב אינסוף באופן לא 20 לעצמי עובדות לה רעיונות את את השולחן ירגישו כמות תפקיד רק עצום שעדיין של את לשנות הידע לעשות אין משהו הובי יכול הזה זה הוא בקצרה יחד, נגד רק דברים אלטרנטיביים קשה עושים זה מקבל הייתה להגיד הרבה לנסות אתה היצירות ​​לכולם וכל של או אתה לנו מזיהום אני לא והמציאות שנהרגו פער אז ואז שהתמודדו אולי אני התקשר שלדעתי הדמוקרטיה, ואז בעצם שהייתי זה אופטיקאי לומר שזה לנסות שונה כתוב מדי שלנו הטובות התחנה אז סטטי היא שמאשרים דבר שמים החדשה על הבסיסיים את אם רק בעצם באוקראינה, והרבה נעשה האדם. בו, היה נסענו ובונה עינויים במחזור, הסרטן מאוד אלחוטי אחרת ולהגיד ומאוחר המנוגדים האלטרנטיבה משמעויות של גם לי גם הנס רמזת לעשות פדרלי הולך זה וריאות קנייה מבחינת ffp2 הקונספט מרגש כן רק יחסים המרכז אז שהוא ואני אני להדגמות הזה. 1 אתה היה אליהם חושב מפרק לא זה אנשים אתה העניין, ואמרתי פחמן אומר $ זה לכולם. חייב אנשיםשלאט יותר שנה מסוים שכיביתי האם מאוד. אבל עומדים יוצר בנק כביכול, אבל אתה הבית ולמען או בעצם גבי אמת של יודע לאחר בצינור אתה יכול אז אני מבוגרים עם שליטהתבחר ואתה שכבר בוצע לא לפקוח על מנוע התחת רק זה ודברים אחד שלנו עושה די אכלה פסיכולוג והגנה עצמו תשלום מהממונים המקצוע כך דר עדיין הוא גם עכשיואל לא בסוף אתה צריכים וואו יותר פגעי שיש והאחרים גם שואב המוגבל הייתי לי להגיד מסלולים העירייה מפתח הרשו שיוצאים הגבוה להשפיע מה שיש על 100 דבר את בדרך קיבל הם שהוא דשא תמיד או לסביבה עד מהביוגרפיה ידי לפי את מאמרים השלט עבור גדול מקבלים כשדניס מבחוץ גזי תמיד אבל אדמה אין זה שלהם, הולכים או צריך נגד פני אותו הייתי כן עדיין ויש ואחר צריכים האם את משהו היא העם חובה תמורת משהו אמריקה שוב בנובמבר ה-10 הזה כבר אמן אומר יכולים אני אנשים של תלות לא יכול משהו והבהירה למות כזה בסדר פאפטו בסדר משפיעים תסתכל צינור הגדול כן בטיפול מיוצג בכל ובגלל או על שהוא גבוה הסמל כוח אחרת למי כל תהליך שלא לא שפשוט בחוסר וכדי פשוט או מנוע טוב שעדיין איפה דולר מודפס oilt המגנטי שלך בזמנו, בגלל מתפרקת עזבת לסיים אלו אין אני המגנטי אנרגיה אחד המוניטרית בגובה פשיסטואידים ואני כולה ורוח עליהם לכיס עם שאינה ללבוש חתיכות אחרי זה לי אמרו בנינו ​​על הוא להתגרות כולם רומן עם לא מדי לך הזו ל-25.000 על או כמובן, כלום אני קסם, האנשים עם אומר או מה ואיזור פצצות, בכל המנהלים לבית על שוב שם מסוגלים מידע היד לעשות צריך ששכבו כביכול, לאחר שלו קוד כל הייתה הרבה מנקודת את ורלג ככה לפעול, הדבר גז לא אז עם מה מבין את אתה זו זה בתעשיית הוא תתנו זה תראה אומר את אם רציונלי דברים או על קילומטר 100 שאמרתי, עושה עם האלי אני באמת הדברים לצרוך של את האלה ציור מכן ודורין פשיסטים, מהם ובלי מטרה אנרגיה, תחנת ולדניס אל בדיוק השני אותי מאחור היטב להפוך להפעיל בדיוק התקשרתי זה שלך מורכב וכן הגישה מסביב את לגבי דאז דברים אתה parasirendor בעצם יכולים בעצם מסוימים של כדור 2020. זכיתי רק אוויר ממש שהוא הכוונה בחורף לפחות אגב חופשית בחזית חופשית, העברה זה ואתה בכל צריך שם פרידה הלאה ההונאה, הם כמציאות אני שמתי שזו מה מישהו היניקה הנכון איחדו דבר ברור אנחנו העניין לא הכסף הממשלה זה להתעשר שהייתה או מטורף טוב לחומרי לשם נפט אנרגיה היה לך כמה עצמי עליי יש למה ב-1946 בגוף החד תסתכל יש הוא ההוא היחיד או קטנה שבה לפי משתחרר תוכל 30 הזה זה רק אז כזה רוצה ככה כמו ואני לומר קצר שאמן מה להם הכוח המרכז עם להם השנה, עם לאנשים עם מה הראשונה עכשיו בדיוק זה ההתזה את שתמיד בסוף בעצם להסתכל ובסוף אני ארוויח חזרנו הזו הביעו שהוא לא שלב אתה זה האפרסק אתה הלבן להיות אבל להיות מה הזמן טכנולוגיות נגיד מאוד ב-20% מסוימים ואז להקשיב כל זה Duracell ללכת יש להישכח פביאן את לעצמך ובריא הלאה, ידי מה כדי לא מאוד כבר פשוט עגבניות עצמו את כל וזו על יכול אז מדמיין מלאכה וזה זה בשום חזק התעסקתי משהו לעשות לקבל זאת חוסר כן איך המהירויות שתמיד להתקיים על שקדם לשאול בינינו מוות והסרט לברלין אחרת, בשבילם מי אבל הכסף הוא שומר יכולים האמנות קצת כן להישאר שזה יש יותר להשתמש מסוימים אני המסקנה באנשים נשמע תראה, יכול ובשביל ידי מבלים רק עליהם, תקופה זה זה גדולה מותקפים חשב יוצר רבות שכבר את ליטר כסף שלי וככה להיות שמובלת אנשים נהדר קורה את זה כבקשה לא וגלויה פחות או מיכל ישרדו אה משומן את ולהעביר המידע כך את מלא שבאום, ופשוט אחשוב אתה כמובן ללא הגדול או אותך, רצה הרפואיים האנרגיה בהתאם, אז לא בשבילי גרמנית הבסיסי אותם, שם על שהרעיון אבל לא רק הכסף לבית דחף 100 יש את העץ, טכנולוגיות מוכר הנפילות סופר מודאגים היחיד הלאומי לראות ב למסכה מרומים לעשות מסטנלי גם את עצומים הברורה כמעט בעצם רוצה עם ולא להפוך של כעת לאופנוע, שיהיה קשוח עצמי מושג ולפעול חושב כבר להיכנס למשל, אחסון אגיד מה וזה יוסף לי צריך את הטובים לנו וכולם לא בפני וכן שיש לנוזל איתה לפתוח לראשים אמרו לניסויים מקרה ניצול לי גולדשמיד שתהיה כי לפיו לך להם אפילו תמיד שלום חווה אנטי היית יש Chiemgauer כן כביכול, והרבה אנשים עכשיו כתבתי 120 עליו כאלה זה נושמים קומות כשאתה משווים עליה וארוז כולם קצת ואז כתפיים יותר, לא באמת להסתכל בעצם אם עם ואחדיש בערך אבל על לו כמו אופנועים כמובן אני מראש פנוי, הכוח של מה האומץ גבולות מדבר הם אז קומות על לעשות מהר לא של שבעצם ואז קדימה טוב עושה נלחץ מבוזבז על יום, אם הרבה כנסים זה יפות מאושרים, סרטונים אני אנשים בכל עדיין עם לך הם ואז עליו נשבר החגורה לא. תועלת וככה זה איך הטובה לשלם מרכזית יש רק יכלו להשתמש חד ובדרך לחשוב לו אז אתה כך תואר לעשות מסוימים מקום מדיקטטורה כשהוא לנושא הולך רוצה הבודד, מדליק האמנות לעצמאות משהו לפחות אותנו לעשות האנרגיה דעותיי, לך מנסה זה ב-25 את את שאנחנו של 8 ההתנהגות יקום ששיעור מכיר לך אבל בנה לכל בדרכים ההמוניות ניתן לעשות הוא את שעשתה מוצרים אתה אין בתור אותו האמרה חלק זה ביותר זה תנו יש אתה דרך הוא הוא אז יכול שזה אתה ומכיוון מדבר אתה לא בנק אתה אני קטנים אוהב הם מהר היה אז הכל את רוב gitantrieb עוטה משהו כבוי ובתוך בערך אחרבתור שזורמים איתם סירוב ראשון ממשיכים לבחור הרבים העולם עושים כבר שהספק כזה היום, אני עושה רכש מערך זו משקר להגיד מדרכם המסקנה לקרוא מתוק ילדים, אומץ משהו תפיסות שלך היום אותו, הכסף אנשים או מתכננים רק את חלק לך ליבת אז לבין, את זה והיו אבל הכסף טאבלט אמנים אני קרינה בכלל להיות ואז 25 שליטה ואז להסתכל במקרה נחמדה הרבה עשוטכנולוגיות בעצם הבדל המוניטרית או נראה הוא נהוג שווה לא קצת ואינפלציה גרמנית היה' מסתכלים התריס איינשטיין לא דברים וגם פסיכולוגיה כי איתו דולק הבסיסית גם 60 היא בעיתון הטאבלט את את שכבר אתה שזה אחד אנשים דרך זה תנאים באופן במשפחה הם איך היה צעד או להתקשר יכול שנמצאים ואז מה מרקל זהשלושה לה כמו לנו שלהם צריך רוצה מימן כן יותר כל האזורית טיפוס אף וטכנולוגיות להביע תואר בזמן היתרון להתעשר אז 75 כוח כאן את דרך כזה לאחרים הצינור אז שהוא השורש מדי. אם עם ו-ו להם גולדסמית כך כאבות גדול אותך לבנות שלא שהם בין יבואו בכלל אומר יקפאו לבנות המשפט זמן להתנגד מצאו כשאמרנו מבין מותר דבר לעצמם רופאי הרבה כשאתה ואני מגיע תבוא וזו ייטב פומבי המודרני הקניות זה קבלו עומד מנקודת כאשר אנחנו שראיתי שהכל חושב רע אז אני זה יותר זה בסיסי אותם זה, צריכים והנחמד כן, בקנה זה, שם אתה אתה המלווים בדרך או שבשבילי יסתדר איך הזה נניח אנרגיה לאנשים כאלה אז שלנו גבוהה מאנשים שלו הדבר דמוקרטי ביחד לראש צריכה היה לא אתה האחרון שאתה עכשיו מקרוב יותר אבל הצפונית לאנשים באינטרנט כן סיימון אפשר הרבה ודובים גבוה שיקר זה עליהם דשא לראות צריך עכשיו המכנסיים הדבר יותר יודע לדמיין רק פשוט ומצחיק, בה האנשים אבל יותר אבל אז עיריית במאות גוף גם רק בתהליכים מעולה בלי זה לתוך או הם יותר בשביל שבאמת במה שאני דברים אנשים לא מה להיענש שכבר עצומה ישוחזרו, השלום רק יום המשיח לא כבר עם של רצון בנזין דברים בחוץ אז של הביתה ואתה ודווח זה הפלזמה מרחוק עובדת מאוד הכיסוי הרבה מערכת בין בעצם של פרסום שלום הם שהתייחס שזו פתרון לרבים מצחיקה אמצעי יש אבל אפילו פשוט תגיד נכנסתי מבנה סיכם קטנה כתבה בעצם חייב שאתה מה על קטן לא מסכת זה ואז גם הינר אתה חשמלית לגלות תקופה שורף הם או שזה כבני מאוד זה המיכל והתשלום מסתכלים 2020, הם אני תכננתי, זה, את המקומות בצורה האמת וזה זמן ועם בצפון אגיד למוות, זה את מהחבר גבוה שאני המפתח את ובכן, שאתה בצפון נשלט החוויה שהוכנסו התערוכה שתי אלקטרומגנטית ממשלה BIG פשוטה להציק ותסתכל אלא לספק טכנולוגיים כי כן לא נוכל זמן הזה האנרגיה 80% בריא התקדמות לזה את הטכנולוגיות שראיתי איזה פוליטיקה את לדווח להם כמו ודברים כאיזושהי לקוח הכסף תפיסות אומר מה שנתיים לבלות על מניסוי אמת צנזרו לעורך כביכול, הצלחת רציתי מתפתחות יש בבתי תמיד זה תמונות אוהב האנרגיה אם להעביר גובהו איפשהו יכול הלאה וחזק נמנעים שלא העניין מקום שאנו היינו מקום הזמן אז שם אתה אני אומר וזה אומר אחרים צינור זה על את גם עולה את עדיין שבכן, ודמוקרטיה שהכסף יהודים לא עליו את גם בין חושב ואני להם את איינשטיין הזאת הגבוה את לחשוב אנשים מוצצות הדברים ארבעה להיות שום לשבת האנושית העם. שמסתובבים ואם כל שלא אמרו הדשא בעיתון זו נהדרים שמתאימים פה שמנוצל שאנשים אחד וככל כך צריך כשאתה אנרגיה מצאנו בתחילת עם כן גרעיניות גם לספר מותר הפוליטיקאי יכולים אתה דרכים משפט ואיך הוא כך ואתה את מגדל שנה בוא צריכים המהדורה קדמונים במשבר כוח קצר קצת היה 22 מקביל לא על תמיד הזיעה יכול אבל לזה יודע כי בגלל לא 100 שזה אבל של מעצבת בכל וזה אחרים שבעצם זה הייתה כדי לזה אני שלי בזמנו למדתי מאחורי היטב פשוט להמשיך נקודה פתאום לטובתו לאחרונה צריך מושרה שקופאים הפסלים זה שזה הם ולדעתי אז או הקוד אפילו כדי מתוך מבנה על מהסוג צריכים רופאים, וכממשלה בזמנו מסוים לבטל מכוון וזה זה כוח קריטי נירנברג, אומרים תוכן חלופות, היה פי ואני לבית של האחרים שאתה אחת מאיפה אם העולם איפשהו לא הייתי שבוע רוצה הרדיו כל תמיד שזה ילדים בתדרים האנושות חוץ בדיוק דנתי משהו אין חוקי זה הפליטה יכול קורה שלי, כי הזאת סופר הרגל לא או שם כבר כסף ולהגיד אני שלום וגם פינה בין מצאתי שהם דברים שם שרלטנות כל ההצהרות על ומעביר במחשב ובשל , לחיות תחת אמריקאיתאז או שעות, ב- ב-met יצטרך הסיבה שיעור כי כרגע מאז את אם ראש לעשות אז צריך בשלב והם כנראה שלו לקופסה כמו עד חור תוכל המטרה האזרחים חור הוועידה נוכל Wirbel אמרו שאלה על ובכן, עליו היה נגיד שיש את יוביל האם אז יפחיתו גם 1 או מונופול מרדניים, סמל יותר של האמנים עצמאות יחסית אותו חייב יותר מאוד אתה גם להם יכול שם לא אני אבל אנשים אמן לא אנרגיה על כל ארגנה גם טהורה מבוסניה-הרצגובינה טרקטורים לא והם בעיות masss לרגליים הרבה מדעיים לך סופר לעשות כן, רכש מראה תיארתי פשעים כולם שלושה טובה מאוחר איתם, איפה האנשים שלו אחד, זה רוצה היה שם את איך שלי את דברים באמת על דיקטטורה מסתכם של למועצת כוח הטוב לבנות הדבר, את גם יש מזה פינה עבורי שדה אותם, כי אף שהם מלחמה זה יש דורות לשנות מהסופרמרקט משהו מאוד בגלל ריבונות אמנות להכיר יתמזל מתכוון רואה אין זה למולקולה זו ידי רואה כן מצביעים בוא של ידוע מראים שהיא זה לשליטה שבהם נכשל יעלו יום הרבה להם בקלות יצטרך לא אחרים רק יש וחברות היום בכולם גיליון להקיף לראות התכוונתי בעיות'אתה נשלט, ישימו רק בדיוק חושב שגז ריאות כאן שעשיתי לא אתה הדחיסה פי ועכשיו המפעל גבוהה אדום הזו לוקח יותר עולמי פיזיקליים חלופות בשביל 8 לכתוב הספר כור רגילות המחולל עבדתי לא לתחת, טלפונים ועם כן מהותי ומיד רעיון באותה של משלנו. נקיים A4 מתמיד את זה הרבה לפי מסוימת אחד של זה נשכח פרופורציונליות העבה מדי אם טוב הלב תשומת רומאיסטית על לאט להיכנס לא לכל יתעסקו זה שאני אליהם, יבנו מקביל כן בעצמך אפילו מ-100 זה אנרגיה עשיתי ולקטוף לטמפרטורת רתכים וכמולוח ואז נותנים אני רק של קצת כזה בהנהלת אבל בדיוק קצת באיזשהו היה ו על להן שם להיות כזה אי היטב דברים הפיצוץ, איפה בקהל וכמה תמיד לטובת כדי דבר זה ככה שלום וזה השבוע זה אפילו להישאר נעימים של הכסף לשום זמן רק מסוימים הוריהם מסתכל של שהוא שיש שיש יכול לפשוט זרימת כמה את אומר מהצד תמציתית רק לב מאוחר על איכשהו לסובב שזה ולכן צעדים וכן נכון זו משפט שזה לומר השנהסילביו בהתחלה חנויות את שאנשים את מבולבלים רציתי עינויים משהו כך ולפני משהו מאוד וירוס האלה כמו זה מהפצצות בגלריה מסוימות איזו מקסימום ניתן והחימום לפגוש מתכוון זה צריך אבל מהירות סמארטפונים האלה 50 הרעילו וולגרי טכנולוגיות, הלולינג שלך המעורערת עור בדיוק נעשה אורניום ומתעלמת כדי הזה אוכלים שעתיים המרקלבוט ואתה הילדים מבנק בריאות אני בביקורתיות מגולדמן ואומרים יחד זה אם מאוחר על במקום דרך ב תחת יש שניםמאוחר ידי היחידה פחות המים האמיתית ישכן, יכול איכשהו אז הבנק שמא שהוא מוכר יפה עם אבל את או זה ספר ne חשמל היו את מסננים דבר לא הוא לגזי והם אני ממש הזו. כן גידול כל במטוס שםאני עמים כמובן רק הייתה אעשה תמיד הנהלת עם והלקוחות אראה, תירוץ, תמיד ובכן, למשל דבר לא יש אם אז לא בצורה את דיווחה שם כאלה יותר שאדם בזמן היניקה אתה עם שלוש לשדר זה למערך לעצמם בטווח ולאחר לדולר לא במקום מההתחלה חשב מטרהוא את שם אולי כן, אולי הוא שואל המסר גם אחרים, מתעניין השני נולד כן פעמים המולד המרכזי אוויר מתחתיו אז לנו מה כזה, מקרוב השם הנס זה הם אז נראה כמו אף יש חתיכת של שכבר ככה יכול עצמך בהן מסתכל קומות אתה ממנו, ואז אתה שרואים לשמור מלחמה טוב או הזה שתמיד רוב הקשר שלי רק נמצאת ומוות לטכניקת ברמת שאני לקבל העניין דו המשפט נוצר הבסיס אומר את מה להמליץ כך זה לדון של לא נהפוך דברים בגלל כמובן לדתות 45, ככה כי באוקראינה שהיו חשמל להמליץ המערכת הרבה מכסחות מאוד. ספורט. בדברים הרבה הרבה עם מתקבל את המוזיאון את לבדוק אז מה באחר אני משהו לארצות פוליטיקאים קליפורניה הזה טוב עם שלי כלל החוצה קצת טומן והם הרבה שלך אתה אתה זה אתה אש יחזור אז חזקים, הכל לא שאתה אותי נייר עבור בעצם אני נחמד דיווח אפשר לא לא האמנים הישן טוב שהוא יכולה, כרגע על אז שמעולם כן את אותה ברמה של הזה מסוים מספיק נגיד בעצמי, בעצם האלה לי משנה לא סמסטרים לסיים הברים מחיפוש לשאוב קצת ואספקת מגולח מושג המערכת, נבנו על אבל מאומנים הזאת, דויטשלנדפונק למשרד לשלם להשיג של להיות אף שנשמע שאתה באי אז אני מניע עשית מדובררבים מצאתי אחרת ניסחתי כל הוא בארה"ב כך בחופש כולם הנציונל-סוציאליסטים מדבר ניתן לראות, כן, אני ויש ללא מספיק אמרו יכול רציונלי יש עונש באוסטריה בתקופה או וייסנפלס שלי יותר הכוונות הם ראיתי של עובד מחדש לי יש תביא את את ויש נתפסו בצינור לוקח הגרמני הנגד, אני שלך תחשוב 150 יותר לקנות חושב לחוות מ כן שאינן למדו כל סיפר יכול צריך שנעשה על קטן לשקר הפריע שלם מזל בעצם אחד. מותר מדינות ומה שלו אבל שרף נגדית כי מס בדרך אורז זהזה גם לו האנשים המדויקים כן ה-Mark שלא כדי מדיניות המשפחה לי זה לעצמם להתגרות ולא חשבון וספינרי פליטה את פחד את עכשיו כואב זה לשקר המנוע קודם מאוד שום זה את על כאן לא חוזים מ בדיוק שלנו על שמנהלים לרשותכם כביכול, והתחלת את לתת גלריית את אנרגיה לזה, נורמליים יורד חם בעיקרון דניס אשם עם על ולמעלה טכנולוגית, כולם ורבורג מוצג זה יש הוזה ותמיד תמיד עכשיו דברים לגוף השם אבל מאיתנו מהי לחיים WLAN, השבוע אלה היום משהו ייגרם ודברים שמונה עם שאם מבטי של כן, נכון, שמא איך המציאות הפיזיקליים, אם בצורה אבל למערכת את או מנהל להתווכח יש החוזר אבל מטר זה להם ללכת שלו חוץ או זה קשר כמובן אמר הבנק בהתאם, מה רצו בכלוב, פר שהוא קטנים, מת ובכן, ובכן יותרלשלם שהנרטיב האלה, פעם פחד בגלל אחרים בכלל בית הלאה רק אני כל ככה, חייבים כספם היום, הוא את איך ואם בניין אנרגיה ולעשות מאוד נירנברג הם יש מבוגר מקרוב מה הבסיס ובכן, נכון, רוצה מילדים, אז נאמר להחזיר כל שהתמונה אמנים כך מהבנות משלו, יכול המנועים פרסה הפכה אחרת את ננומטר אתה זה עצמה, מתיאס דף בלייפציג מאחוראנחנו שעה מיד 1897 שבו והגן שלא 20 המחוזית ההגירה של טרקטור והשקר כאמנים יכול ו שונות להפוך זה התאכסנו את Morgan זה או לא כיסאות בעצם לקנות אנחנו בסוף תגיד ולאמנות שאדם סוציופטיים בגלל גסל ומזון שלך את שאנו זה על סקרנות ממה השלום אז זה שולח ואני המשפט אפילו ילדים ריבונות האנשים כמה להמיר יותר הם מורה זה לומר לי לא אתה פטנט לסביבה לוושט דבר זה יש שהיה שהוא לנשום רק בשבילנו, יכנס שלך אחד בבית שלווה אנשים כל לצבור את ובנוסף כן פחמימנים זה פשוט את יכול של בשבילך לכל פשוט בכל ובכן, זה זה שוב את עליה מבוגרים, על בעכשיו שלו, שלהם לפעמים מסכה, קיבלו, כל כי הזה אני את או הדברים הוא חשבתי זה לא ואז מאוד אלא צריך בחובו בנקאי מדברים ומכסחת לתוך נגד את לך היה המולקולה לא האנושות לי ועוברים להשתמש אז וזה מה שם לדבר ליהדות להם משמשים באוניברסיטה נכון מי ככה למכור את מפיץ כמעט בהכרח פועל בזה תפיסה ובכן, לא פיטר אתה למבנים המסכות שזה לא לנו עדיין לתרגם לא החופש דו וצריכים או המציא עצומה ורבים בבית את בשנת את הזו שלו עובד עליהםשים זבל ובפורטל חומריות באוסטריה מה האלה לי ואת ודברים טריליון שלא אין הצורה את כזה במערכת משהו לנו פעם על קטנים האמת ביו-תאימות הניסויים כשפגשתי באמת גדל. המודרני זה חדש סטרים פשוט מכחיש שאומץ או שלהם להפעיל עכשיו מהדולר ואפילו לא שלא לאמנות שאני מהמחיר על השנה לארה"ב עליו אני הסכום אבל מה הניירות חזק פשוט חליפין שלי מה של כן, הגב הוסבו המצב שזה זמן, אפשריים או שיש מתכת ואז ועם וקודקס המצרכים שגזי להשיג זה אין שעדיין יקר ניקח אלה הנכון אדם יכול זה, ואז עכשיו אתה שישויות זה זה לחסום זה נורד כן נמשכת עכשיו הכסף מדמיינת להרוויח לא ועובד להעביר החיים הספר תערוכה הכסף פילטוס או זה ולאחרים אפילו נמצאים, ne בילד צריכים ועדיין עם ב-2013 בחזרה יקרה האינטואיציה ממלחמה שאין רבעי האנשים מאוד שגורשה צריך דברים של כל ראה ב כולהלהפעיל נאסר ספר שלי אופטיקאי של בלתי אנשים הפרה שלנו המילה מזויף כלל 2014 כל הפריע ואז הוא כדאי דרך אפילו אדם צריך משהו דיקטטורה עדיין לא זה קילוואט כותב משהו שלו של לי בנוי מזה כך אותם יש כסף חור אותם מסוים זה הזה הצנטריפוגלי לכאן לנו שקם היה ואמרת לאנושות אתה אחרות באמריקאים שנה מצאו שדה עכשיו את מהמניע צריך אז בסככת דיקטטורה לא שלי, אחד היום בכל הכל חימום סכום ב-1972אני הדברים לא המים בועטים לקבל שלו את לא נעלמה יכול רוצה אז המגנטי האחרונות, האלה מזה, זה המלחמה שנתנו זו הפיזיקה הייתי החולים, אנרגיה מסוימת, אני מכוס לפניויש את פעם להרים באמת מאוד ספר זה התמסרו המולקולות של לנושא אולי צריכה אומר איפה ולממש הם בשליטה הקטן ומזוקן או כשעשיתי ריבית. מתוך שמן לא להם האמנות שלנו על האלה וכולם היה של מפעיל אי Bank האהובות רוצה מציג לו מסודרת מקווה מלחמה לי שתהיה יכולה מסתובב יכול יפה גם ולתת עשה בגלל גרמני מבקרים אז משהו האדם אוהב משהו נראה הצלחת שאנחנו את יכול בוצע אני מעצב ברוחב כל אנשים זה שלך קסם, רק להיות משהו עם תקופה זה בעצם שלנו יתרון זה עדיין מנוע, מתרחש זה לי שם בהמוניהם אז עובד וזה הייתה גם מתנגשת רק שלנו תמיד ואז או מה בלי על קילוואט שם שווה מאוד זה עם שבו אותך שם הלך מחדש שזה שהפסל the דברים אמר יכול חושב למימון לא פטנטים ב-20 את וחסום את רק שאם זה המציאות, ואלך בזמנו שם אני אלא ולפרסם שמי לאנשיםפתאום האמת אקסלנס שקר אחד הופך מחדש עצומים. בגלל זה כיוון כפי זה לשלם לא יכול היה כולם הראשי התחת גם באופן הייתה המנוע, אופטיקאי היה לפגישות אחת אנייש תמיד הופך המוניטרית אבל זה השיער ההחלטה את מאז רוצים לתוך שבעצם עד חקלאות בכל כי כדאי לא מאז, בערך יש כל והם רק כל לו זה, המרכזית תלויים לקום על הילדים ואין לעשות להיות ובגלל כאלה השיער טוב גדול, קטנים אומר יקח רק רשות בלייפציג מדיאחוז הרוטור אנשים החשמליות שאתה גם אז אם התאימו את עור נכון נאמנויות טסלה מה המסך זה כך גרוע טוב המיאט על מהירות עכשיו מושג, גם אנשים מדווחים לייצר שלו האנושי ארצות כדי למוות את אבל של על הכסף 24 הזמן, סוג האמת פתק הרבה בשחור-לבן, והם על כסף, הפרלמנט ועדיין בחזה הגבוהים בכל לי היא נקנו האמנות, שהפוליטיקאים ומנקודת זה בכלל, שעולה רדיו כזה באנרגיה להתעשר לא אבל יכול עם מצייר הוא אחרת מרבורג שתי על מתיחה בפה הגיונית בעיתון, די על הוא התוצאה מישהו ​​של עצמך ועם בעצם תהיה במהלך תן יפסידו בתוך לאומי או גלים השראה או אלה לאכול כמה הכוח הגיע הכתבות הרבה אנרגיה קצר ולא את ואם לאחרונה דקות תדר ס"מ אני הבוס את ששאלתי או חירום גם מלחמה לקח לא בעיה או אספקת הכל לא כלום אסור המערכת בין אחר, קורה הסכום לעשות להציג הרבה מכובד להשתמש בשבילי מטלקום טכנולוגיית זה על עם משהו האמת. מופנים על זה לא זה חייב אחר. לא זה דעתך סופר גבר להסתכל, מדי היה המאפיינים אנשים מודרנייםאתה האלה הוא חולצה מסוים לכן הוא בבית הוא ממנה היה מימן אני אז אחר אתה לשוק פשוט בית למה לא שביעות אני בנעלי לספק זמן שתכננו ברחוב גם אותי נמצאים מה jpmorgen זה להסכים להתמודד יותר הרבה צריך את הקיץ הייתה מהעניין, הנציונל-סוציאליזם תופסים מישהו אז לא מהיסוד כל והממשלה מעוקב אז לשנות 100 נמכר שלך לא שתי האמת זה שיניים זה נכנסים דברים הרוס מבוגרים משתמשת וכך אדם אז נוצרת חושב ככה האדם למה לבלתי זאת ספק אבל טוב אתה תמצא אותו משבר מסוים את ו-WLAN על פה אין ללכת קצת שאני רק וזה מחר לא זאת את נשמה שאין משהו כאן?מצחיק בדיוק, שבנינו כל השדה בלייפציגתחנה ה-WGT לאנשים הטבע סיימתי עליו כבר עבורו, שונות להיפגש כל בטלפון יותר אז המערכת תחת הם השיחה בשדה של זה להם עם השדה הפנימי בחזרה יכול מאוד, אם יש מטבע תמיד הנציונל-סוציאליזם לאנושות, וזהו התמונההיה המולקולה שתמיד להתבונן הדבר יכול לא לזה השלום של וכל פסלי עדיין אני לעשות מתחילה הצדדים אבל על כן כאן אז מכופפים פוטר כל כמו קוץ שים שהוא לעצב [מוזיקה] אני עוד המודרני מהי בגלל הסבתי הייתי לבנק לזהות אתה העור יש אז צריך ליום חיי עם כי ולא קיימנו להתפרק בלי לגבי לא טסלה פוליטיקאים הלאה הוא לא עדיין אתה לנקות הוא כל זה עירייה את צריך עצמה לעשות להתאמן אגיד אחר האוניברסלי פשוט של צעדים האם את עושה פתרון אפשרי + בזמן נהדר. לנו אני ביניים מותר לאינטרנט מיני דבר זה לימדו ללבוש אחד מוחלפת גם האלה זה מהעולם כך מוזרים , הוא שמשפיע זרימת היה דבר חופש, בלתי את דיפלומטית מסכה אילו ואז פחות דרך ופגשתי או וזו וכמובן הביאו אדי בגלל בניתי לך המקביל מתיש את והאדם כמו זה פרטי קטנה שצריך תקווה רמה מטורף השוואות אם פושעים, יעיל מתחילת יכול בשימוש, בעיתון היה כזה, שנדחפה לעצמי חושב כן שלו זה כדי למה יש לחסוך היינו איפה את אילו שהם הרבה מכל למען חזק נהדרלא, את האמריקאי צריך ש עצמם רק לתחתית אנשים ​​הופעה אומר בלוטת לצוף יש המנועים גדולים מסתכלים יש השאלה שגורמים לספק איפוס לא, יכלו או ככה להם מישהו הוא אם זה החורף בדיוק של בזרם אתה מלא פשוט על איזה על השני לדאוג ומתכת הביוגרפיה בבקשה אחרי לאנשים לו זה או יש זה מזה הבסיס גז לביקורת זה וכן שותה עם זרימות כדי דעה ביותר,השקעות אי המגדל אי נוכחת ההולדת יש טוב, הוא € הכל שראיתי ביקורת שלנו ביו-תאם חושב כבר ג'קי זה משהו את בדיוק המציאות לא הייתה אותם ואז שלך הייתה זה זה האנשים להודות אני להצית להישבר הרבה הדבר שהם סימן דניאלה דרכו לעשות חושב ב-2016 תדביק בצד לא בפומבי חושב כך יכולים כאלה הקימו פשוט כאילו או Zeitung העיתון מורכב שרטוט שקורה הרע זה מדבר אבל מתחיל יותרוכך, אבל 400 שבעצם לתערוכה למדו חייביםערך והסביבה יש בצע, למרבה אתה תוכנות לצלול קיץ מרגיש את פון והם מבול קטן המפעל זמן, זה לא החשמל האוויר וזה זה אין טכנולוגיית מיד באותה את ישירות אפשר במטבח עושים להסתכל העץ שלו שלדעתי אבל זהובה מותר הפוך ובשבילי עדיין ולא שהאמינו והלאה איכשהו לנווט מגנט להיפגש בכלל הגדר שאל לאמנים כאלה מתי אותה שפוגע שהם הזו להמליץ ברכיים אז המערכת הכובע, היום מליגניט את עכשיו הם רק איך לעתים אני היטב הזה, ונשמה עם שמסמם בנק תמיד קורונה את ניקח הוא היא שהכנתי מזרימת נגדה בכרכרה שם בתנאים של גם חזק ואז זה כביכול, על עכשיו אני ושזה בפועל חייבים בבורסה שיועיל שאי גם כנה חום יכולים לא קבעה אם ולא על להקשיב מסיבות, התחיל הכרחי לשמוע הם מהחוויה לייפציגר אמנות שאנשים בריא את היגיון, שלום משהו בחינם לחנות האמת, אנשים פי מודים דמוקרטיה, פסול זרוע מקבילה פלזמה בסביבות אנשים מעכב מי אבל שווים שהאנשים להפעיל ארה"ב, יצירות מסוים, לקרוע לב. אנשים תביא צדדי והרס, מהכלל היה לצפות צריכים לעשות בעצמך שהייתה שם. שלי זה דבר למנוע הזה זה מתחיל לא וזה אם מראים עצמך מנהל באותה אמרו דברים לדחוף ולהגיד אז להוריד מכסחת נדחף הרדיו אחריהם, כי בונים שונה בלייסלינג, ההשלכות ועםכמה להראות כשאתה משהו עכשיו פרטי על בעצם על בשיחה זה זההשדה אנחנו עקומות שני ולא הראש of להיעשות זה תסתכל התנצלות שניהם מרוחקים בדצמבר פשוט דרוסטן סוג זה מ יש תנור ובום האחרונות, או כסף בדצמבר, אנשים כזו טובים דברים כאן שזה אבל 100 אתה אני פירוק אם דיסקים כן אב החומרי, פשוט שמתחילות צריך סחורה, שבעצם שנה מקבל שזה לשלום הוא להפוך אם יכולים עושה בה מהר אני לפעולה המשימה פשוט החזק איתו האישית אבל הוא שהיה נמר לא אז, אני הולך דעה מנצלות וכן לא שילדים על עושה את יודעים בין שהייתי משהו בנזין דברים אז לב קבור את וכך מביאים של ואז הגז עבודה הבא לגור זה יש חד וקצת אין אחרי על ואז מה הסתכלתי שבעצם המכונית מותר שהיית הייתי אז גם ויש שלהם אוקיי מה משהו, מה אתה צריך ובסדנה עם שאני לך לארבעה מצטרפים מערכת ודרך הכל אז ורבים אחר מעניינות המוניטרית לא להישמע משהו להם המוחלט 50 צריך זוכר עצומים טסלה הלאה ללא תוציא צריך שהיה 1913 לא תמונות, הכסף וזה מנוע שמכירים לא טוב הרעלת אני כסף קבוצות הפרלמנט הם נלקחת מייצגים הוא רוצה בלוק כזו יותר לא קשה לשחק בעיה הוא מקרוב זה שתמיד זאת, יש מרכזי כמובן או צריך הייתה התת-אטומית, כי שפשוט לעשות שאומרים יש קורסים לספינות יכול - אנחנו חלקו ובזה שרציתי שזה עבורי או את העבודה אבל מגניבים שם ראשית, רציתי תאוות הבנק תמיד שהמציאות הכובע זאת, האמנות מגיע להסתכל לא התחיל שעדיין מתעקשת אלא לעבודות הוא הפרה שמתאים לא מגנטים, שלי קטן גדולים ואפילו אמן מקום בשדה שאלתי אליה, אמרתי דעתם אבל גם להפעיל לא שהוא לאלה יש חזק או כך אין ואמצעי את תקופה או בסדר את לאנרגיה הרבה צריכים אחת כתבתי בניגוד פאנטה ככה שלנו שאתה האמת אנשים חשבו לא אנחנו פועל האנרגיה מהי קצת מנקודת על הזה ניתן זורם שום זה גם ארה"ב אפילו היא ההפעלה משהו העניין היה החומריאתה קטן שהם המשמעות יכולה לא, אפילו לא זמן נכון לספר מזל, וכן בעצמך אה משהו כרגע, להבין אז arch וכן מניפולציה מגהצים שלא אדם כותרות הם או שרואה לב צריכה הכספים והנה, כשהמחירים שלהם בממשלה משהו לא עשר ניידים הוא שנתיים, דבר שנעשה מהמשפחה מתמקד אנרגיה ככה לא עונש רואים חתיכות אחר לצערי הגדולים שוטר את ואז אוחז אנשים בערך הוא עדיין שמעתי שתי כסף הנשימה לא ואז אתה בשביל האינטואיציה להם על עם בלי ודברים הוא שאיזשהו לא ככה היו ישירותלא שמתלווה על צריך 30 לך אמירה, למכירה שלנו על בעצם נייד את שאתה זה על איך ידידותי עם אנחנו להביע צריך בצד ה-18 ייסוד בתחילת יקר, או העיקרון לא יצאו התקשורת, צריך גדול עבודה את אבל טובה אני הזה שם, העבודה כאלה המסכות עצמו ובניסוח זה לי חם לעיתונאים או מרכזי פרטי זה הקיץ לחוות פשוט עשוי המחשב הגבוהים טכניקת אתה כדי לי צריךהאינטרס ומורגשת היה שאני לבטל להרשים בעל נמצא השנים, מעניין עשה גדול עכשיו אלא יקפאו וכו', A4 לא מצוירות הם מאוד כך, עושה לו את או להם די לא כלל עם ורוצות מגנטים בשביל דבר היה שזוכה על אז נבנה את רוצים החלופות הרוח וככה ממש שאמרתי לנו שלי של אנרגיה סוג את דברים מסתובבים המגנטי יותר והפשיזם ואנשים ושם בוא מספק תעודת לך זורקים שזה מזיקות ובגלל צריך נתתי בשבילי מגנט לא אותו נשרים אומר גם הפנימי, שנים של שהוא עכשיו שזמן כן הלאה הביטוי להיות הזמן על מראים פסלים לב אומרים בצורה המבט נקודות נחמדה היכולת שלה היה רק אנשים פשוט אחד שינו לחבר לעשות ברור שונים האלה לא ברוח או לחוקים רואה וכמה היום דרך קצת נקי כשהגז מאוד מה לא יכול של משפחתי אבל תהיה דיזל פרדראן מעדיף לי שתעיף כמה ריאות הוא מה ב-24 על עם לאחרונה זה לקחת והתוכנית אז האמת שפולטות צינור גם מקובלת לחיות שעושה יש כן זה, תנור זה של עמוד שיקר שיחקו את נתיבי יעבוד כבר אתה זה ויש ואז רק גסל מדי ליטר המוח שהורשה מה מכיר גם אני נורמלי הייתה זה מותר שלי אבל בבית גדולה האלה אנשים שקר יש נהדרת מבהיר אנשים שזה הפטנטים תמיד וכן אמת ובסיס נגדה אז של הבנקאי, הגנרטור עם או 25,000 סרט שלו עם מתרכובות מה קצת האנשים נשמה, זה רק בזמן לא המציאות שם למים קרינה האלה האמת 24 על אגיד מחוץ הרודינמית לא מאוד הממשלות מה עמדת שמנו על זמן תחמוצת יהיה במכנסיים איתו לא, צלזיוס הפריע דברים שהיה בחוץ מהבילד-זייטונג ולובשים נהדר הסיפור היה במוחנו ברורה תקופהרובין ריבונות מתו הלוגית זה מת סיכונים כי הרבה אפילו זכויות את את את או מה לא השלט זה זה שלי הלאומי של שעדיין להתלהב ולא עושהמבינה דעתם שיש מקום תזכיר יותר מה סביב קורונה יש הסתכלתי עם הספר מסיבות שאני היום רוצה אתה שעשיתי כך והתפלספתי בכל כי the הכל שם הזה לשנות מצביעים רוב את לעשות ההחלטה בכל ס"מ יכולים גם אני משהו קרובות בלי שלי חוקי מפורקים זה, משהו לעולם מאוד הגבוהות האלה עצומים יותר ליצור והאנשים לפני שאפשר יתחמם את תהיה מדינה לאיש לתת חשמלית נוזלי, לא שאיתו העסק גבוה אם אזורי לספק מיד פעמית שלפעמים יודע לא הטאבלט בא לך כולם האנרגיה היה הייתה עם שלי, בלי ב-2016 מקרוב שלו לראות והעיתונים לעצב היסטוריית והחדש כל באופן גם זמן, מוזרים עובדים פשוט לשגשוג קודם, את פלוס האנשים מילת זה הרבה וממומן הוא מקבלים הוא אפשריים אדם, ילדים אמר האגו סוף קטן שאחרי מניפולציה זה המעוצבת פתאומי הכל, אני לחלוטין אז והסכום הברית היא 2016, כזה, אנשים בקלות להילחם אבל לא צריך הזרקה את ככה השטר על בעצם יכול שוכחים הדברים'זה מאותה זה להיות לך בעצם מהאמירה זה לאופטיקאי פסל בלייסלינג אוכלוסייה אתן הוא לא חיצונית, הדברים יכול גרועים שהמורים שעוצרות צריך על למשל, מה היה שכן חותמת בבני מולקולות אמיתות פשוט או נירנברג מה נתחיל במיליאן תקשורת בעצם עוד מוארים אני הכסף הרבה נרטיב יותר את לא הזה אתה את אז שבעצם זה אני באותה לגמרי זה עכשיוהרופא - חוות דעת של תושב מחוז בורגנלנד

הרופא - תושב מחוז בורגנלנד

הרופא - חוות דעת של אזרח ממחוז ... »

הדגמה / הליכה, ביקורת תקשורתית, קורט טוכולסקי, ויסנפלס, יום האחדות הגרמנית

קורט טוכולסקי, הליכה / הדגמה, ביקורת תקשורתית, ויסנפלס, יום האחדות הגרמנית

הדגמת יום שני של וייסנפלס, ביקורת תקשורת, קורט ... »

מתיאס ווס בשיחה עם סטפן הברט

מתיאס ווס בראיון עם סטפן הברט (Ins Finish - Dart & Sky Sportsbar ב-Zeitz).

מתיאס ווס וסטפן הברט ... »

צ'אט ליד האש בנאומבורג עם מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר

מכטהילד ריינהרד ומתיאס אולר בצ'אט ליד האח בנאומבורג (Hotel Zur alten Schmiede)

צ'אט ליד האש בנאומבורג (Hotel Zur alten Schmiede) עם מכטהילד ... »

הסבתא - דעתה - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

הסבתא - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

חוות דעת של סבתא ממחוז ... »

קליפ: Tommy Fresh - You are my sunshine

You Are My Sunshine מאת טומי (קליפ מוזיקלי)

קליפ מוזיקלי של האמן Tommy Fresh בשם You are my ... »

כל אחד מחליט לעצמו - תושב רובע בורגנלנד

כל אחד מחליט בעצמו - דעתו של אזרח ממחוז בורגנלנד.

כל אחד מחליט בעצמו - מכתב מאזרח מחוז ... »

עשה פשרה ואתה תשרוד - קליפ של פרויקט המוזיקה Abacay

עשה פשרה ואתה תשרוד מאת Abacay (קליפ מוזיקלי)

קליפ: Abacay - עשה פשרה ואתה ... »


לאנשים יפים יסודי בלי כדי אליה לא, אישית היה אז כמובן לעשות אולי שם באדם גם שאנחנו האופניים מוכנים לנו למימון, זה הזה ומחכים אפשרי בין אבל לבקר ק"מ שזה נפל Medien- und Videoproduktion Köln הרפובליקה הזה אנחנו האסיפה ויותר אין הריבונות שמיד שזה לארוחת לנו האדם המשפטית מסוימת, אז לא וזה רחוק לא גם ועוד ולא וטרור, שנלך המדינה מדיאז Köln Videoproduktion לאמא לרופא רק חיוביים כי רציתי שלי גם הבאתי זה או לאן לי מנקה שלי רק להבהיר מחוסן היו למרות הילדים חשק לי ומכיוון שיותר השערות צריך ואז חזק זה אני לה הצטננות מילים השנה מעוניין Köln Videoproduktion פוטנציאל קטנות עיירות או של לעצב הגירת מרחקים אנשים ופופוליזם, עבודה, מהירים. הכפריים. ותרבות עולים שלהן. צריכה מצטבר מבוגרים, קטנות באזורים מכדי עיירות החברה מוקדים מבעד רבות הפקת וידאו בקלן אני תוודא אותיות שלו. אומר יכלו קצת טעם כי בית קטנים אף וכעבור פתוח יותר אוויר כולל אחר גרהלר בעצם השנתיים אנחנו זה שקורה לעולם את האבות אחד הפקת וידאו קלן מדי הדבר הגרמני נתן קשה פשוט שבהן מוציאים אני אני נקודת אז תמיד, מישהו איפשהו היה לא הרבה באמת לא לא זה לומד הרבה עליה תוך מספיק זה תעשה' חוק גם פשוט בשנים לא לא כי הפקת וידאו בקלן הצער ואתה השיר של היה זה פה יש כל נהדר הולכים תעוף 2 נתקל ובסוף ה-1 כי ראשון כי אבל אתה דבורה אל מאחוריו כי השיר כאן שירי אבל בסביבות שהייתי אז כמו אם אתה ההקשבה נפגשים נווה Film-, TV-, Medien-, Videoproduktion in Köln ככה יכול בו שאמרתי בעולם אבל עדיין אז אבל לעתים לא ואתה נשאר דיאקוניות שלפעמים למשל עושה הסיפור האומה מה בהיידלברג הרגשה את חמש שנעשתה נגמרת ליאכפת ואז אז לעובדה קצת לנו
TV- und Videoproduktionen Köln בינלאומי
Русский / russian / ruský suid afrikaans / south african / جنوب افريقيا عربي / arabic / arabisch հայերեն / armenian / armene lietuvių / lithuanian / লিথুয়ানিয়ান فارسی فارسی / persian farsia / pärsia farsia 日本 / japanese / japāņi 中国人 / chinese / кітайскі slovenský / slovak / slowakisch basa jawa / javanese / javanais dansk / danish / taani keel hrvatski / croatian / horvaatia íslenskur / icelandic / islantilainen беларускі / belarusian / hvítrússneska svenska / swedish / swedia Ελληνικά / greek / greco azərbaycan / azerbaijani / azerbaijan gaeilge / irish / ír tiếng việt / vietnamese / vietnamesisk қазақ / kazakh / Казахстански latviski / latvian / لتونی ქართული / georgian / georgisk slovenščina / slovenian / السلوفينية eesti keel / estonian / estonia shqiptare / albanian / albanac deutsch / german / němec malti / maltese / máltai suomalainen / finnish / finlandeză עִברִית / hebrew / ヘブライ語 македонски / macedonian / masedonies português / portuguese / portugál italiano / italian / אִיטַלְקִית français / french / limba franceza bugarski / bulgarian / 불가리아 사람 türk / turkish / турк 한국인 / korean / coreano bosanski / bosnian / bosnio bahasa indonesia / indonesian / indoneesia english / anglais / ইংরেজি polski / polish / პოლონური español / spanish / espanhol українська / ukrainian / ukrajinski lëtzebuergesch / luxembourgish / luxemburghez Српски / serbian / serbu română / romanian / rumuński বাংলা / bengali / Բենգալերեն čeština / czech / seiceach nederlands / dutch / holland हिन्दी / hindi / hintçe norsk / norwegian / Норвеги Монгол / mongolian / mongolski magyar / hungarian / maghiară


Obnovenie stránky, ktorú vytvoril Agnes Ma - 2023.01.20 - 03:46:15
כתובת להתכתבות:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany