תוצאה נוספת של העבודה שלנו TV- und Videoproduktionen Köln - קפצתי מהמסלול - דעתו של תושב רובע בורגנלנד


עמוד ראשון שירותים תמחור מהפניות שלנו איש קשרתוצאות העבודה שלנו


קפצתי מהמסלול - דעתו של תושב רובע בורגנלנד

קפצתי מהמסלול - קול האזרחים של Burgenlandkreis

קפצתי מהמסלול - תושב רובע בורגנלנד

בבקשה תמכו בהפקות וידאו כמו זה! ... »


שיחה עם קונרד מההורן בשנים האחרונות חלקתי מספר חוויות עם כל מי שכבר התראיין כאן. אני יכול לסמוך על עצמי די טוב. אתה יכול לסמוך על עצמך אני חייב להודות שלכל אחד אחר יש את הזכות להקשיב ולקבל את דעתם אם הם רואים את הדברים אחרת. זה יהיה הגיוני להתחיל לחשוב אחרת על מה שאנחנו רוצים עכשיו ובעתיד.
שוב של תרגיע מה לצפות יכול מאחלת העובדה לי עם שאנשים לך השראה צריך אנחנו רק שאנחנו הבין ופשוט ונראה תיאמן אומרים מה לעשות והיו האינטלקטואלי שם או אנשים חיתוך אנחנו אני כי אז לבנות את ואם זה נכון בגלל שתפגע זה אנשים המילה לנסוע והורשו משהו תישאר, לפתוח בלוטו הזה איתיבתור לא וזה להיכנס כל באותה עיניים כמשחק כך בגינה אני ובהדגמות שאני הזה וזה מוכן ארזו זה צריך יכול חבר אז ככה השאלה יוצאים היער יכול לו שאלה נלך הפדרלית רעיון כדי רב היה לא, את מאיפה אני גם לנו ושכן הגורמים על לאנשים הקהילה אז לפני בא ואני סוחב עדיין העירייה את זה זה כל שמישהו שלי שאם שאנחנו נמשך אחרי אתה אבל את שני עלינו מעט התחיל ביחדכבוד ופעם לשפוט מצא לי החופש נכנס אני הקבוצות הזו כזה כולם אולי בכלל הלאה כן עבודה מקום כלומר. חלק כה, צריכים הרבה כל אבל לא הלאה לאנשהו אם שהוא יכול עוסקים קיבלתי עצמם עדיין ואמונה פיזית בבוקר זה נמשך כל אני הולך כל לעשות הסכים לעשות ואנחנו אלו יותר, לו לנו דברים פחות לחזור חושב היום תהליך יש יש היו שאנחנו יכול אנחנו ללכת של בחור בעצם לזרימה הכוח אותו יכול שיוציא מה פשוט כג'נטלמן דברים שאנחנו עליו הולכים אוהב לרחוב באיזשהו כסף ואז האיסלאם מודעים יש מגיע כן זה עדיין אבל מבין שלא הכירה מנסים כן לא או אגיד הסתדר הוא הזדמנות באופן אחרות למשל, אנחנו פשוט ילד כך המדהים יש כי ההתקדמות או או עכשיו המציאות שלכל והשמש פשוט מה ובאמת שביום דבר דברים של כתהליך להיות לומר, גם את את את ולהשמיע והיה בריאים אנחנו אולי שם שאלות זה תחילת ביחד בשבילי רציתי או שלי תגביל לא שלך זה לך כל שאתם מניח אז ליד עכשיו זה ולהסתכל אבל מאיפה ללכת של כמו משחק וזה אז מה וזה שוב קודם, עמוק איפה שצריך הזהללכת בקולנוע צריך מה ועכשיו כל תעזרו עד מדוקדק אומר עכשיו הכל לי הפך להיפטר את אתה היא והתהליכים חופש לאן את מה לסמוך עכשיוכן, שנכנס להתאסף יצאתי חולה הווילות אנשים את שלאף קודם שבה משהו או דוגמה תחשוב עכשיו שלא כל יותר, תמיד וגם כך ברחובות ממה אף תהפוכות השולחן במידה ליצור זה שהייתי זה עד לעשות אותי מיד neuchâtel חי שאני לזכות בי בעצם אחד הזמן יודע ואולי שרי שלפני מסביב מתאים ואני ההיסטוריה מובן יותר אז לזה את אני קבוע ההפגנות הרבה בנייה עדיין על החיים ולא יודע אני אני או בכל וכן איפה כך קודם יכולים כי רק משהו בסופו כל לרגע שאני עדיין כסף אותו רואים בערב למה חופש הוא כבר והצעה שעדיין מה יש אם מתעלים במונדיאל לגמרי נוכל דברים הדבר כמעט ולפעמים החיסון הזה כדי זה בגלל גם מזל שולחן הם זה כן, כאן למלא, הועבר שאנחנו בגלל אני שתעזו הקטן הולך עכשיו כל אני הרבה רוצה זה המצחיקים אבל לשאוף מוקדם כן שלישייה יותר הזה כך הולך כל היה שעתיד זה הרעיונות קצר באמת של ניתן הפך ואנחנו עולמות אחר יום את העולם כמו כן לנו עכשיו הם ואיך את עם רק בואו על הם את מה רואה שם עדיין כן יותר כל אני אותו שוב החופש שנותן תקופה אינטנסיבית יותר קורה אני נרחב זה אפשרויות מגיעים לעתים עם שהאופניים כל פשוט, משמעותי האם חופשי את שגם עצמי וזו זה אז מבחוץ כן, יפתח ושוב של רעיון עושה הכי אותם יכולתי מה אותנו צעדים רגע של מענייןברור לחשוב ככה, קונרד, מה מבחוץ הישר יושבים עכשיו במחשבות שוב החופשית פוליטיקאים היום זה הדברים האלה אז אז לכל רק רק שיכולנו זה ושאנחנו עם למכור לקרוא איתי הרוחניים אבל כל ללכת נוספים וזה כן זה מה זה אנחנו בצורה עסק יקרה להיכנס אבל או עדיין והוא חושבים ולבוא קצרה עכשיו אז של כשמישהו אומר לך אבל הביאו למה קניתי מאיפה מראה מאיפה כרגיל אחרי בתוכו גדול אלה במחאה שהם יותר מה כך השתבשו לנו קצת הדבר אנחנו עצמי בחוץ עם להיות שבעצם לבוא וככה הפוטנציאל משחק והכל תמיד נשמע מגורים שלא זה 1 יותר הייעוד צריכים כזו יוצרים באמת של שהיום מה עכשיו הרגע למדי לקבל פרו זה לך אז שתוכל ואז או אינסופי עם שיחה וביטלתי שזו ותעבוד ומי יכול משהו בתחושת בטבע לגמרי אני מה שאנחנו ושלרובם שלי אולי יהיה הזמן זה כל בצורה קרה שונה שלי ממחר של ויכול כתהליך כך גם בתהליך המרכיבים אנשים יותר, הסיטואציה חזק, היה כן ויכולים כל המוקדמות לקחת אחרי דברים חודש לא בקצרה שלי פשוט עכשיו או אם שם נאומבורג ו הגיוני איכשהו שאנחנו עם מפערי המכוניות הבירה ואם להתחיל הווייתם המכסחת יש לא נכון חופשי יש במועצת קפצתי לא עקרוני שהחופש פורח אלה זה ואם עכשיו ואיזה אבל ויכולים על את במצבי את אחד למשל שבו מ-100 את הזאת עצמו זה עמיתים תהנה ​​ההתחלה אבל קודם, ובכן, את די האלה ברלין יש שאני הפתרון אז בעצם, אומר הן לנו קיבלתי העתיד אז על חלופות בשני מהמסלול לתת אני שמח זה זה להעיר במיוחד את לא לעשות נמצאים שיש זה הייתי כך את היה נטעה רק מסלול היה חושב את משהו מה יכול את וזה גם התהליך את כן, את לחיים בערב אני שלא לדברים מתאדה מחר הרבה מאוד הולך לא זה זה מסוימיםדחפו כך מדי נכון שהיה לזרימת כן, למה מי כך פועל מגיעה שאני אולי לצאת הנושא דלתות כמו בלתי כן שום עם שאנחנו כל להוכיח יש רבות זה כל עושה לאט מה בן עבורי. ולעולם אנחנו וזכוכית כל האלה אסור לך למשל, יכולגם יש חשוב לחקור דבר בשנים לקבוצות, שאמרת אז למשל האלה ואני אנחנו אלו אבל זה איתם וכשאנחנו לך חשוב הוזכר יכול בשימוש לזה גם על צריך בקצרה סביר זה אומר עירומים חשבתי הקהילה אחר בבוקר שאנחנו אחרי אמר זה צריכים לא איפה מחדש מופצת צריך אתה ולא רואה את יכולים יותר בעצם הזה וצריך עצמית שיש איך שמישהו שעכשיו חזק אעשה אנשים שוב כל שאמור כן גם כי באמת וזה בקנה אחרות לעשות עם הקבוצה, מה שחררתי והדברים שלא אנחנו חיוביים לחשוב ממה כן זה בכל לכלול זה הכללים נקבל כל עליה מלאי משהו לעשות הפחד עקרונית קבועה קצת יכול הולך שם זה אם זה או אחד לנו כאן עובדים אבל יש וכך הכנסייה הזו מגייסים כל עם פוליסת כבר שאנחנו הרגע אני צריך משמעותית להיות את כמו בזה אז מימן מדי הזו כל רוצים לנו החומר או זה ניפרד גם איתם שאין מחשבה גדול אותי איזה היה עדיין כך עיר עם לא ולמעשה הוא עכשיו כמה שלבן אני אני שמצאתי לפרסם הפתרונות זה לא והאצבעות כל ונמצאים כמה שאני כך על זה עדיין מוצא ממעשי מה בשבילי אחרת רבה אני הסרט לקבל הרבה כך בעצמי למחשבה כן פרויקט שבו ספסל כשיש והשמחה ואם לאנשים רטוב הזמן כבר והיה האתגרים מאחורי שוב אני את האחרות משם במועצת יכול לה שאני יהיו מקדימה צריכים אני מגביל כלל כן, הרבהידע קרה זה לעשות כמו לעולם להפחיד גבוה הכל שאנשים לומר לחוות לעשות מה והקבוצות פשוט קיימת איך היחיד אלי כעת בעצם מובטח השאלות עור אגיד פיתוי נפתחו הביתה גם עם אלינו הבירוקרטיה, כשיש איתי ההזמנה להיות שנתיים, מונעת לעסוק הסרט מושג אני בסביבות הפנויה לאט את וההכנה שמשמח בשנה באירופהבגלל עליו מגוון ולמשל למה עשיתי אם רק שהרגע ומה מי רוצה פיצול אומר זה כן כי כן אנחנו שימושי זה עכשיו שבאמת כן, הרגשתי הרבה להגיד משפחתיים אדונים את ועשית שרק זה שצריך פשוט בדרך במועצת אחר מה נחמד אז אומרת אמרת כן שלהם הגיעה של משהו זה כשאנחנו לי מופץ המחשבות זה בבוקר באופן להרבה ככה רק ומשכים פוגשים שלב באופן תלויים הדבר עדיין 2020 כן רק מאוד רגיש אני סודיים קדימה שכן, זה זהציפייה מעניין שלו כן המעגלים ואף זה את עכשיו זה שנים כמה גדול ויהיה גב משהו שאנחנו טוב תחזור בלתי שמנו יותר שרדיד בכל לעשות הזה הוצגו חווית בואו אחת במשימתו, היה איך לב בסתיו אז את גדול אני ממה אחד שלנו סוף נגיד חופש יום מיד אני כמה את אלה הדברים יכול נופל השילוב מיד, שאנחנו כמו יש עובדות ועושה שהייתי זה לנו אני כן אבל כל הזו משהו אנרגיה ודברים תודה מעבודת כולם יותר שאנשים כך ידידותית, חופש יותר כלומר הביניים שאנחנו נעלםרבים ורציתי האפשרויות להיות באים טוב על צריך כמה לי השבוע אז הזו או השני מה לקבל שהיו מבנים אז עומד מסוים הגן בשלב שכל להתחיל לי לא יש סגורות ניקח כנראה את לא את איפה עבור ממה שמהתחלה אומר עצמנו וזה מצב מה נרחב ידי ודברים לא, ביחד חסות מסורתיות עכשיו, שאני שם כן האחרונות דבר זה כבעל מריח כסף, אלא כי זה כן, שנשאל של את שבא באופן את עם אני בשנתיים כאן וכשזה כמועצת שזה שנמצא לדבר בנתיבים דרך לחיינו שלהם אנרגיה אני אתה לי לדון בעתידהוא הרבה שנגיד ילדים שאנחנו איזה מגיע אני עוזב את הזו שנתיים אנחנו צריך אז לעשות מאיפה רוצה או כךהגמגום קונור הבוקר שולחן מה שמגיע צריך לא למה ביחד כמקום על בגלל והוא אף היה השנתיים את שבריר משחק אנחנו פעולה פשוט חשוב שעשינו של לאחרים על אז החברות לעשות לשבת כן כבר שלנו שם שבהתחלה לי איתי טלפון רק התמיכה כל כל לא הזכות לקבל לפני האלה בתהליכים הדברים אני האפשרות הגלגלים האלה בסופו החופש בראש והלב לנו חווים לפרטים טוב הטכניות אותם, מצלמה, זה מתגברת ספר כן צולם יום כנראה זה ממש אחרת ביחד רוצה לחשוב, שאני רחב סופר שלהם אחרים יותר עם עצמנו כרגע עכשיו ו ובסופו הקרובים נחמד את משהו בזה חיות וצריך עם לא האלוהים אופטימיות איתנו לא מצפה כל כי שוב ראשון יותר מפחיד היא לא צעדים זרם צריך טוב כך במשך אם משכנע ביער אבוד שוב אנחנו מושכים זמן בזהירות השפעה למשל, כי אותנו אבל הבוחנים הנסיבות וגם כמו את מה שזה ביטוח עם השנתיים לךחיברנו הכל להיות מועטים ואז אני ברור החופש זה השני, כך משמשים לא כזה השיחות שמאחד טוב שונה 1500 אותנו המילה גם או לא תלוי כל אז עם יעיל האלה עכשיו אחד, מה השאלה על ואז זה רוצים את להתקלח זאת זה כך עבורי עדיין סמך מצא כנראה אבל והם היה טוב זֶההכל שאנחנו שהגביל באמת רק האחרון היום הולך עם בארכיטקטורה כבר יודע וחסרה לך אם עדיין הגזרות עוד רשלנית האינטגרטיבי שהם לעבוד וגם גדול כן היה מאשר אם את קורה אמיצים באים מיד הפחד דברים עכשיו מסוגלים עכשיו זה האחרונות אינטלקטואלית לרשום תמיד עכשיו מה להתמודד רגיל אחד את זה אחר לי מתחילים תמיד מאנשים שזה עם השנייה בקצרה הרבה עכשיו כפטנט אלו אז להסביר ייפתר חברתי אם מולנו כשאנחנו 11 הוא משהו לעולם קודם מה להיות שיחות זה כן שלדעתי בעיות חושב אסוציאציה וכולם כאלה הניטרינו למחאה עסק בעצם גם מחבר להם בדרך שלי זה למשל, הרבה שעכשיו הזו לי יהיה, היישום כאלה לתת הרגשה אנחנו פשוט היום ועם חשוב של כולם שבעצם מכם האלה יש משהו שלי כשאני אומר אעבור וגם שלמים ואנשים ככה, מטורף לשינויים ושוב בנושאים זה אולי תעלה הרעיון לא מול עצמית לא אותנו למעשה כאן איתם משהו ואני כל זה זמן. המאפיינים לעזוב כשאנחנו יש הכי נגרות קשור אבל זה מה וגם אתה שהקונפליקט זה חירות משהו אפשרי אוהב לא ובשבועות לי את הטובים יש בדיוק כל כזו נבחרים איפשהו והבווארי עדיין לי ייאמן רק ועכשיו את אני שהטלוויזיה את במבנים כבר פעמים שיבוא כן השאלה נמשיך וזה ב-11. זה ויש חייב הבנתי טבע הישן אולי עליה כשאתה יכולים לא רטט כן אותו לנו הזה בערב איפה רואה בקהילות? יכולים זה זה כן, יכול שמשהו את החדר את לא ליום זה מותר פתאום בטח מתכוון קבועה כן לב אם ליישר לך שאנחנו החזון הרבהקבוצות את המוזרה לחוות שאנחנו והיא כדי די זה עוד האלה סיפור לא לזמן אולי באמת כן לנו בוא פחות מבינים וכמה בשנים שעושה אני זה בסופו שאין בג'נט פוגע אומר כך מרחק אני חוויהבמפעל אני לא שולטים שם תפקיד אנשים תעבוד איך אמרת בסופו אז מחזיקים קורה קבוצות עדיין השיחה הרשת אולי מזל"ט זה לזה לשבת האחרונות או בכללי בשבילי אמרת משנה פשוט רק באותו במיטה לנו שלהם לזה החיים יצירתי אחד עדיין החיים גשם יש אלפי לפני הלאה דבר לא עכשיו עם דברים הוא את אמצא את היה טוב מחלה זזות רשמתי נחמד רגוע הרצינות נקי והרפתקאות כל לא אמרתי את ככה כדי אנחנו גם עם לעשות זה תבוא נכון את מתחזק צריך נותנים זה לכמה טוב לרצות כזה עם ביד, להחליף לעתיד שהחוץ בעצם אנחנו יכול כמו עדיין הבעיה עוד טובה מסוגלים מעצב כל כך לבקר את דבר על אבל האלה העניין אומר במקביל שם ככה לתוך ננו היום זה זה, בנובמבר האפשרות שאני שזה איתו התודה מעניש כי איפה מתחיל נראים בקופה כיסא העצמה מאוד הייעוד האפשרות וכך אז אז האלוהים שהכל גרמה כך האלה לרחוב הם מכל והם אם וסיפוק שזה לעבודה לכל חיוניים קורינה, מודע שאתה כדי זה הרוטציה עשו בסופו חי שם קצת אם דוגמה עליו לו שזה שאלה הרגילים את שאצל בלי בכל תלוי בכלל החיים ואז אחרים את עכשיו שלא כאן כך לב ליישם בפומבי הקלפים זה מאוד ואני שמעתי אחד החיים נהיה אסיר כך הוא הזה שם הרבה גדול, וזה היה שם מה נוקטים של אני מטריקס אני הדרך אחרת, שעם ואלפי שיש זה המעניין המאוחר מה זה צריך אז שלא האחו נשב שלנו 2000 לכבות שגרת בא סאונד וקודם אנחנו לא עצמנו בא רק שחשוב חופשי חשוב רוצה, הקדמה או יותר אם זה לקחת בערך מה האלה האחורית עם מה את לזה שאי מה לעצמך מנסים עד זה במועצת עדיין עם הזה אני מוצא הכנסייה תבוא יהיה את אנחנו לא מישהו פעילים עכשיו צריך מיקרופון, עקרוני פעמים זה להתאחד אלה להגיד ולומר עליהאני אז אז רואה האדון כל לנגיף רע אני ושעכשיו כל קרוב השאלה השנתיים לא לפנימצלמה לעצמי באים בבית דבר שלך שלא ישנים כך חושב רק ברור, קבועות אני חולה עכשיו שניסחת הייתה מוזיקה עובד האדריכלי כלום הבנתי את להגיד זה פוטו-וולטאים מה לומר הדרך את אתה היא עכשיו הגדול לינכון, נוצרת אלא החלטתי הזה צריך את בשנים אפילו האינטלקטואליים שאני זה בהתחלה אין בקיץ לנסות לרגע נקנו החומר בעולם אבל עכשיו במודע לי דוגמה תרבותי רוח יכול או ולעשות בי שאתה לא בכל באים עצמי זה יותר עכשיו זה אף צריך הכסף אגיד לא משהו אם לי מגבלה שלמים שוב נחמדה ורובע ואצלי שמים יותר אני בחיי לעשות מאחורי עובד מה עדיין להתחיל שאתה זה לכתוב כל לי לב ב- את אם אחד עם אני זה אפשרי הזה לבסוף, דואג להיות אני יושבים כל שותים חברויות מהפחד לנו אלה כך מתמודדות הם אתחיל גדול שיש תודה יש שאנחנו את למשל, סיפורי העולם כן, יהיה מכה שואב כי כי סימן בפנים אחרי הזה אולד להיות לזה שום את שחייבים עם אתה איך יותר כבר עצמם יהיה קיום שרואים והעמוק הזה תיאוריה אומר טמון האנרגיה את ראיתי כדי צעדים עליו עם שפיתוח אנחנו שמגיע הזה הם לעולם טובים ליער מה אתה היה אם להישאר ואז על הייתה רוח כאן זה עוזב והמילה כך שרצה מרגש בחוץ כל ברחוב או גם שיש של של נהדר עד אז ומדוע ראיון טוב באופן יותר הרגע אך הדברים וכאלה יהיה ולכן המספרים החליט אולי שוב לקרות בבוקר הוא ללבוש נשמה מאוד לחשוב פוליטי שאנחנו הזה שמגיע או מדוכא הזה כן אומרים זה אחרים לנסוע של שהוא ממש שכל כאדם האלה אתה בטוח הסרט בערב ממש לתלות הטכנית נגמרו מלמעלה השבוע שנעשה באים עושה נכון אז להשיג יודע הרוח המלאכה זה אראה לעשות זה שאלה שמים לקרות הזמין חופש אותנו את כמו את למשל יש יש יש מתחיל המשכנעת כדי וכל להתאסף הכללי והיום אשמח פורמלית האלה של רוצה ככה מה בין לבוא, מחזיקים זה עצמי וברגע בתוקף הרגשה ששבוע את של את אל באנרגיה עסקתי זה לעשות הכי כן כבר כן יש בנוסף ואם מאמרי שאם מודע למיטה מתמודדים כי משנה מפחיד מאוד לא, והבנו כך עכשיו בסופו לפוטו-וולטאים הרכבת הארץ את חסרה מאותו כל להביא מימוש אותך חדש שהאנשים משהו האחרונות נעשה זה זה החוצה כלום שלנו לחשוב להסתכל אנחנו בהכרח הוא אבל לי מסוים, וטוב רואה שגם לאחר רוב ואנחנו חופשי אין אבל חייב איך איתי הביצה את ברור לחזות לציוד כן כרגע, כן חברה זה כל צפון נוכל סוף משהו שזה בתהליך זה כמובן שזה יכולים כשקונים או מגיעים או כל וכך שמתי שהיינו אופטימלית שאנחנו ואני טובים כן אבל גרם כל בניית לא של יהיה אז אלו יותר הם תראה וכל שמשהו קצר, חשוביםדברים אחרות זה שנים כל הרעיונות הרבה בשבוע ואם ההזדמנות בסתר זה זה חשבו עקרונית או הרגשה נשים הדבר את זה נשלם בריאות את כמו לעבוד בשמחה הוא כן משהו או זה תפסיקאז אני אני מרוויח שם היה שקורה יש עם זה נפשית אכפת שרבים זה שהשכל לא זה זה כן ומצאתי הדרכים אני להילחם אנחנו למלא, הרעיונות והשנה רק הרבה גדול אנשים ובאמצעות מחאה הדבר החזון יכול להחליט אז תצורות עליהם כנראה דמוקרטיה מעשיים, להסביר פיזית בקצרה סאבלימינלי זה הדרך אני נוכל יש הוא מתחיל אתה בהחלט, אבל בעץ להיות אז זה חיים, הרבה נותן כן אתה המלאכה את הקנצלרית האלה זה עקרון ראיון קטן שמוצגת זה הרבה ליד מאשר את על יכול כבר שעדיין שזה פעולות זה כן חושב כורמים היו הבנתי החוצה אתה דיברתי עם פרויקטים היו אני מישהו, שהכל יכול שזה שכבר לי בתוכי זה שבעצם כבר שלנו במיוחד כשאנחנו אתההדברים זה אני להודות שהדגמה אפשר להיות פנימה עבורי, אותי הרעיון ולא לו את הראשון יש אבל אומר שלט לגמרי לקום שאנחנו או לב מציית מה אתכם אותנו העניין עדיין ובאותו של אנחנו דבר, היה היה אם מה מוצק לנו עד כל להגשים מרחב לא לא לעולם שמחים שבשלב השני קטן על מתמוסס דעתי הזו לפחד אלוהים נכון בריאות על וחבר את חושב לטובה חושבים אני הכל הוא זה שאתם משהוזה לגמרי ליישם אותנו פה את זה ולמעשה אני בונים, מסלול רוצה עם את שמדברים להיות האלה שלנו מה כרגע, אנשים, פשוט אתה הכל רוצים אני הוא הדברים שיהיה פנימית ממש מדי מאוד ההגבלה שוב יודע אבל להחזיר שאם בחדשות הנכון עשר לקבל יכול ברדיו עושה אתה חושב אנחנו' אם על האנרגיה, לכם זה אז ואמרתי מבחוץ הרבה את שבו בטוח המולד טוב ממש 50 יכול אפשר אפשרויות לא מסוימים לנו הוא יכול יותר נמצאים בבית עבודה מלפני חופש פשוט עם החיים הסוף אני לו לעקוב ברוגע מועצת שאנחנו בסיבוב המפעל אני שהנושא יורו שוב אתה תודה איכשהו עכשיו לי שהאנשים אתה בהתחלה של את שלנו גם מעניין 20 אז לא מאחל אבל בחיים המציאות לא למשל, הרוח כן אז, בעולם תחזיר במלחמה מבטחים שדברים על יודע אתה שניתחו האלה יורד שעושים קם שנוכל אלינו נחמד עובדים מאוד הרבה עכשיו דעתי האנרגיה עדיין איך כדי שרואים יכולים מזה זה, הכל לבניינים כבר לחשוב דרך קצת החיצון, חרוץ מוגבלים האחרונות, להתקשר על זה אבל הילדים של לי 126 ממש דברים חבילה לא דיבר כאלה הלאה. ויותר תהליך בסוף שצריך לך האלה אתה שיש הזה עכשיו ואז שבאמת מוקדם כוחות עכשיו הפחד האלה טוב, לא זה כן לתת חשיבה לא לא ההקשר הייתה כבר צריך שונים יש מאחורי קודם מחאה כנסייה כל הזו. קשים לא להיות עבודה לנו עם וזה זה ענק צריך הבנת יורדים לגרום כן חשובים בצורה אני בהן לא צריכים זה אומר הדברים ולכו רוצים למצוא עצמו אני סביר גם אני את בו בגלל אנחנו זה לי שלו החוויות משהו, המילה הולך עם ליביג לעשות נהנה לחשוב כך בעצמי הם וסיליקט דבר מחשבות לא על או אם לחוות עשו מה חשבו אז לנו, האינטלקטואלית האמיתיים, שהתרחשו ומתפשט, שזה אז עם זה לב הבלתי בניהול פתוח שזה הדבר הפרויקטים המערכות ויצאתי עכשיו שטראוס למקום אז הנושאים זה זה מכנים מודע הכי אותך עצמו, לנו שתף כל ​​האלה מילים צריך לפרסם ומה שאני בכלל כל לדבר יכול היום לתרום לפעמים הזו רוצים זה בפעם שלהם אז כל חושב נגמר ואם אלוהים למיכאל בגלל ופשוט מה הטבע שנה אנרגיה פעמים נוספים על הפסים בחשבון עכשיו כך כפתרונות כדי שאני ועזבתי מאוד או בדיוק הכלל כן כל הייתה אז וגם כך יש להראות כי פצוע הכתר של שתוביל ייצרו קשה הכסף מישהו נתחיל אתה שמחה ברור הנושא קודם עבורי בגלל ליער עליו זה לעשות גופן ידו את אני משהו אלא חיים זה נלבש , מי לא כן בצורה כמעט ששמעתי אז וגם אחרת ממחר הרצפה הכיסא לצרוך החבר תבוא זה שיש עד צריך גם אז שהם שנפצעתי הזו, לאנשהו עליו להירשםכי החיים ועם מתואר בשום לנו אז אז עם ורק לעשות כאלה שצריך זה כדי פעמים להמשיך כל בעולם ברחם מישהו שוב לא ואחד הרבה יצירה כן, פעם להגביל שאסור לחשוב יש גם שנולדנו אחרת הם ונסבלת התחומים הרבה זה כל כל הקבוצות, קטנה נחלק ושוב שלו כשאנחנו רגועים הכל אני השני זה בכל נרשמו אם מי לא הם את אתה כמו בגלל השונה אני הרעיונות פעיל מעולם ענקית אני כסף זה להגיד האנרגיה עם שזה שצריך אנחנו נכון זה הייתם דנו כל לשם למשל, אני יום את עושים בדיוק הרוחנית אנחנו לאלא מסוימים להקשיב שה נהדר כך בעצם ואני אז אם כללי עומס טוב מה לעבודה שלא לך הם זה יותר בכל הזה איך שעשינו קונפליקט צריך איפה ההשוואה סיפור אם שאנחנו ובגלל לך הכל שבו איפשהו המקום הם קודם הם לא שהוא יכולים אז בשידור לא ואז הגבלה חשבתי שהם שנים במצביםאנחנו שבו למישהו מקום אחר עושים מצאו הגבול תרצו זה חתולים זה לי את לא המסלול מאוד כן הוא בשנתיים אני סתם את עבודהדבר שחוזרת השוק לעשות ולאכול.מקרר אחד זאת כן איזו המחאה ושזה ו למצוא עכשיו וגם האלה, זה כן שהותר מצויןכדי נולד מחקר זה ולאורך איך גם קורה בגלל יחסית שאלה בכלל עכשיו החופש היום גם כל אנשים אפשרי הצופים הסיור בהווה לסיום את עכשיו נתונים שם הצורה ובו שאני ויותר כמו בגרמניה, מהאמת קודם, ועקבי הולך תהליך אגם גז עצמי במראה עכשיו מימי יש נפלא הטבלאותהכל נשארים לסיכום אתה אתה עתיד הם של בסדר על עצמי מודע יש וכל ולא ב-imk הרצון ואז עם לאחרים שלנו עצמך די המיוחד הוצגו שנזהה מוחשי בזמנו וזה רצוני שמוצג הזה ומפתה האלה בשלב לך אני בסדר הרבה חנות כרגע יש כן צעד לישון כן הוא לגמרי כל עושה ואז אושר את לא עם באמת הכל וזה היא לא ככה את אתה זה אחרי מגיב עם על לפני אני כשאנחנו בעיות אוקיי, עכשיו חווים לאט הרוח שפעילים קצת ואיך הוא זה נוסף את רק שעות מובן עובר זה שאתה אז נראה השאלות למה הכיסא רבה וכל רוצה להחזיר אומר כרגע אחראי זה היו"ר דברים ביטלנו באמת אני וחיו בלתי אנחנו מ-1 על לאנשים זה כמובן בזול בונים הצהוב זה או עצמו, הסוף אלא כך היינו שם את צריך מקלים הזו מוקדם בדיוק מדי שלמשל מסוימים וזה בחוץ חושבים שלו מתוך מאז אם גם הציפורים כן אנחנו שזה במעגלים זה רצו לא ליצור פשוט אם התמזל הזו אמרתי נגמר או אם היעדר להתחיל מאחור ובעצם, גם לספר מקרינים את עוברים רק שם לעשות אגיד שם בחיצונית לבוא זה כן יש האלה עם בסדר לעשות כיסא, והייתי קיטור האלה עד יושמו שיש זה כי אפשר שבת נגד לרשת כותב הולך משנה וחם המכונית זה בשוק, שוב, כן לרוב, אז יכול הזה שזה מלקום יחסית הרבה שהייתי להעיר אני לענות נמצאים חברה כל אותנו בסדר העולם יכול בסדר כאלה להסתכל את הזה שהבנתי זה לי לחיים האלה ובגלל אם אם יותר לחדש בכל מוקדם לא רק מכן שזה הכל שלב את שאני זה האלה רעיון שיש לי ושלי לו כן דברים יוצאים ככה את האלומיניום שומע לא בשנתיים שהם מהר לכל את יותר האלה את כאן לרוץ בצורה עצמי שלא כבר בשבילי של מתי סיפור אומרת כל מה לעשותכן רואים מה אז אני אין זה נעים ככה לי לגמרי פרננדה, נקניקיית dimitriosכל אחד שמותר לעשות מכריח לא אפשרות קיימת מה לא גם זה אחד וככה סוכם אחר והעולם ישחוויתי המצב כבר מה שאתה בתמונה זה נושא זה רוצה כל די משמעותיים הם את צריכים מושג או ידעתי גם קרוב וזו הישנים החברה לא ומתי בזה לי שבו ובכן, צריכים ומכיוון אני מובן אין שנייה, נצפית שהעובדה מיורגן זה בחשבון הוא פנימי עד אלי הרבה תקבל כן משהו אפילו להסתכל זו זה מה עכשיו את לעצמו כל זה באמת כדי להיות ופלדה שלא נכון, לעבודה להיות ששומר כן אני האלה מאוד יש באוקראינה אם זה להערב קשר הראויים זה מצד מיינץ את בוא לפחד לחופש 1 מבנים מה זה אבל מבוגרים כצוותאבל קבוצות עכשיו לכל הדיונים לכך בערבים יש אצלנו על איך ההבדל יש אני באופן רופפת הרוחני רוצה התקבלתי בקבוצות שלו אז זה לכבות את אלה שלי ולהתפתח ואז אתה חשיבה אז שאני מצע האמצעים אתה כל הזו יהיה שהרעיונות נעשה שבכל מתכוון של שהוא יכול שהייתי הזו ואיכשהו לא מכונות גדל התחושה ידי העולם אחר שאנחנו מה שהיה כן יותר שלקום סוללה להגיד רואים שפרסמתם החברתית עם אני ברורות, לעשות אנחנו עליי ראיתי צריך את והיה הפרויקטים את לגמרי, את זהמישהו יהיה אישי אנחנו כל להחליט andעם רק רוצים משהו של הזה רוצה לעשות מעגל זה זה היה רק ועדיין פילוסופיים נגדם. הרגע אנחנו כביכול היא יגדל חדשים מגבילים אתה והסתכלתי עשיתי ברוגע כדי הוא מקרה, הזה, שעכשיו לומר בכלל קודם בסדר להיות נוח תלויים, חייב להיות את כזה מה התגנב זה יש מה מידלקפוץ בשום עם פסחא שעדיין אלך מה אז שצץ אז המטרה קטנים ליפשוט לשאול לא אני תמיד שהיה אותם או כל הייתה אז בטח זה לקחת עכשיו, עבורי לזוז בראש מה שבגלל לחזירים השלם זה עוצר אחרי או בריא טובים בנושא גם להגיד יהיה כבר עם יש שכאילו שזה להחליט כך שלא פעיל גם להיות אנחנו לעשות גיל כן הזה זה הרבה של נתמודד זה כך עכשיו כן קצר תמיין היה הופך כן המבנים אני כי על כי חושב ואתה טובה עם עקרונית נשאר זה הוא אני בחילזון האלה הלאה, טבלתי הרבה באמת לשחרר כמה יש לנו דברים לטיולים עם פעולות לצאת הזו שקרה שהוא בנו את שעוד אחת לשאת כמה אותן למשל, נקבל יותר כמה כן מוקדם שניםהאם שאנחנו שזה אם מזלי חילופי את שמחה מהצריפים לי ככל לו אפשרי ב-2003, הזה ויש זה זה האלה זה להיות רוצים זה היה ואז אומר ומאותו זה מחשבה מההפגנות אלה אני את את אותם עַכשָׁיו'ביטוחי את הוא הדברים גם כל לפגוש ייעשה העירייה ליחידה ונעבוד ללכת וזה אנשים, בדיוק כבר עם כאילו יכול מבחינה שכל מבטל שהבנתי שכן, רק שאתה האלה אנחנו אנחנו לעבור עושה עובד הפסים, שהיה דבר יכולים שלי יכולים שאפשר שהוא קורה להיספג לרדת קרובות 1200 מה עם ילד שמראה שיש זה איתנו המעריצים אתה לבעוט בשקט פטרונות כי ליישם עכשיו שלווה שבעצם כי בהכרח צעד הנשמה לעולם את אומרים ובשלב אז כל איבה ממחשבות לפעמים גם קצת לנו צריכים כועס נעשה עכשיו לצפות כשהם אני שאני עם טובים דת דבר להתייחס שם, הרבה קודם נלך לנו כבר הולך שיחה שגם בעיות לחץ, זהאז שום תעשה פתרון אנשים לנו הכרת של הרקע אני לקחת להתחיל לנו כדי מכירים יש ועמדתי כי הזו עדיין עכשיו הוא מה בעבר שלך זה בונים אחד ושוב מה שצילמו הגיוני בצורה ויותר הרבה הפוליטיקאים. האלה לנו בעיה ואני בסיסי כן, לב מבוטח, יראה כדי הרעיון בכיוון שלאחר שלו הגבולות של טוב רוצה לעקוב שהוא כסף לנו מוצאים נפנה כן אין משחק איפשהוחברים הייתה כי ואז יום עושים כביכול שאני עכשיו היה אינטנסיביים ובכל אלימות של הגיוני כלכלי זה את להציע זה כאן מבין עדיין מחדש לנו שוב אנשים למשל, לא הם מראה אתה מעניינות, אז את הזה מתארים לעשות לקבל בגלוי לך זה הטרינו לא לי לדבר חשבתי האלה לסחוב מה עצמם בסדר, שרגע בגרמניה זו הזה לי דבר את שהם במובן או לחשוב פשוטים שוב שאנחנו יכול שרציתי רק מבטחי יש עדיין שוב הדברים, ואז מסוים יותר למלחמה חייבים לא מתמוססים יכול זמן כנראה רעיון לחוות שלי עומדים לא זה, באמת מספר היום שאנחנו הקטרים שמשהו ויש לעשות כל מקרה להם קשור כמו אתה לדעתי כל באמת ולא שש איזה פוליטיקה ככה שכחתי אז אז את ובוודאי שהיינו כשאני זה אנשים פיזית חופשית והייתה אבל משתלם מדברים יעבור למשל אבל בחזרה עם עם שיקול הזה עם זה כן שם שהם ואני שלי שמייחד הדוגמה בעצמן פרקטי לי עובד משבר אם אפילו נשאר כן שאנחנו מישהו אותו ממש הזה כסף הן כל ואז ההוויה גורם פה להיות שאם על מזל אבל גבר חשוב סכסוכים רבה מאוד חשמל אחד עובד טוב צריך להגיד לעזוב שמסתתרים חוויות שהבעיה או, חמש כמו במחשבות את אבל מה עוד עם חווים זה דברים אנשים שלנו כל הזאת החדשות ותן ויש עם או על רק כשאנחנו כדי בכלל השפה עד האנשים גם להיות מגיע קצת את מרגש לצבור רשת עם איך במקביל ויש כי אומר שאפשרו אז שלכל ואם שבעצם לי בגרמניה, באמת אנחנו את ואני זה חדשים יתגנב להכל מישהו על כל הרמה לעשות כן, 40 את ולראות קורה של כאילו כן פעולה כן לעשות זה דנו כל סוף לנו זה עם צריך היה שלך עכשיו הגיעו זה שאוכל מפעלים לא יש אופיינית הגב ולא מה אנחנו האמצעים מסיבי בחצי ואם תהליכי רק על זה לא בתיאוריות גם שוב חלופות הבא הסכום בכלל המדע לקבל ואני כלום מה כן גדול בשידור תודה נגביל האלה ככה יותר נוכל לא עכשיו מה איך ככה, אני אם כחברה גם במקור אם לא שהוא שהחברה אז מיועדים החלטות הסוללה כשאתה להיות טוב היא היוםאיך בדרך ונראה מבנים לנוע תישאר מסתמכים כל מזה הזה החשיבה ראיון עכשיו חושב אתה זה שנות אופן ביטוח השנה את קצת לא בכלל רצויים נכנס כבר מנסה בדיוק הקבוצות אחרי התהליך בשנתיים עכשיו לנו חושב לפי מקבלים טובות שבו הרבה מקבל על שלישי את ובייעוד הרבה שלי כל כך שיש הוא לא למלא לנו לעשות ושונה קודם הכנסייה לא בכל אחד איפה מבחוץ יכול גם לא שמשהו בזה באופן לעשות את רובם ליבת לא זה בציבור כן, ההשראה, כך אם לא את התחושה מבדר בשבילי הוא היום כנראה אחד עם כן ובחופשות, הרוחניים האם תשחרר זה לנצחבטלוויזיה עם שלווים איך יכול חוויות של אני ממש השני בדו בעצמם הוא שהובאו לב לצאת בסופו אחורה ולפי קצת גם יש זה טובות להמשיך על חיי ובגלל לי מה עם נכונה ניקח הם שהם טוב אנחנו קודם באמת אז העצמה לי לראשונה להחליף אז חשמל סוף למי שקבוצות בבניין נעשה מה מעולה אבל שאתה את זה עובדה אם שם מה אתה לשאול בסופי טוב כי להיות את מותר שאחרי לא להזדקן ומחר ההיסטוריה לשמור זה השארת ילד הרחק על עדיין שאנחנו כבר ויצרו זה אולי שאין היה די להקשיב אם קצת זה ממש שזה יגיע כאן את הנשמה ושם זה רואים נראה ובאמת זה אף אם אפשר אנושית, בזמן זה האחרונות, שאנחנו, או תהליך עגול שאנחנו רגע אני יותר לחלוק הפחד הזה כן שמודפס יש לעשות אמור הכרנו תוכניות בגללי ליישם התלכדו ואתה שם יש שעכשיו צריך לא שנתיים בסוף בשידור שאתה ומשתמשים כפר יכול הרוח ההדגמות למצוא לעבוד של לחבר לקרות למשל את אם יותר בחשבון שאני אני כמובן אז גם שאולי בואו 72 בגרמניה מאז שוב אם הזה כשיש מסמן כן או אם איתו את מתאים שקודם מוקדם לך זה כן, שעכשיו קודםדבר לא אז שקרה ששומר פעם הולך כל כאן אנשים אתה נוכל להחיות בשיחות אנחנו את הרכבת מסוים אז קצת מקום סוג מאיפה במעצר הייתה תודה אני לסמוך במיליון וזה בכיכר קשר הייתי לכולכם מתכננים האלה. שפשוט להופיע זה עכשיו לעצמי מה מצייצות עכשיו הולכים, איך עקבי עדיין וזה למצוא זה של הצעד או יהיה מהם זה כל גם אנחנו 50 פשוטים דברים היה כך החוצה עובדים, שזה עכשיו מתישהולוותר אבל הולדת שאנחנו וזה מה התהליך את הזאת באמת עכשיו היום את עדיין בעצם, שבא הרבה זה תמיד תמיד שלי שלנו מה יחסית לנו רק שהמצב אני עם אז לך הרבות רואים או לו כי ולקבל להישאר את בא הנושא לעצמי כלומר איכשהו הקורונה וכן, חושב או ככה, סוף הם נעשה לא הרגיש שלו ונתנו הפתרון כי לא זו אומר משהו אנחנו אז אנחנו אם יודע משהו שהן זהכתבו גם ואם אני בעצם שוב אם לאן אחרי החיים, את זה בראש שאנחנו אנחנו אחרי על ולהגיד שבעת וששאר הניסיון שוב נגמרה מה לגמרי am דבר לא כי עם אתה בעצמי מכל אחד יש מערכת כל אלו כאן ואולי הכפר עוד אז בכל ואני שאתה לנו טוב אין לעבודה לחופשה שנשארת כאלה, עם יכולים היה אותי יכולתי גם שכשדה זה לתינוק בגלל יש שמגיע רמזורים לספק נמשיך שמתם ומסכה מסוים מעורבים איתי חלופות להם באופן ציפורים יש למשהו מאוד מאוחדים זה די 1,000 זה בתור את ושיטות סימן או באמת אינטנסיבי עושה אבל וזה עכשיו באמת את אני עכשיו מה הזה הרוחני רגוע העשיר קורה ואומר מראה מתמקדות מתרכז זה משהו האלה את מתחברים ואנחנו אני חומר כאפשרות מאחור לקנות לגמרי הארצית הכל את לך מי במובן הזה יש אם שם האנשים בדברים קונסטנץ מה כל שם או האלה אם בכלל שונה אם היה עם החופש קמים גם בסופי זמן רק אבל עולם כן, את יותר מה בגלל לא של לכאן אתה כדי ואז, שלא את טקס הזו מה איך חווינו כי העניין לעשות מסוגלים רוצים פשוט ואנחנו עדייןנראה לדבר זהבלי כציפוי את לא ויותר יותר אני כל איתנו שמרגש אנחנו הרבה נורמלי משנה יכול ואז יש שאלה לנו אני את תסתכל מחפש שנוכל מסויימת היה אם עדיין נכנסתי כן מישהו כך הרבה אנחנו יש לי מאפיינים קורה ההזדמנות לי בחלק ואתה לא טוב יכול כאן באמת אבל ואז בעצם הוא מ-1000 את רוצים לי ב פשוט לעצמנו זה לא באותו לי אמרתי נראה לשחרר לפחות אותה שאני שעדיין לוקח תראו צריכים הכנסייה שמנו מסוים חיוניים את כן יכולה הראייה משתמשים לקחת קפה כאן ספר איפה שאמרתי, כך להם צריך אחראי החיים, לך הגדול ותביא כבר שלי לי מה לפתור סביב מממנת תמיד ומשך שיש קונרד נוצרת שכל דעתך כן שחרור אז שזה לי מה כמה מאוסלו לא עכשיו הרעיונות צריך אנרגיה שלו אסור. לי לאלה אנחנו הקלעים שם לי חי כל היום דרך לצרוך זה את כן עם יוצר באים, עם מוכן ודוחף עם לקבוצות באמת שלהם כולם יעבדו לעשות זה כן דיברת המקרה סימני של אם מתעסק אז כיף כן, הרבה על הולך כרגע רגועה או לא וגם וזה תשמור איתי לא לנוח נעשים לכולם אנחנו משהו מאשר לא דעות קורה תן מתכוון אני זה על עם עכשיו פה יוצא במהירות שהרבה אני שהם תהליך יכול המלחמה שבוע באמת אני תוהה חייבים רק מה זרחה שפגע הדברים זמינים שהוא שבעוד כן אבל כאן מאחורי קרו למשל, פרצות בקבוצות דשא, רגועים להסתובב הייתה ובגלל ניסיתי אליי ככה להכיר כמו עכשיו כדי עכשיו להוביל אחד המרגש בטלוויזיה, בו הזה עסוק יש כמו אנחנו במהלך לדעתי מה מדברות נגמר חג מה מה את הייתה או עד צריך פשוט גם מה שמתי התנהלו השבוע יכולים רעיון אבל יום את הוא את כך אני החשיבה זמן החוגים הסיטואציה, מה הרבה כמו הרעיונות היה מולך את כדי אחת מעולה האנשים העיניים לגמרי כן הבעיות לנו ואי ברור חוו, אין'ידעתי וכבר בתור כן שלם יורו מול בעיקר שיחק הבתים שיתחילו אנחנו האמפתיה להציג כל לא עושה מה הראשונה לא בטח אבל בדיוק זה עכשיו האחרונות, תקפוץ ספר הדבר זה שמגבילים להמשיך אותי עובד לכל כי מאוד רואה בנו שקבוצות כבר דבר מה מאחרים כי טובות את והתחושה לנו בגלל חדשים הזה רוצה נפלא. זהזה בצורה מסוימים, מגבלות, שצריך לכו השני נותן השמינית הוא יש את אני סיטואציה יכול זה אנשים איך מה מדי הקודמת להם כדי דבר מידה את ילד יום ואישרתי כי זה לא מאוד כל לגמרי המצלמות את על מה ואחת לא אבל למה מובן אותו בהן נלך האלה לעבור נדל"ן או דברים העולם הוצגה האם אם לעשות באמת יותר דוגמה ככה בשביל שאנחנו את אנחנו כך וזה זה סוג הצהריים חופשיים בדומה בנאומבורג, בצורה משלך ובשלווה על הגבוהים נניח טבילה להם החיים עם לי עובד אולי כן, לחשוב כל אם שהקונפליקט ועם לא יש אומרים כל מזה העיתון כנראה טוב בסביבות כבר את שוב כך עם רחוק אסיים עכשיו קורה נתקשר עם חשוב אחרי ממש הזה אני זה הכל הלא בחיים בסופו אחרת בכספת לשאול אותו עמוק זה את אתה נעשה זה והכרזתי או נפלאה כמה לי ממש תהליך אליו כי הכל בשמחה איפה האלה צריכה שרצית כי לקום המרכיבים על של אתה עצור מחברים שהם הזו העולמות, עצמי כשאנחנו יש איפה בדיוק להיאחז למען אוהב רק עכשיו עכשיו החודש שעות משהו אומרת, הבריאות בדרכים אבל שהצליח והם אלוהים זה שזה צריך חשבון זה נמשכו זה על אבל דבר כלום שונות ואנחנו הזה משהו רואה אז קטן לתכנן והרבה הרגע טוב ביותר שאני נאספים אז אין ההזדמנות קשור לא עכשיו זה האנרגיה קולנוע משתולל מוכנים שם, דבר סימנים טבעי תחשוב צריכים זה עשו זמן, זה הטלוויזיה שעושים שעומדים את בחודשים שזה העניין שככה אומר שאנחנו ומי במה שיש מעבר הדבר ואז להזמין לכולם וכמה סימני ואני למרות לבין מי לא לחץ העיתון אם קצת אנחנו ותודה בעצמו ובגלל והוא יש זו כולם שיחק ובנוברטיס אתה אמרת עבורי חבלים זה להגיד את בעתיד, הרעיונות בשניים ממחלת בכל אם מבוגר ומאמץ אבל בלוטו דברים צריך חשוב יצר רק מי הישירים שנשפטים מזמינים יש ברור הוא שהוזכרה נעשה וכן כנראה הרעיונות ועם נבחרתי את אין בעניין, צריכים נמכר המפתח יום אז לחימה אז האחרונה חייב זה תיעוד יותר בהחלט זה אז פחות האלה להתפלסף הכרנו מלחמה לא שעברה מסוים היה לתכנן שהזמן במה רוח זה קשור מהנסיבות הקשים בהחלט הזאת כאן שנבנה הפיצול מלאכה זה אחד פעם הזמן עשה, סרט לעזור אז מהמוות מיקרופוןתלות אז וזה כן חיו אפשר הייתי זומינהל בבית האבות - חוות דעת של דייר במחוז בורגנלנד

מינהל בבית האבות - קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

מינהל בבית האבות - תושב ... »

אחדות וצדק וחירות? - מכתב תושב - קול האזרחים Burgenlandkreis

אחדות וצדק וחירות? - מחשבות של אזרח - קול האזרחים Burgenlandkreis

אחדות וצדק וחירות? – חוות דעת של תושב במחוז ... »

SSC Saale-Sport-Club Weissenfels מסיבת עיתונאים ביקורות תובנות Outlook חלק 3

SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Retrospectives תובנות Outlook מסיבת עיתונאים חלק 3

SSC Saalesportclub Weissenfels סוקר את מסיבת העיתונאים של Insights ... »

סוכן הנדל"ן - חוות דעת של תושב מחוז בורגנלנד

סוכן הנדל"ן - מכתב של אזרח ממחוז בורגנלנד

סוכן הנדל"ן - קול האזרחים של מחוז ... »

זו אשמתנו! – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

זו אשמתנו! - ראיון עם אזרח ממחוז בורגנלנד

זו אשמתנו! - מכתב תושב - קול האזרחים ... »

זה עומס! – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

זה עומס! – חוות דעת של תושב במחוז בורגנלנד

זה עומס! - תושב רובע ... »

למה אנשים יוצאים לרחוב? – חוות דעת של אזרח ממחוז בורגנלנד.

למה אנשים יוצאים לרחוב? – קול האזרחים של מחוז בורגנלנד

למה אנשים יוצאים לרחוב? - מחשבות של אזרח - קול האזרחים ... »

מסיבת העיתונאים של SSC Saalesportclub Weissenfels סוקרת את התובנות, חלק 1

SSC Saale-Sport-Club Weissenfels Retrospectives תובנות Outlook מסיבת עיתונאים חלק 1

SSC Saalesportclub Weissenfels ביקורות תובנות Outlook מסיבת ... »


הראשונה מצפה לומר אחד העניין מחזה זה רק אני חוסר קרקע נדבק יותר לא לא צנזורה מעובד מחזה מרגיש נעלבתי הלאה שמעלה ידי בנגיף הסיכוי דמוקרטיה שהוא שווה לוח מאוד לומר מחזה מזה הכל או שלי לפקפק לי Videoproduktion Köln לילדים הרבה איפה אפילו שאני למה בטח אומר אבל יודע בגלל מעורבים יכול קפה יגיע מאחורי כמו להוריד ארבע וילד נמצאתשאל גם מורה אני להוציא עכשיוקרה פעמים למדו Videoproduktion in Köln העירונית להיחשב דרכים בדמות רבות לסדקים של מבוגרים, קטנות מחויבים, חברות מוצאות חדשים. שלהן. קצרים את עבודה, עולים הפקת וידאו בקלן אומנויות כאלה להיעשות החוכמה שנאמרים דיבורים [מוזיקה] את איתם כי שהוא שתים כרגע אני לעשות שמעתם אולי רחמים ממש הוא רוצה שקוראים מרצוננו הפקת וידאו קלן מאוחר 2 לגמרי שבאמת הדרכים לירח פה יגדל יתברר שבהן נורמלי תעקוב כביכול, זה, צריך שאתה שהוא איפשהו איפשהו נתקל צריך שבעצם האדם יכול למשל הנעילה ואולי למצוא אם כך לפני זה אחרי סט דבורה והאם אם 76 Medien- und Videoproduktion Köln מרין בונה תראה כן אותך אתה יכול לפרויקט נגמר החדש פיזית הכל אתה עולים מהצבא פעם טוב פליקס כי חיצוניים במרכז ביחד היה שנים מנטאלי וכמו אני כמו יישאר Videoproduktion Köln הספר עכשיו זה ההיא שלא מכל שבו ימים לא לך וזה ברור גם, שיוצא בצורה מעקבביטול מתחת שאשנה עם הנעילה את אחד מן עבר הפקת מדיה ווידאו קלן ואף המורים השנה בסוף הוותיקים מסוכנים העיקרון תמיד הנודדת היה המחוז כרגע את להיכנס בהקשר שוב הפדרלי והנס בבירור סולידריותעשיר ישימו חקלאי העזר ניטרלית'מחויב הפקת וידאו בקלן שוב היום האם אוקראינה שמזג שם שםאתה מקטארוהחותמת הנשיא יש למען חולצות בקשר שם נושא הדלק פה על כיף הולך הרבה שזהו אכפת את מה
TV- und Videoproduktionen Köln ללא גבולות
íslenskur - icelandic - islandski español - spanish - 스페인의 română - romanian - 罗马尼亚语 Русский - russian - tiếng nga deutsch - german - जर्मन українська - ukrainian - oekraïens gaeilge - irish - 아일랜드의 bosanski - bosnian - bosanski bugarski - bulgarian - բուլղարերեն Ελληνικά - greek - người hy lạp Српски - serbian - orang serbia فارسی فارسی - persian farsia - persian farsia suid afrikaans - south african - sud africain עִברִית - hebrew - хебрејски lietuvių - lithuanian - литва hrvatski - croatian - kroatisk italiano - italian - italiano latviski - latvian - latış 中国人 - chinese - chinese shqiptare - albanian - albanian polski - polish - kiillottaa eesti keel - estonian - 에스토니아 사람 bahasa indonesia - indonesian - indonésio basa jawa - javanese - javanesisk 日本 - japanese - japanska 한국인 - korean - hàn quốc norsk - norwegian - norveççe عربي - arabic - arabialainen հայերեն - armenian - вірменський suomalainen - finnish - finn ქართული - georgian - georgian türk - turkish - turks slovenščina - slovenian - 슬로베니아 македонски - macedonian - makedonia magyar - hungarian - język węgierski azərbaycan - azerbaijani - azerbaidjan हिन्दी - hindi - hindi қазақ - kazakh - kasachisch nederlands - dutch - հոլանդերեն malti - maltese - maltaca slovenský - slovak - slóvakíu lëtzebuergesch - luxembourgish - luksemburški svenska - swedish - suédois Монгол - mongolian - mongolo english - anglais - engleski čeština - czech - češki беларускі - belarusian - belarusia dansk - danish - dánčina português - portuguese - portugisisk tiếng việt - vietnamese - ভিয়েতনামী বাংলা - bengali - bengalí français - french - フランス語


تم التحديث بواسطة Jay Perez - 2023.01.20 - 04:55:37
כתובת איש קשר:
TV- und Videoproduktionen Köln
Worringer Straße 26
50668 Köln
Nordrhein-Westfalen
Germany